torsdag, september 22, 2005

Nu blir det fler jobb!

Den borgerliga alliansens skattereform är en storsatsning för att få Sverige i arbete. I skattereformen ingår ett arbetsavdrag på 45 miljarder kronor, varav 37 miljarder ingår i det första av två steg.

I det första steget befrias människor som tjänar upp till 30 000 kronor om året från kommunal skatt. Vid inkomster från 30 000 till drygt 100 000 om året ska man delvis omfattas av avdraget, men också få ett avdrag på ytterligare en femtedel av inkomsten. En politik som kommer att gynna unga, låg- och medelinkomsttagare.
Marginalskatterna för inkomster mellan 120 000 och 300 000 sjunker därmed med cirka 3 procentenheter.

I det andra steget skall arbetsavdraget höjas till 36 000 kronor om året. Utöver ytterligare ett avdrag på 20 procent kommer det också till ett avdrag på 3 procent av en inkomst mellan 100 000 och 200 000 kronor. För förskollärare innebär detta en ökad inkomst på 900 kronor i månaden, för en sjuksköterska 1 000 kronor i månaden och 1 100 kronor för en metallarbetare.

Andra fördelar med den borgerliga politiken är att är att man skall locka in fler arbetslösa till att söka deltidsjobb. Går man från sjukpenning till en halvtidslön på 7 500 kronor per månad, får man med den borgerliga skattelättnaden 1 600 kronor mer i månaden, vilket är 600 kronor mer än vad man får idag.

Skattereformen är fullt ut finansierad och presenteras i den borgerliga budgetmotionen om ett par veckor. Den skall ge 50 000-100 000 jobb, vilket i sin tur kommer att stärka statsfinanserna med 20-35 miljarder kronor. Det skall jämföras med Pär Nuders budgetunderskott i statsfinanserna på över 40 miljarder. Med en borgerlig regering slipper vi ta utlandslån. Med en socialistisk regering är man beredd att slösa med våra skattepengar för att behålla makten. Notan får vi, och inte socialisterna betala. Då går det bra att sätta på sig spenderarbyxorna.

Alliansen skall också fasa ut förmögenhetsskatten för att försöka locka tillbaka de 700 miljarder svenska kronor som befinner sig på utländska bankkonton. Ett nytt avdrag för att öka tillgången på riskkapital, sänka arbetsgivaravgifter för småföretag som nyanställer, införa s.k. nystartsjobb för arbetslösa och ge möjlighet att skjuta upp reavinstskatten vid företagsförsäljning när intäkterna återinvesteras i nyföretagande skall också underlätta för arbetsmarknaden. Alliansen vill också ha enklare regler för företagen och skapa en ny marknad för hushållstjänster.

Mot dessa borgerliga förslag står socialisterna och pratar om plusjobb, dvs. att arbetslösa skall gå ut med hunden och hänga gardiner åt pensionärer, samtidigt som bidragstagarna skall få ännu högre bidrag. Är det en politik för att få Sverige i arbete?
Med en socialistisk regering kommer vi få ett stort budgetunderskott, höjda skatter för att bekosta höjda bidrag och plusjobb, samtidigt som människor som är i arbete kommer att förlora inkomster, liksom lågavlönade kommer att tjäna bättre utanför arbete än i arbete, samtidigt som plusjobben skall ges till långtidsarbetslösa, vilket kommer att fasa ut riktiga jobb för unga. Är detta en ansvarsfull politik?

Inför valet 2006 kommer vi ha två tydliga alternativ. En röd-grön röra som vill kasta pengar i sjön, och en borgerlig regering som vill satsa på Sverige.

Inga kommentarer: