söndag, september 11, 2005

F! - snälla någon...

Tidigare har jag uttryckt min fascination över F! och såg fram mot deras kongress som påbörjades den 9 september. Idag kan man bara konstatera att det har bildats ett radikalt parti med radikala företrädare. Tiina Rosenberg anser att kvinnor som delar säng med män är "könsförrädare" och att heterosexuella kvinnor skall betala tillbaka det "kapital", dvs. den "skuld" som de radikala lesbiska feministerna anser att heterosexuella kvinnor har till de lesbiska, eftersom de lesbiska stöttat hetero-kvinnorna i deras kamp. Det luktar 1930-tal, då brunklädda politiker ansåg att människor som delade säng med judar var rasförrädare.

Sverigedemokraterna upplevs plötsligt som rumsrena i jämförelse med detta "parti". Förhoppningsvis förpassas också F! till samma periferi där SD befinner sig.

F! anser vidare att äktenskapslagstiftningen skall upphöra för att ersättas med en "samlevnadslagstiftning", vilket öppnar för månggifte, dvs. att en man skall kunna ha flera kvinnor. Feministiskt?

Man har påstått att man är ett tvärpolitiskt parti som kan locka röster från vänster och höger, men med sex timmars arbetsdag, nationellt lönesättningsråd, kommunalt och delstatligt ägda sjukhus etc. slår man hela tiden från vänster. Ingen högerpolitik här inte. Istället lyckas man positionera sig till vänster om vänsterpartiet. En ekonomisk politik har man inte heller. "Jämställdheten får kosta vad den kosta vill" - alltså oavsett om man kan betala för sina förslag eller ej.

En röst på F! är en röst för Sveriges undergång.

Se här, här och här.

Inga kommentarer: