lördag, oktober 01, 2005

Har Fridolin blivit borgerlig?

På SvD:s brännpunkt har riksdagsmannen Gustav Fridolin (mp) fått en artikel publicerad som är mycket läsvärd. Fridolin har suttit en mandatperiod i riksdagen och anser nu att han har gjort nog. Nu skall han skaffa sig ett riktigt jobb!

Det är glädjande, men framför allt rörande, att få se en riksdagsman från den röd-gröna röran träda tillbaka på eget bevåg. För att kunna företräda folket, måste man vara av folket själv. Att arbeta, betala skatt, leva och verka ute bland folk är en nödvändighet för alla som vill göra karriär inom politiken. Förstår man inte människors livssituation hamnar man i dagens politikers skor där Göran Persson, Pär Nuder m.fl. gärna höjer skatter för medborgarna. Skatter som inte drabbar dem själva. Dagens socialdemokrati har efter alldeles för lång tid vid makten blivit den nya överheten som suger ut och skor sig på folkets inkomster.

Gustav Fridolins exempel borde därför flera ta efter. Politiker kan man bli på heltid i riksdagen när man har fyllt 40, dock helst 50, för att ha livserfarenhet i bagaget istället för makthunger. Politik bör ej ses som ett arbete, precis som Fridolin säger. Arbetar gör man för sig själv och sin familj för att få en inkomst. I riksdagen företräder man väljare. Det arbete man gör där skall inte vara för sitt partis eller för sin egen vinnings skull. Man skall företräda sina väljare, inte sin partibok.

Fridolins syn på maktdelning och demokrati kommer dock i gungning när han säger att;

"Jag tänker inte klaga på att det skrivs för många onödiga motioner, på att riksdagen har för lite makt eller på att det går för långsamt. Allt det är i och för sig intressant, men det är samtidigt småsaker."
Att riksdagen har för lite makt är ingen småsak. Regeringen skall ha minimal makt. I riksdagen sitter de personer som folket valt, de som skall representera medborgarna. Där skall makten ligga och ingen annanstans. Maktens språk har tyvärr även påverkat Fridolin, och det är också beklagansvärt att han hänvisar till Jan Myrdal som är en av de värsta socialister Sverige haft, som samarbetade med nazister och ansåg att staten borde ta hand om barnuppfostran, och inte föräldrarna själva.

Trots allt, även om fridolin tillhör motståndarsidan, så är detta beslut beundransvärt och jag hoppas att det tillkommer lagar och förordningar i Sverige som säger att politiker får sitta i riksdag och regering i max två mandatperioder för att minska maktbegäret och öka antalet livserfarna riksdagsmän.

Inga kommentarer: