lördag, oktober 22, 2005

Lika inför lagen?

Vad händer om en person betalar ut svarta löner i en idrottsförening? Percy Nilsson, ordförande för Malmö Redhawks, vet detta. Tingsrätten gav honom ett års fängelse när han försökte skylla på "oförstånd"; att han "förlitat sig på andra". Tingsrätten menade att han borde ha känt till att han hade ett långtgående ansvar, liksom att det är en skyldighet att som ordförande känna till vilka lagar och regler som gäller. På liknande vis förlorar småföretag ofta i strider mot skattemyndigheten.

Men det finns undantag; "solskenshistorien" rörande Enskede IK. Under sin tid som finansminister satt Bosse Ringholm som ordförande för klubben Enskede IK. Under denna period betalades löner ut svart i form av reseersättningar. Bosse Ringholm uttryckte först sin bestörtning över angreppen mot hans person som ett "krigsangrepp mot hela idrottsrörelsen". Sedan försvarade han sig med att han "förlitat sig på andra" och att han agerat i "oförstånd". Menar han på fullt allvar att han, i rollen som finansminister och nu vice statsminister, inte känner till vilka lagar som gäller?

Percy, en man av folket, fick ett års fängelse för sina lagöverträdelser. Kommer rättvisan att giva en ledande socialdemokrat fängelse? Nej, ty den nya överheten står över lagen. Socialdemokraterna har slagits med näbbar och klor för att avskaffa adeln och dess privilegier. Socialdemokraterna har själva tagit sig an den rollen. Det märks inte minst på hur Ringolm försvarar sig själv. Han gör det nämligen talandes i tredje person; "Finansministern satt inte och granskade varje reseräkning, och det kan man i efterhand säga att det borde han kanske ha gjort."

Så ter det sig att de revolutionära blivit adel och står över lagen, medan de som bespottas av de röda för att vara överhet, i själva verket är rebeller.

12 kommentarer:

Keon sa...

Very cute!

Undrande sa...

I min lilla bildningskampanj kan jag bistå med följande definitioner (hämtade från NE.se utan respekt för eventuell äganderätt).

rebell
(fr. rebelle, av lat. rebe´llis 'upprorisk', 'som åter griper till vapen', av re- och be´llum 'krig'), upprorsman, allmänt använd benämning på aktiv och militant opponent som riktar sig mot en bestående ordning, kulturellt, socialt eller politiskt. Termen rebeller används ofta om väpnade upprorsrörelser och om separatister.

Stämmer således inte särskilt bra in på Percy Nilsson eftersom hans enda insats i historien var att han blev dömd för ekonomisk brottslighet.

revolutionär
• person som är anhängare av revolution: en ung ~
samt
• som strävar efter en samhällsomstörtning {samhällsomstörtande}: den ~a vänstern; ett ~t parti; ~ socialism

Det ord du kanske sökte var:

reformist
• person som vill genomföra sociala reformer men förnekar revolutionens nödvändighet [numera mest vid beskrivning av äldre förh.]: han stoppade undan klasskampsteorierna och blev ~

Socialdemokraterna är alltså inte revolutionärer utan reformister, något som kan vara bra att komma ihåg.

Christian Swedberg sa...

Syftade jag på Percy i min slutkommentar? Nej. Jag var ironisk eftersom de människor i trasiga jeans som påstår sig vara arbetarklass i själva verket är vår tids överhet som suger ut den hårt arbetande befolkningen och står över lagen.

Erik sa...

Hörru "undrande"! Har du inget bättre för dig på kvällarna än att leka besserwisser?

Undrande sa...

Christian,
ditt inlägg var primärt en jämförelse mellan hur Ringholm och Nilsson behandlas. Det var rimligt att anta att ditt slutord hade med inlägget att göra. Med ditt klargörande inser jag att du naturligtvis inte menade att Ringholm skulle räknas till de revolutionära eller att Nilsson skulle räknas till rebellerna, detta syftade ju på helt andra människor, så därför drar jag tillbaka min kommentar. Hatten av för vår konservative vän.

Som en passus kan jag informera att jag är en del av den hårt arbetande befolkningen, men jag inser att de skatter vi betalar oftast går till vettiga ändamål, och därför anser jag mig inte utsugen. Din analys måste baseras på antaganden om att den svenska befolkningen antingen är förda bakom ljuset, indoktrinerade eller för korkade för att förstå att de blir utsugna, för annars hade de näppeligen röstat som de gjort de senaste 80 åren. Alternativt ett antagande om att folket tycker om att bli utsuget, vilket är i sig underligt. Kan också vara så att det du ser som folket knappast utgör huvudandelen av befolkningen utan är de som du själv träffar.

Erik,
har du inget bättre för dig än att bekymra dig över min eventuella brist på alternativa aktiviteter? Men, jag blir rörd av den visade omtanken så jag tar mig tid att lugna din oro med att: Jo.

Christian Swedberg sa...

Även jag tillhör de hårt arbetande, och blir, ursäkta uttrycket, förbannad över att se hur våra skattepengar behandlas av regeringen. Efter att ha besökt landsting, kommun och riksdag kan jag säga som så; att hur rätt är det att 50 miljoner årligen går från landstinget i Västragötaland till filmindustrin? Att miljontals kronor läggs på att bygga konferensanläggningar i norra Ryssland? När jag uppmärksammade detta i Borås Tidning blev det herrans liv, och det med rätta.

På samma vis har riksdagsmännen höjt sina egna löner med åtta tusen kronor från 2002, från 40.000 till 48.000. En sådan löneökning har inte folket i Sverige haft, vilket visar att politiker och folk lever i två olika världar. På liknande vis har myndigheten "Centrum Mot Rasism" fått ett flertal miljoner kronor, vilka har gått till att köpa lyxmöbler till kontor, och ett enda angrepp mot rasism; GB-glassen "nogger black". Ringer man polis får man vänta för att de inte har resurser att rycka ut, vården haltar och svensk militär är snart ett minne blott. Vilka funktioner fungerar? Tack och lov har vi fått privat sjukvård i Borås, vilket har kortat kötiderna något, men jag anser inte att skattepengarna används effektivt. Vi har världens högsta skatter, men samtidigt Europas högsta arbetsfrånvaro.

Jag anser att det svenska folket bli fört bakom ljuset. När saker och ting sipprar fram, får socialdemokratin det svårt att framstå som trovärdiga. På så vis menar jag att man suger ut skattebetalarna och skor sig själva på folkets bekostnad.

Ringholm kommer gå fri från sina brott, både det brott jag beskriver här, liksom när han, som minister och vice statsminister, uttalade kritik mot polismyndigheten. Han lever dessutom i en skattefri bostad. Radio Sjuhärad kallade honom för "teflonministern", med tanke på att alla skandaler bara rinner av honom.

Tänk den arbetare som kunde åtnjuta sådan lyx att leva i en skattefri bostad, begå vilka fel som helst, men ändå få behålla jobbet...

Undrande sa...

Rent formellt heter Västra Götalandsregionen just region och inte landsting, men det är rätt oväsentligt. Håller helt och fullt med om att skattepengar i första hand ska användas till de primära uppgifterna, och det gäller även primärkommuner och stat.

Militären kommer inte att läggas ner, men dess resurser kan användas på ett bättre sätt, dels inom militären och dels som tillskott till andra sektorer, som vård och polis om du så vill. Jag har inga siffror på det men jag kan garantera dig att även om politikers löner och en del satsningar på vissa myndighetsfunktioner är feldimensionerade så utgör detta ett fåtal procent av den offentliga sektorns budget, och då ska man betänka att en del av det går till utredningsväsende och administration - alltså även kostnader för information till och kontakt med medborgarna. Det är en naiv analys om man tror att det är detta som är orsaken till våra makroekonomiska problem.

Om du menar att Ringholm är en brottsling så står det dig fritt att anmäla honom, men att göra korkade uttalanden är än så länge inget brott och hans uttalande om polisens arbete är knappast att betrakta som ministerstyre eftersom det inte var menat att komma fram till myndigheten ifråga. Vilka brott är det då du syftar på mer specifikt?

Jag är som du kritisk till hur saker och ting sköts här i landet men jag tror inte att man åstadkommer någon positiv förbättring genom misstänkliggörande och demonisering av motståndare då det alltid leder till att debatten glider ifrån det sakpolitiska. Att som muffare använda sig av marxistisk retorik kan kanske te sig lite lustigt, men jag tycker bara det låter fånigt. Men, du har ju ingen skyldighet att bry dig om vad jag tycker så fortsätt du att prata om utsugning, att sko sig på folket och "tänk den arbetare som ..."

Christian Swedberg sa...

Militären behöver få andra dimensioner, det är rätt. Saken är dock att de "besparingar" vi skulle göra har blivit till utgifter. Att avskeda officerare mot avgångsvederlag, utlokalisera regementen och förvara vapenslag som ej behövs längre har kostat på. Vi behöver en försvarsmakt. Även om vi inte har något hot i dag, kan vi få det i framtiden. Vi behöver inte lika många inom de militära förbanden, men vi behöver kunniga officerare. Problemet är att "sist in först ut principen" innebär att vi i dag har en försvars makt med officerare av det gamla gardet, medan de yngre bli utan jobb. Nytt försvarstänkande tas på så vis ej tillvara på.

Visst är det själva administrationen som sådan som kostar på, liksom det kostar att hålla i gång maskineriet. Om man tar och tittar på de myndigheter som finns av samtliga 523, så skulle de kunna minskas drastiskt. Flera myndigheter ägnar sig åt samma uppgifter. Hälften av dessa myndigheter har bl.a. fokus på jämnlikhet. Det verkar som om regeringen löser kritik genom att utreda, och efter varje större utredning skapas en ny myndighet.

Tar man bort landstingen helt och hållet sparar man också en hel del. Staten i Sverige måste krympa och bli mera effektiv i sitt arbete.

Det Ringholm har gjort som är brottsligt, är att han använt sig av regeringens plan privat. Då för att titta på fotbolls VM. På samma vis är det kriminellt att som ordförande i en styrelse föra falsk bokföring och smita undan skatt. En förundersökning pågår redan mot honom, och det jag syftar till är inte att "slå under bältet", utan att påpeka hur fel det är att som politiker kunna agera hur man vill, utan att ta sitt ansvar och avgå.

Att använda sig av marxistisk retorik är, återigen, en del av mitt ironiserande; att använda Marx gentemot marxister (om än reformistiska sådana). Jag började dessutom min politiska bana inom vänstern, varför det för egen del blir extra kul att använda sig av marxism mot mina forna allierade.

Undrande sa...

Det finns som du säkert vet ett uttryck i stil med "Den som inte är kommunist som ung har inget hjärta, men om han fortsätter vara det när han blir äldre har han ingen hjärna". Detta har ju sagts av en cynisk person men det ligger något i det.

Bort med landstingen! "Sköts i sank anno 2005. Saknade av ingen."

Att staten borde vara mer effektiv kan väl ingen någonsin argumentera emot. Hur skulle det låta? Däremot ser jag inga principiella fel i att ha en stor och omfördelande stat, allt är en fråga om vad som behöver göras, hur det ska göras, och vem som ska göra det. F.ö. är alla myndigheter skyldiga att ha en jämställdhetsplan (för det var det du menade och inte jämlikhet, som ju är mer generellt?), så du kan öka din siffra till 100% om du vill skrämmas ordentligt.

Jaha, jag är inte tillräckligt personintresserad för att lägga dessa saker på minnet, men inte är han väl brottsmisstänk för flyplansaffären? Återigen, det är skillnad på att vara korkad eller omoralisk och att vara brottslig även om beröringspunkterna är många. Håller med om att det vore önskvärt med mer reellt ansvarstagande och att ta konsekvenserna av sitt handlande. Sen är det en principiell fråga om ifall man anser att folkvalda ska vara felfria, och om inte så vilken grad av felaktigheter som kan tolereras.

Vilka är förresten de marxister du använder denna ironi gentemot i just dessa inlägg? Dina forna allierade?

Christian Swedberg sa...

Denna ”cyniska person” som sade det var Winston Churchill. Rätt citat är; ”If you are not a liberal at the age of twenty, you have no heart. If you are not a conservative at the age of 40, you have no brain.”

Det är en nödvändighet att ta bort landstingen. Inget annat land i Europa har samma struktur på vården som Sverige, ändå är svensk sjukvård sämst på patientvård och tillgång till läkare. Är det inte bättre att makten över vården lämnas över till folket, och inte till politiker? Bara för att jag är medlem i ett politiskt parti, gör det mig lämplig att styra över vården? Är det inte bättre att vården styrs av läkare och att incitament skapas av patienterna?

Om du vill ha en stor byråkrati och politikermakt genom en stor omfördelande stat, är vi principiellt motståndare från första början. Kostnaderna för staten skall vara så liten som möjligt, det är där effektiviteten ligger. Medborgarna skall få behålla merparten av sina pengar själva för att ha ett tryggt liv och flera valmöjligheter. Staten skall finnas där för att garantera en trygghet och säkerhet, inte att säga åt människor hur de skall leva sina liv efter utopiska preferenser.

Du behöver inte tala om för mig vad jag menar. Det är jag fullt klar över själv. Jämlikhet är för visso en mera generell tolkning, jämställdhet vore en mera precis förklaring, men visst måste du hålla med om att det är fullkomligt meningslöst för samtliga myndigheter att ha en jämställdhetsplan? Vad skall myndigheten för sjö kulturens bevarande med en jämställdhetsplan till? Ser man över antalet myndigheter finns det många som kan försvinna och andra som kan slås ihop för att göra dem mera effektiva. Det finns inget värde i att ha ett stort antal myndigheter eller höga skatter, om inte saker och ting fungerar som det skall. Att en person på regeringskansliet (som tidigare var dömd) kan få anställning vid regeringskansliet och sedan försnilla miljontals kronor som inte upptäcks förrän han råkar tala bredvid mun och Expressen nystar i saken är minst sagt oroande.


Nej, det stämmer. Ringholm är inte misstänkt för flygplansaffären. Hade detta skett inom ett vanligt företag, hade personen ifråga utretts och sedan tvingats bort från sin post. Ringholm har agerat brottsligt. I den här affären rörande Enskede IK är det uppenbart. I andra länder orsakar sådana här affärer regeringsombildningar. I Sverige har man kvar statsministerns förtroende. Jag tycker det talar om vilken moral som gäller inom Sveriges styrande elit. Felfrihet kan man inte kräva. Politiker är inte mer än människor. Man borde dock kunna kräva att man tar sitt ansvar och avgår när man använder skattepengar till eget förfogande, liksom agerar i strid med det man predikar själv politiskt.

De marxister jag attackerar är vänstern i stort. Jag tycker det är fruktansvärt omoraliskt att föra en politik för att sedan göra tvärtom själv, och inte ta konsekvenserna av det. Det gäller såväl politiker på vänster- som på högerkanten.

Undrande sa...

Mitt citatminne är tydligen inte det bästa, och jag eftersom det inte låter som Oscar Wilde eller Groucho Marx borde jag ju ha chansat på Churchill.

Jämställdhetsplanerna är iofs även avsedda att göra det interna arbetet mer jämställt, det är därför alla myndigheter ska ha en.

Om du nu är så fullständigt klar över vad du menar, på vilket sätt har hälften av myndigheterna fokus på jämlikhet? Vilka myndigheter fokuserar inte på att skapa möjligheter för individernas självförverkligande (mer liberal jämlikhet) eller att ge människor tillgång till materiella värden (mer socialistisk jämlikhet). Så är t.ex. militären den ultimata garanten för äganderätt och vår politisk självständighet och fokuserar således på både den liberala och socialistiska versionen av jämlikhet. En liknande analys kan göras av alla verksamheter, eller? Med jämställdhetsplaner är tanken att myndigheten ska lägga större betoning på jämställdhet i sitt arbete för jämlikhet.

Att man anställer folk med kriminellt förflutet eller som kommer att begå kriminella handlingar kan man bara undvika med en kontrollapparat som iallafall jag är tveksam till. Shit happens, tyvärr. Desto viktigare då att agera vettigt när det är ett faktum. Du menar att Ringholm egentligen är en brottsling, men att han inte fått det straff han förtjänar? Var det brottsligt att använda planet på det sätt han gjorde så borde det väl ha lett till påföljd? Är den svenska polisen eller rättsväsendet köpta? Att antyda det är att ställa sig på Ringholms sida i synen på polisen. Att det var omoralisk eller fel gjort är som sagt en annan sak.

Vänstern i stort är inte marxister. Socialdemokraterna är mer att betrakta som socialliberaler. Vad miljöpartiet ska kallas vet de ens själva, så då återstår bara Vänsterpartiet. Det borde du väl känna till som gammal vänsteranhängare.

Christian Swedberg sa...

Det behövs inte någon enorm kontrollapparat. När jag själv sökt jobb är det inte ovanligt att arbetsgivaren gör en förfrågan om han/hon kan få göra en förfrågan hos polisen om jag finns med i deras register. Det räcker med ett vanligt brev, liksom man själv får en bekräftelse på att en förfrågan gjorts. Således kränker det inte den personliga integriteten eller blir någon "storebror-ser-dig-mentalitet" heller.

Jämlikhetsperspektiv ur en socialistisk synvinkel är en stor skillnad mot en liberal. Att man skall få lika möjligheter att utveckla sig själv, står i kontrast till den socialistiska att alla skall äga och tjäna lika mycket.
Den liberala uppmuntrar människor till att utveckla sig till att bli det man själv känner för. Den socialistiska förtrycker människan till en enda bred massa, där ingen skall tjäna mindre eller äga mindre än någon annan. Den socialistiska jämlikheten är förkastlig. Oavsett vad, så tycker jag det är lika illa, oavsett ideologi, att myndigheterna får ideologiska direktiv att arbeta efter. Det har vi sett vad det för med sig, då direktiv baseras på politisk ideologi, än vetenskapliga bevis. Jag tänker då framför allt på behandlingen av gravida kvinnor, och rehabilitering av missbrukare. Det finns ingen mening i att myndigheter, som skall få STATEN att fungera, sysselsätter sig med ideologiska påbud.

Socialdemokraternas ideologi grundar sig på en marxistisk doktrin som tillhör världens äldsta. Att man kommit undefund med att socialism inte fungerar och gått åt höger efter Palme, innebär inte att socialdemokraterna är socialliberaler. Det är ännu en stor skillnad mellan S och Fp. Miljöpartiet är inte marxister i den bemärkelsen, men grundar sin syn på hur man skall bättra på miljön efter socialistiska resonemang vilket enbart gör att man hamnar i en situation där man fördärvar miljön. Det krävs ekonomi för att komma fram med nya lösningar. Att då säga sig vara mot tillväxt, är att skjuta sig själv i foten.

Vänsterpartiet går i dag en utveckling till mötes där de är på väg att gå från Marx till Lenin. En synnerligen farlig utveckling.