onsdag, november 02, 2005

Kritik mot myndighet

Kajsa Samuelsson från Mark kräver att Djurskyddsmyndigheten läggs ned. Detta sedan myndigheten infiltrerats av djurrättsaktivister. Flera medlemmar inom LRF håller med i hennes kritik och kräver nu att alla de miljoner som Djurskyddsmyndigheten rör sig med överförs till Jordbruksverket där kompetensen finns.

Man anser det vara kränkande att attentatsmän, som attackerat och utfört rena terrordåd mot bönder får en framträdande roll inom myndigheter. Då Djurskyddsmyndigheten anställde en "hönsexpert" från Djurens rätt, var måttet rågat för bönderna i Mark. Ett hån mot alla bönder som lidit svårt sedan man fått sina gårdar och hemman attackerade av aktivister.

Det är ett fullt rimligt krav att ställa från böndernas sida. Extremister och våldsverkare skall inte gynnas av svenska staten. De skall sitta där de hör hemma; bakom lås och bom. Sveriges bönder skall ha samma rättigheter som andra. Man måste få ha sin näring i fred, utan att riskera att få egendom förstörd eller utsättas för mordförsök.

Får inte Djurskyddsmyndigheten stopp på infiltrationen är det därför bra om den läggs ned och Jordbruksverket får ta hand om jordbruksfrågor i stället, där kompetens redan finns.

4 kommentarer:

Alexander sa...

Jo, djurens rätt har ju verkligen gjort sig kända som våldsverkare... Och en "hönsexpert" är ju verkligen inte en expert, hon hade ju bara disputerat på höns beteende... Nej, in med bönder istället, de är ju helt objektiva i bondefrågor...

Man kan ju nästan tro att du är med i bondeförbundet...

Christian Swedberg sa...

Djurens rätt som organistaion står inte bakom några attentat. Däremot har man medlemmar som ingår i organistionen som utfört kriminella handlingar, och när man rekryterar personal från en sådan organisation så är man inte objektiv i sitt arbete.

Miljöpartiet håller hårt på att miljöfrågor och djurskyddsfrågor skall placeras under Djurskyddsmyndigheten. Denna myndighet kom till genom (föga överraskande) miljöpartiets utpressning. Den som sitter som "oberoende" generaldirektör är miljöpartiets f.d. språkrör Matz Hammarström. Det som miljöpartiet hittills lyckas åstadkomma med sin myndighet är att ha varit på vippen att tvinga ut läkemedelsindustrin, när man ville att djurförsök skulle hamna under Djurskyddsmyndighetens ansvar (dvs. förbjudas) och på så vis skulle man ha försatt tusentals svenskar i arbetslöshet.

Samtliga rapporter och "forskning" som Djursskyddsmyndigheten har redovisat har fått kritik från svensk och utländsk expertis. Att Jordbruksverket övertar Djurskyddsmyndighetens ansvar, innebär inte att "bönderna" tar över, utan att konsekvent och kunnig expertis som redan finns inom Jordbruksverket (dvs. som inte satts där pga. partibok) skulle kunna döma i sak objektivt.

"Man skulle ju nästan tro att du är med i bondeförbundet..."

Nej, men jag är rädd om Sveriges bönder. I en hårdnande konkurrens och de rödas krig mot bönderna har våra bönder blivit allt fattigare. Enligt de senaste beräkningarna från SCB står Sverige utan egenproducerande jordbruk om 50 till 60 år om ingenting görs. En god och sund utveckling?

Alexander sa...

Att miljöpartiet är inblandad i något gör iofs oftast att resultatet blir löjligt. Att djurskyddsmyndigheten kan förbättras håller jag helt med om. Att skydda sveriges bönder är jag lite för liberal för att stödja till 100%. Konkurans är väll bra? Eller ska vi stå och skrika go home åt lastbilsförarna som kommer med utländskt kött till Sverige?

Men för att fortsätta min teori så citerar jag dig:
"Extremister och våldsverkare skall inte gynnas av svenska staten." Man kan inte döma en organisation efter ett fåtal medlemmar. Ännu värre är det ju att döma en myndighet efter en anställds medlemskap i en organisation som döms av ett fåtal medlemmar.

Annars har du en trevlig blogg. Tyvärr tycker du ofta fel (eller inte som jag ;) ) så jag lär läsa vidare...

Vem vet, vi kanske syns på något uteställe någon gång...

Christian Swedberg sa...

Att skydda Sveriges bönder ligger det ett intresse i. Vi skall inte stå och skrika åt utländska företag att vända vid gränsen. Konkurrens är bra, men med livsmedel är det dock en annan sak än med andra varor. Det handlar om kvalitet och Sverige behöver livskraftig egen jordbruksproduktion i händelse av katastrof eller krig. Däför skall konkurrens uppmuntras, men staten skall samtidigt inte förstöra den egna inre marknaden.

När det gäller myndigheter så skall de inte anställa folk från tvivelaktiga organisationer. Det är korrekt att man ej kan döma ut en organisation efter vad ett fåtal medlemmar gör, men till saken hör att det vore bättre om myndigheter drev objektivt arbete, än att anställa folk med en klar ideologisk ståndpunkt samt skapa en myndighet med klara politiska preferenser. Det finns ett otal myndigheter av de 523 vi i dag har som skulle kunna avskaffas just pga. att de är politiskt skapade och har kommit till i kompromisser eller för att ge en trotjänare inom Partiet något att göra som "tack för trogen tjänst".

Hade Djurskyddsmyndigheten skapats för att bättra på djurskyddet så hade det varit bra, men hittills har höns- och minkfarmares samtliga förslag till bättring för djuren förkastats. Saken är redan klar innan diskussionen kommit igång; näringen skall bort.

Tack, och vem vet. Om du rör dig på krogarna i Gbg eller Borås, så ses vi säkert över en öl eller två ;-)