måndag, oktober 03, 2005

Junilistan ställer upp 2006

Dagens största nyhet är att Junilistan ställer upp i valet nästa år. På detta vis blir valet oerhört dramatiskt. Vi kommer inte bara ha en enig borgerlig Allians, som står mot en splittrad grön-röd röra, utan vi kommer också ha två nya partier som kan splittra upp och förnya blockpolitiken. Med Feministiskt Initiativ blir det dock inte så mycket nytt. Rabiata, lesbiska feminister som skall störta vårat samhälle och krossa det manliga könet, är inget annat än en extrem blandning av KPML(r), Vänsterpartiet och ROKS.

Junilistan däremot är ett seriöst alternativ. Junilistan gjorde också klart vilka de inte tänker samarbeta med vid ett eventuellt inträde i riksdagen i TV4-nyheterna 22:00 i kväll. De jobb- och marknadsfientliga krafterna inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet tänker man inte samarbeta med. Socialdemokraterna och de borgerliga är dock tänkbara.

Vad kan Junilistan göra för Sverige? I de förslag som Junilistan hade så var det inte mycket nytt. Den ekonomiska politiken påminner mycket om den politik som Alliansen nyligen presenterat. Att minska antalet riksdagsmän, förankra makten lokalt och utöka medborgarnas inflytande över makten återfinns inom alla borgerliga partier. Kanske starkast inom centern.

Det som varit en frisk fläkt för Junilistan har varit deras EU-motstånd. Junilistan är för EU, men mot en EU-stat. Samtliga borgerliga partier, utom Fp, för redan en sådan politik. Junilistans vann stort stöd bland det svenska folket för deras motstånd till den europeiska konstitutionen, men den är redan död och EU kommer inte vara en viktig fråga inför 2006.

Även om Junilistan kan vara ett intressant parti, så blir det inte mer än ett politiskt parti som är en blandning av modern borgerlighet och den gamla centern, dvs. ett borgerligt parti som kan tänka sig att samarbeta med socialdemokraterna.

Junilistan är därför inget annat än ett argument för borgerliga väljare och ett bevis för Alliansen att man måste ställa sig än mera sammanslutna och trogna varandra för att kunna reformera Sverige.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Alliansen" är inget för den som vill reformera Svensk politik. Garanterade reformer står JUNILISTAN för. Samtliga borgerliga politiker som sitter i EU driver på utveckligen mot en EU-stat. Det är med andra ord inte sant att de borgerliga vill bromsa en sådan utvecklingen. De borgerliga vill bara att denna utveckling skall ske i det tysta. De borgerliga står därför för en odemokratisk viljeyttring i denna frågan.

Christian Swedberg sa...

Junilistan kan knappast ensamt reformera Sverige, och de reformer de nu har, är politik som är hämtad från de borgerliga partierna.

Jag anser dock att borgerligheten bör lyssna på Junilistans EU-kritik. Läser man igenom fördraget till konstitution för EU, så finner man att konstitutionen ger EU rätten att expandera till en stat, men det är ingen minimal stat. Bryssel kommer äga makten till att besluta kring allting inom EU. EU kommer på så vis bli en välfärdsstat med rätten att styra över media etc. Att Göran Persson står bakom en sådan utveckling är given. I Sverige har vi redan en välfärdsstat där Göran Persson bestämmer över vad som får sändas i det analoga nätet. Med det digitala nätet får Göran full kontroll över massmedia. Persson hånade borgerligheten i senaste partiledardebatten över att borgerligheten skulle vilja ha ett USA i Sverige. Själv tycks han ha Kuba som föredöme.

Är man mot den utvecklingen på hemmaplan, så måste man föra samma politik i Bryssel. Hittills har ledamöterna för moderaterna i Bryssel kunnat agera mera självständigt än vad man kan göra som riksdagsledamot i Sverige. Moderaterna borde därför bli bättre på att ta fram de ledamöter som väljarna vill se.

I övrigt tror jag inte Junilistan har mycket att hämta. I Bryssel möjligtvis, men ej hemme i Sverige.

Undrande sa...

Tung analys, verkligen.

Du är så snabbtänkt att jag inte hänger med i kopplingen mellan att GP skulle vara för en europeisk välfärdsstat och att vi genomför ett skifte till digitalteve. Med ett digitalt nät blir alltså Person Allsmäktig. Bort försvinner grundlagen och riksdagen. Bort försvinner tidningar och internet. Självfallet hänger allt ihop för den vane konspirationsteoretikern.

Allvarligt talat, du tycker inte du överdriver lite när du antyder att GP har Kuba som föredöme? Varför inte dra till med Sovjet på en gång? Ja, Persson vill nog ha Gulag i norrland, han är ju så alltigenom ond! Fast Bryssel är ondare, för det är en stad, och den är inte ens Svensk! Åh, tänk om det var som i USA, där finns det verkligen variation i media. (Fast det tror man inte om varit där och sett skiten)

Christian Swedberg sa...

Om du som jag besöker de företag som arbetar inom detta fält, så säger samtliga att den här tekniken redan är omodern och på väg ut.

Den enda fördelen med detta har socialdemokraterna redan redovisat. I det "Debatt" som sändes i våras inför nedsläckandet av det analoga nätet, med en socialdemokrat (vars namn jag glömt) mot Lars Leijonborg och företrädare från näringslivet, utbröt socialdemokraten; "Hade det blivit bättre om marknaden hade fått bestäma?!" Med andra ord, att vi sjölva väljer vilka TV-kanaler vi vill se på, är inte bra.

Jag hyllar inte USA som det perfekta samhället, men om Göran påstår att de borgerliga vill införa USA i Sverige, ja då är det sannerligen inte långsökt att påstå att han vill ha Kuba. Speciellt då han har Lars Ohly som samarbetskamrat.

Nej, amerikansk media är sannerligen inte varierad. UCLA utförde en undesökning på amerikansk media. Skalan man räknade efter hade 1 till 100, där 50 var "fair and balanced". Enbart två massmedia var åt höger. 1 till 50 på skalan visade att man hade en övervikt åt höger, medan 50 till 100 visade på en övervikt åt vänster. Fox News var ett av de mera balancerade massmedia, som hamnade på 39,6 medan New York Times låg på 78,9. Skillnaden är bara att amerikansk vänstermedia inte är så mycket vänster som Europeisk media är.

Det är inga konspirationsteorier. Vänsterpartiet är "by far" det största partiet inom den svenska journalistkåren.

Undrande sa...

Jag tror du kan sluta oroa dig för en totalitär stat inom snar framtid.

Länka gärna till UCLA-studien eller ange vilken akademisk tidsskrift (fast jag antar att det var en forskargrupp där och inte universitetet), för att Fox skulle vara balanserad är helt otroligt, eftersom de är ena rabiata typer. Jag är mycket intresserad av hur forskarna byggt upp sin skala, och vad som egentligen utgör vänster eller höger på den.

OK, trevligt att diskutera lite med dig, även om vi inte är eniga om så mycket. Annars verkade det vara ganska dött på din blogg.

Christian Swedberg sa...

Helst skulle jag vilja slippa oroa mig alls ;-)

Saken är dock den att jag tycker dagens socialdemokrater är bättre än under Palme, då det var hårda vänstervindar som blåste genom Partiet, men jag tycker ändå att deras maktkåthet blir alldeles för mycket att smälta.

Det stämmer. Det var en forskargrupp på universitetet och inte universitetet i sig självt som utförde stuiden.

Rapporten låg tidigare på den här länken;

http://www.polisci.ucla.edu/faculty/groseclose/MediaBias.pdf


Det finns dock urval från rapporten på Dick Erixons sida;

http://www.erixon.com/Kronikor/blog050703.htm


Man mätte antalet vänster- (högerinriktade debatter och nyhetsreportage i media. Fox News upplevs rabiata eftersom det är en av de få massmedia i världen som har en övervikt åt höger. Att läsa svensk press, speciellt nyheter från Israel/Palestina, är oerhört vänsterriktat, om man jämför med Europeisk, amerikansk och t.o.m. Al-Yazheera.