tisdag, oktober 18, 2005

Gotlands sak är vår

Protesterna mot statens tänkta strypning av trafiken till Gotland ökar nu även på fastlandet. Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva, liksom moderaternas Mikael Odenberg hör till dem som kritiserar socialdemokraternas ångvältspolitik (se här och här).

Man kan tycka att det skall vara en självklarhet att en regering företräder folket och försöker se till folkets intressen. Tyvärr har vi en regering som hellre ser till sina egna intressen och lämnar det svenska folket vind för våg. Försvinner färjetrafiken till Gotland dör samhället ut. Staten utlokaliserade nyligen myndigheter och övriga statliga arbeten ut i landet, bl.a. till Visby. Här ser vi åter ett bevis på hur "väl" socialdemokraterna sköter Sveriges finanser.

Färjetrafiken är Gotlands nervsystem och blodomlopp. Försvinner den drabbas näringslivet hårt. Hur tänker socialdemokratin lösa detta? Med plusjobb i Nynäshamn?

En sak står i alla fall klar. Av "folkhemmet" finns det bara ett par plankor kvar..

Inga kommentarer: