lördag, oktober 01, 2005

Hurra för jämnställdhet

Sedan den första juli i år gäller lagen mot diskriminering. Taxibolagen erbjöd tidigare s.k. "tjejtaxa" för att tjejer inte skulle behöva ta sig hem själva och riskera bli överfallna. En säkerhetsåtgärd, alltså. Den nya lagen har gjort detta omöjligt. Samtidigt är det förbjudet för frisörer att ta ut olika priser för män och kvinnor. Det skall inte längre vara arbetstiden som avgör vilket pris man bör få, utan lagen skall ge ett "könsneutralt" pris, dvs. att det skall vara lika dyrt för män som för kvinnor att klippa sig.

De som utsätts för våldsbrott är i huvudsak män. Med ett avskaffande av tjejtaxa samtidigt som man med denna lag lägger hinder i vägen för andra privata intressen att underlätta för kvinnor, så kanske man hoppas att utjämna brottsstatistiken?

Nu tvingas även idrottsrörelsen i jämnställdhetens namn att ställa in sina tjejkvällar. Detta projekt påbörjades för att locka fler tjejer till idrotten. Lagen mot diskriminering motverkar således jämnställdheten inom idrottsrörelsen.

Väl spenderade skattepengar?

Inga kommentarer: