lördag, oktober 15, 2005

Sätt stopp för Sovjet!

EU håller på att axla den roll som Sovjetunionen förr hade. Man skall släppa sitt vapenembargo till Kina samtidigt som Frankrike har gemensamma militära övningar med kineserna utanför Taiwans kustområde.

Nu har man tagit ytterligare ett steg. Man vill att USA skall släppa internet. Anledningen säger man är att hjälpa tredje världen. Där har man inte internet och man anser att risken är stor att tredje världen skall utveckla ett eget internet, vilket kan skapa kaos. Varför skulle tredje världen utveckla ett eget internet? Borde man inte först satsa på att gräva ned kabel och köpa in datorer innan en sådan utveckling blir möjlig? Och när vi väl står där; vad är det som hindrar tredje världen från att koppla upp sig mot det internet som redan existerar?

EU:s lösning är, hör och häpna, att FN skall ta över. En organisation som styrs av diktaturer och som är djupt korrumperad skall ta över nätet? För den som inte tror att detta kommer att inkräkta på informationsfriheten kan jag nämna att EU nu sällar sig till en "vacker skara" länder; Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, m.fl. kräver samma sak. Är dessa länder kända för att värna tredje världen och yttrandefrihet?

EU lägger allt större vikt vid att agera motpol till USA (och vilken motpol sedan). Nu är det dags att vakna och stå upp för friheten! Den konstitution som EU presenterade var djupt socialistisk och ett startskott till att EU skulle bli en federal välfärdsstat. Nu är det dags att säga nej till det växande tyranniet!

Inga kommentarer: