onsdag, juni 01, 2005

Inkonsekvent energipolitik

I modern tid debatteras det vitt och brett kring miljöproblemen. Jordens klimat håller sakta på att förändras. De allra flesta forkare idag är överens om att dagens utsläpp av växthusgaser leder till att jordens medeltemperatur ökar. Vi måste därför i hög grad minska användningen av kol och och olja samt övriga energikällor som inte kan förnyas.
Den svenska basnäringen med skog, kemi, gruvor och stål, står för 27 % av vår varuexport och är energiintensiv. Faktum är att det mesta av den energi som produceras i Sverige, konsumeras av våra företag. Sverige har långa avstånd till sina kunder men genom att vi haft billig energi har vi ändå varit konkurrenskraftiga i Europa. Det som vänsterkartellen borde ta till sig och driva, är således att behålla kärnkraften, för att se till att Sverige driver en miljömässigt hållbar politik, samt ser till så att inte fler företag tvingas lämna landet och fler medborgare hamna i arbetslöshet. Men vad sker istället?I natt stängdes Barsebäck 2, ett ekonomiskt lönsamt och tekniskt säkert kärnkraftverk. Denna energiförlust måste ersättas, men med vad? Utbyggnaden av förnybara energikällor under 80- och 90-talen har inte gått i fas med avvecklingen av kärnkraften, utan den energi som står till buds är importerad kolkraft, som är oerhört miljöfarlig och som är anledningen till att strax över 60 % av Tysklands skogar är försurade. Tycker verkligen miljöpartiet att detta är en bra miljöpolitik? Nu har det även talats om att gräva ner en kabel i Östersjön för att köpa kärnkraft från Finland. Att vi redan idag importerar el från Ryssland, från kärnkraftverk som inte alls har samma höga prestanda som de svenska, bekymrar uppenbarligen inte heller vänsterkartellen.Att vi idag är beroende, och tenderar att göra oss än mera beroende av importerad el, kan få till följd att vi inte kommer kunna importera tillräckligt med el i vinter, vilket innebär att svenskarna får klä sig varmare och hushålla med elen, samtidigt som företagen kan få problem och kan tvingas flytta ut eller lägga ned verksamhet. Detta är en djupt tragisk utveckling. Idag uppskattas ett kärnkraftverk vara ekonomiskt lönsamt i 60 år, innan det måste upprustas och förnyas. Avstängningen av den första reaktorn i Barsebäck har beräknats ha kostat skattebetalarna mellan 17 och 20 miljarder kronor. De pengarna hade behövts bättre inom sjukvård och skola. Avstängningen av Barsebäck 2 lär inte bli billigare. Det är ett resursslöseri utan dess like.I Sverige är det dessutom idag förbjudet att forska, eller att ens få göra en konstruktionsritning samt beräkna kostnaderna kring vad det skulle kosta att uppföra ett kärnkraftverk. Vänsterkartellen vill alltså inte ens få fram modernare, säkrare och effektivare kraftverk. Vad vill man då göra istället? Skall Sverige försörja sig på enbart vindkraft, måste vi bebygga hela östkusten och halva Östersjön med vindkraftverk. Vattenkraften går inte att bygga ut mera. Där har många fiskarter i Östersjön redan förlorat sina naturliga lekområden, liksom många älvar och åar dämts upp och förstörts. Ligger detta också i linje med miljöpartiets politik? Eller blundar man för den förda politiken och går bakom ryggen på medborgarna? Dessutom är det som så, att de medborgare som drar sitt strå till stacken genom att installera treglasfönster eller bergvärme, de åker på högre fastighetsskatt och andra straffavgifter. Det bästa hade därför varit att behålla kärnkraften tills dess att bättre alternativ finns tillgängliga, samt premiera medborgare som tar sitt miljöansvar, men detta gör inte vänsterkartellen. Hur skall de egentligen ha det?

En sak är i alla fall säker. Det kommer bli en kall vinter.

Inga kommentarer: