söndag, juni 26, 2005

SVT och Michael Moore

SVT skall visa Moore's dokumentärfilmer under sex kvällar i sommar. Att SVT kallar Moore för en dokumentärfilmare är beklagansvärt, då ingen i USA, inte ens den intellektuella vänstern, tar honom på allvar.

De konservativa har utpekat Moore som en "leftist", samtidigt som den amerikanska vänstern inte vill ha med clownen att göra. Moore säger sig vara en enkel man i sanningens tjänst, men i själva verket lever han ett flådigt rikemans liv, långt bortanför den vardaglige amerikanen.


Michael Moore

Kritiken av hans verk har han bemött på följande vis;
"How can there be inaccuracy in comedy?"
Det som Moore själv betecknar vara komedi, ser den amerikanska radikala vänstern och SVT vara "dokumentärt".

Anledningen till varför den amerikanska intellektuella vänstern avskyr honom, är inte bara för hans utsvävade rikemansliv, hans filmer har också drivit människor i USA åt höger, samtidigt som vänstern ser ut som en hög lögnare. För USA är Moore en pajas. I Europa i allmänhet, och för Sverige i synnerhet, anses han vara en dokumentärfilmare.

Det är hög tid att SVT blir objektivt i sin granskning av USA, och inte spelar vänsterextremister och anti-amerikaner i händerna.

Inga kommentarer: