fredag, juni 24, 2005

Leila Freivalds och Irak

Den 22 juni presenterade samtliga nordiska utrikesministrar en gemensam kommuniké i Svenska Dagbladet kring Irak och dess problem. Samtliga är eniga om att demokratiseringsprocessen bör fortsätta, men att Leila Freivalds, som företräder den regering som fördömde invasionen av Irak och störtandet av Saddam, i elfte timmen nu träder fram och vill hjälpa till i en demokratiseringsprocess hon först inte själv trodde på, är hyckleri.De röda protesterna var massiva i riket och minskade inte i antal förrän irakiska glädjescener utspelades såväl på Bagdads gator, som här hemma i Sverige. Att Freivalds nu tycks ha tänkt om är positivt. Demokratiseringsprocessen i Irak är viktig för att få till stånd en varaktig fred och stabilitet i Mellanöstern.Läs artikeln här

Inga kommentarer: