måndag, juni 06, 2005

Grattis Sverige!

Först nu har Sverige på allvar fått en nationaldag värd namnet. Artur Hazelius ville 1893, instifta en högtidsdag som skulle samla nationen. Valet av datum blev den 6:e juni. Det var den dagen då Gustav Vasa utropades till kung 1523 och det var det datum då den gällande regeringsformen skrevs under 1809.Sedan 1893 har firandet tagit plats på Skansen, utan uppehåll. Först var 6:e juni känd som "Den svenska flaggans dag" men nu har äntligen nationaldagen blivit helgdag.

Argumenten mot att Sverige skall få ha en nationaldag, har kommit ifrån vänstern, som alltid varit fientligt inställd till folkligt engagemang och firande, med undantaget 1:a maj, de rödas egen dag.

Rädslan har varit att Sverige skall bli nationalistiskt. Därför har man aktivt, och dessvärre med stor framgång, bekämpat Sverige. Konungafamiljen är nästa nationella symbol som man önskar bort. Det man har missat i förbifarten är, att nationella symboler inte splittrar, de förenar.
Konungafamiljen har, enligt senaste undersökning som kom i samband med HM. Konungen Carl XVI Gustavs resa till Thailand, stod strax över 80 % bakom konungahuset. Nationella symboler kan således också vara det som i slutändan förenar det mångkulturella samhället.
Norge och USA är två exempel på hur starka nationella strömningar inte splittrar utan förenar.Denna dag är därför hela Sveriges dag. Det återstår för mig således bara att grattulera på nationaldagen!

Inga kommentarer: