fredag, juni 24, 2005

Glad Midsommar!

Midsommar är en helg som ursprungligen firades vid sommarsolståndet.
Den har urgamla anor i Norden. Årets längsta dag var på hednatiden en viktig högtid, och vid kristnandet slogs den ihop med firandet av Johannes Döparens födelse 24 juni sex månader före Jesus.
Fr.o. m. första söndagen i advent 2003 används en ny evangeliebok i Svenska kyrkan. I denna föreskrives att "Den helige Johannes Döparens dag" firas den söndag som infaller närmast efter midsommardagen, vilket i år 2005 innebär söndagen den 26 juni.
Midsommardagen firas i Svenska kyrkan på den lördag som infaller under tiden 20 - 26 juni, i år 2005 den 25 juni. Denna dag är ägnad Skapelsen. Sommar och höst är växandets och mognandet tid i kyrkoåret. Från och med i år är det en självständig helgdag i Svenska kyrkans kyrkoår.
Midsommardagen har firats länge men ända fram till dess den nya evangelieboken togs i bruk angavs den med underrubrik till Den helige Johannes Döparens dag. Nu har vi två dagar i stället för en gemensam i kyrkoåret, midsommaren och Johannes Döparen har var sin dag.
Firandet av Johannes Döparens födelse den 24 juni är av gammal hävd inom kyrkan, sedan 400-talet.

Med detta sagt om midsommarfirandet återstår bara att önska en trevlig midsommar!

Inga kommentarer: