tisdag, november 07, 2006

"Svenskar diskrimineras"

Fredrik Ekelund ger sig in i debatten om Sverigedemokraternas framgångar (här) och får stöd av författaren Henning Mankell (här). Ekelund har beskrivits som "Mr. Malmö", dvs. det Ekelund inte vet om Malmö är inte värt att veta. Ekelund skriver:

Malmö är av tradition, dess värre, en stad där kriminaliteten alltid varit relativt hög men några av de händelser som stuckit ut på senare år kan säkert hjälpa till att förklara valutgången. Den 3 oktober för två år sen mördades krögaren Yixi Zhou på den populära krogen Wendis på Ystadvägen i Malmö. Mördarna ingick i ett rätt stort invandrargäng från Hermodsdal. Under rättegången satt mördarnas kompisar och flinade åt Wendi när han gav sin version av förloppet, med kepsarna på, gestikulerande och helt utan empati för den halvblinde Wendi.

Få händelser i Malmö har upprört Malmöborna på senare år som detta mord. Stefans söner känner till dem väl från Hermodsdalsskolan. I vintras stängdes samma skola efter att nästa generation gäng i kvarteret gjort det omöjligt att bedriva normal skolverksamhet, ett unikt beslut i svensk skolhistoria.

Förra hösten misshandlades en busschaufför svårt i det invandrartäta Kroksbäck av ett stort gäng och trots löfte om belöning för utpekande av de ansvariga teg man i stadsdelen. En natt förra sommaren sköts samtliga rutor på Rosengårdsskolan sönder och trots att många måste ha hört det (det handlade om hundratals rutor) och en belöning på 100 000 kronor kom inga tips in om vem som låg bakom förödelsen. Kvarteret teg där också.

Förra året drabbades Malmö av 905 (!) personrån, många av dem begångna av kriminella invandrare mot "svennar" och det är inte ovanligt med etniskt svenska föräldrar som försöker bromsa sina barns gryende rasism efter att dessa blivit nedslagna eller rånade enkom för att de är just "svennar". Som vännen A:s äldste son som med sina vänner på reggaekonsert i Folkets Park attackerades av ett invandrargäng. Skälet? Att de var blonda och "jävla svennar". Sådant pratas det mycket om i en stad som Malmö. Delar av medelklassen flyr vissa offentliga platser och stadens gemensamma ytor och mötesplatser krymper. Det märkliga är att rasismen mot svenskar aldrig debatteras på kultursidorna men Stefan och Charlie pratar om den och jag hör den ofta komma upp i samtal med andra vänner.
Ekelund beskriver en verklighet många unga etniska svenskar känner, som inte bara politikerna i Malmö, utan också i andra delar av landet, förnekat och därmed drivit dem i händerna på Sverigedemokraterna. Mankell menar att det är med SD:s väljare man skall föra dialog för att få stopp på partiet. Det är en direkt felaktig analys. Det är integrationen som har misslyckats och som unga i dag, med svensk och utländsk bakgrund, betalar för. I Malmö finns radikal Islam, och våld. Dialogen måste föras om integration, om en misslyckad politik, och utifrån de värden vårat samhälle vilar på. Försvarar vi inte det Sverige är, och välkomnar dem som vill leva ett bättre liv här, liksom sänder tillbaka dem som enkom är här av dunkla skäl, får vi fortsatta problem. Jag hoppas att debatten kommer att föras av nya integrationsministern och att hon inte låter sig tystas av vänsterpressen som så många andra. Tag debatten och finn lösningar på problemen. Att skyffla saken under mattan förändrar ingenting.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ekelund beskriver en verklighet många unga s.k. etniska svenskar känner...

Vad menar du med s.k. etniska svenskar?


Det är integrationen som har misslyckats och som unga i dag, med svensk och utländsk bakgrund, betalar för. I Malmö finns radikal Islam, och våld. Dialogen måste föras om integration, om en misslyckad politik, och utifrån de värden vårat samhälle vilar på. Försvarar vi inte det Sverige är, och välkomnar dem som vill leva ett bättre liv här, liksom sänder tillbaka dem som enkom är här av dunkla skäl, får vi fortsatta problem. Jag hoppas att debatten kommer att föras av nya integrationsministern och att hon inte låter sig tystas av vänsterpressen som så många andra. Tag debatten och finn lösningar på problemen. Att skyffla saken under mattan förändrar ingenting.

Detta stycke känns tämligen motsägelsefullt. Å ena sidan tycker du vi ska försvara de värden vårt samhälle vilar på, å andra sidan förespråkar du integration. Hur ska du ha det?

Christian Swedberg sa...

Du har givetvis rätt i det att (s.k.) där skall strykas. Också jag är emellanåt överdrivet försiktig när dessa frågor diskuteras. Minfälten ligger täta.

Jag tycker inte integration är det motsatta till västerländska värderingar. Vi skall slå vakt om vår kultur, våra kulturella värderingar och traditioner, men samtidigt innebär detta att man inte skall stänga dörren för andra. Det jag menar är att en muslim eller buddhist äger den fulla rätten att utöva sin kultur och religion. Dock kan man inte kräva att Sverige skall anpassa sig efter Sharialagar eller buddhistisk filosofi. Här gäller våra lagar, punkt.

Rättsväsendet har på många orter kapitulerat. I Malmös förorter behöver brandkår och ambulans poliseskort för att överhuvudtaget våga sig in, medan ensamma poliser tillkallar förstärkning. När Malmömoskén brann för några år sedan, kastade man sten på brandkår och förstörde utrustningen, när man skulle rädda deras egen moské.

Jag tror att det finns mycket som man måste se över. När man t.ex. bygger en moské i ett tätbebyggt område, ger sig etniska svenskar av, vilket sedan också av outgrundlig anledning innebär att rättstaten kapitulerar och man lämnar dessa orter vind för våg. Därför motsätter jag mig moskébyggnationer i dag. Det hjälper ingen. Det hjälper heller ingen att politiker förbjuder elever att hålla skolavslutningar i kyrkorna, att kyrkorna inte får predika kristendom eller att man inte får sjunga nationalsången, för att "andra kan ta skada". Skall vi kunna umgås måste vi kunna göra det på lika villkor, och hur dessa villkor skall se ut får man diskutera fram på plats, invånare emellan, och inte på Rosenbad i Stockholm. Integration kan inte tvingas fram.

Anonym sa...

Håller med. Dock kvarstår frågan: varför integration överhuvudtaget?

För mig är det helt naturligt att om jag flyttar till ett annat land i syfte att bosätta mig där permanent, så anpassar jag mig till det samhället (dvs assimilation). Jag skulle inte förvänta mig att landets urinvånare anpassade sig till mitt svenska levnadssätt (dvs integration). Det vore helt enkelt inte rimligt.

Ska man försöka upprätthålla någon slags integration med alla människor från hela världen som kommer till Sverige, skulle det bli ett himla sjå att ens få samhället att fungera öht (och det är väl just detta vi ser idag?).

Kom till Sverige och acceptera hur det svenska samhället och folket fungerar. Eller - kom inte till Sverige. Hade vi följt denna princip från början hade vi inte haft de problem idag som du beskriver. F ö var detta den rådande principen fram till mångkulturen började slå igenom kring 1980. När min mor kom till Sverige på 60-talet var det helt självklart att hon skulle anpassa sig. Att ställa krav på det svenska samhället var för henne helt enkelt otänkbart. Passade det inte så såg man sig om någon annan stans.

Christian Swedberg sa...

Nej, jag tror inte att man kan kräva av andra människor att ge upp hela sin kultur och leverne för att man kommer till Sverige. Det man skall göra är att följa svensk lagstiftning. Kan man inte göra detta, bör man överväga om man inte hamnat fel, alt. att domstol utvisar om brott begåtts.

Det är ju samma sak om en svensk flyttar utomlands. Skulle jag själv göra det, förefaller det mig naturligt att ta kontakt med andra svenskar. Förhoppningsvis kan jag den vägen snabbare komma i kontakt med någon som kan förmedla mig arbete, jag förstår snabbare landets sedvanor och vet hur man skall bete sig. Att jag sedan på fritiden firar midsommar, julafton och lagar köttbullar, samt firar kristna högtider är min ensak. Jag skulle aldrig flytta till ett land där jag inte får ge uttryck för den egna kulturen på min fritid. Sedan blir förmodligen effekten den att mina barn eller barnbarn anpassar sig.

Problemet i Sverige är att invandrare förblivit i ett utanförskap. Det kommer inga arbeten, polis och rättsväsende kapitulerar osv. Detta är inte per automatik mångkulturens fel, utan politikens. Sverige skall inte anpassa sig efter andra kulturer eller vice versa, så länge ingenting kriminellt begås. Det måste till en tvåvägskommunikation, som inte existerar i dag. Det jag menar är att man inte kan kräva av olika parter att ge upp värderingar. Skulle jag vara utvandrad skulle jag få finna mig i att jag inte kan fira vissa högtider så som jag är van att göra här hemma i mitt nya land. Den 24:e december kanske är vanlig arbetsdag, och då får jag fira på kvällen i stället. Samma sak här.

Det finns enkla lösningar, men eftersom man bara sett hinder och problem, och skapat ytterligare problem genom att inte ta tag i saken från början, så behöver man en från grunden förändrar politik. Assimilering tror jag därför, sammanfattat, är fel politik att använda.

Anonym sa...

[quote]Nej, jag tror inte att man kan kräva av andra människor att ge upp hela sin kultur och leverne för att man kommer till Sverige.[/quote]
Det menar jag inte heller, men ambitionen att anpassa sig till och förstå sig på det svenska samhället och språket tycker jag man ska kräva (bl a genom medborgartester likt de i USA). Sen med en ansvarsfull invandringspolitik kommer senare generationer assimileras.

[quote]Det man skall göra är att följa svensk lagstiftning. Kan man inte göra detta, bör man överväga om man inte hamnat fel, alt. att domstol utvisar om brott begåtts.[/quote]
Det håller jag också med om.

[quote]Det är ju samma sak om en svensk flyttar utomlands. Skulle jag själv göra det, förefaller det mig naturligt att ta kontakt med andra svenskar. Förhoppningsvis kan jag den vägen snabbare komma i kontakt med någon som kan förmedla mig arbete,[/quote]
Självklart.

[quote]...jag förstår snabbare landets sedvanor och vet hur man skall bete sig.[/quote]
Det beror förstås på hurpass närstående det inhemska samhället denna "svenska" minoritet är. Många minoriteter i Sverige lever helt efter egna värderingar. Tydligaste exemplet torde vara Malmö. Nyanlända släktingar blir knappast som regel introducerade till svenska sedvanor av sina egna - de lever helt enkelt inte med dem.

[quote]Att jag sedan på fritiden firar midsommar, julafton och lagar köttbullar, samt firar kristna högtider är min ensak. Jag skulle aldrig flytta till ett land där jag inte får ge uttryck för den egna kulturen på min fritid. Sedan blir förmodligen effekten den att mina barn eller barnbarn anpassar sig.[/quote]
Det är inte denna aspekt av kultur jag talar om. Självklart är det ointressant vad man äter för mat eller när man firar högtidsdagar. Jag talar om kultur i sociokulturell bemärkelse.

[quote]Problemet i Sverige är att invandrare förblivit i ett utanförskap. Det kommer inga arbeten, polis och rättsväsende kapitulerar osv. Detta är inte per automatik mångkulturens fel, utan politikens.[/quote]
Inte enbart, men självklart är mångkulturen delansvarig. Modellen som sådan har ju segregation som en nästan automatisk konsekvens.

[quote]Sverige skall inte anpassa sig efter andra kulturer eller vice versa, så länge ingenting kriminellt begås. Det måste till en tvåvägskommunikation, som inte existerar i dag. Det jag menar är att man inte kan kräva av olika parter att ge upp värderingar. Skulle jag vara utvandrad skulle jag få finna mig i att jag inte kan fira vissa högtider så som jag är van att göra här hemma i mitt nya land. Den 24:e december kanske är vanlig arbetsdag, och då får jag fira på kvällen i stället. Samma sak här.[/quote]
Du blandar ihop värderingar och traditioner.

[quote]Det finns enkla lösningar, men eftersom man bara sett hinder och problem, och skapat ytterligare problem genom att inte ta tag i saken från början, så behöver man en från grunden förändrar politik. Assimilering tror jag därför, sammanfattat, är fel politik att använda.[/quote]
Hur tror du man ska gå till väga då?