tisdag, november 07, 2006

Analys efter valet

Socialdemokraterna vägrar ge en vettig analys efter valet. Vart är de på väg? Vilka frågor skall de föra? Hur skall de förändras? Inga svar. De enda svar som har kommit, är från Berit Andnor och Pär Nuder. Andnor skyller på massmedia och menar att socialdemokraterna inte alls förlorade valet. Pär Nuder menade att partiet inte saknar alternativ till ledare. Diskussionen ter sig kusligt lik den som fördes i USA efter att Reagan vunnit och de konservativa därefter ökade i alla opinionsmätningar.

Det som hände var att demokraterna tappade fotfästet, vilket påbörjades redan under 60-talet. Jules Tygiel, författare av "Ronald Reagan and the Triumph of American Conservatism", lyfter fram ett USA som var trött på arbetslöshet, dåliga ekonomiska resultat, Sovjetvänlighet och det våld som den unga vänstern stod för. Man ville ha förändring. Parallellerna ter sig därifrån kusligt lika till det som inträffade i årets val. Regeringens gullande med terrorister var ingen överraskning. I Sverige är vi vana vid att vänsterregeringar går mot demokratier för att vänslas med diktatorer. Men att socialdemokraterna tappade fotfästet, och menade på att allting är bra, "rör inte mitt bidrag", och "alla skall med" samtidigt som gemene medborgare upplevde utanförskap, ökad kriminalitet, ökat våld och ökad utsatthet, var anledningen till att man tappade regeringen. Mittenväljarna övergav socialdemokraterna för Alliansen. Och detta är ingen ny trend. Socialdemokraterna har tappat ända sedan 1998, utan att återhämta tappade röster.

Ett nytt namn förändrar inte partiet. Kommer inte socialdemokraterna fram med en politik att bemöta Alliansen med är det kört. Då kommer vi få en likadan utveckling här som i USA. Sten Andersson (s) sade strax innan sin död, att "vinner Alliansen detta val kommer de att sitta länge". Andersson gav sin bild av ett trött och slutkört parti utan visioner, som bekräftas av Nuders "vi har inte ont om ledare", nej det är visioner och politik man saknar.

Inom partiet har det rests röster om att man inte skall gå åt höger. Att man skall tydliggöra skillnaderna genom att gå åt vänster. Detta är precis vad demokraterna gjorde i USA, och om så sker kan vi här som där börja diskutera en politisk bild utan en vänster.

Inga kommentarer: