söndag, juli 31, 2005

Fram för friskolor!

I USA debatteras det friskt huruvida utbildning skall vara fri eller om staten (politikerna) skall ha monopol på verksamheten. I Sverige pågår samma debatt. Att ungdomar själva skall kunna välja vilken skola och utbildning de skall ha, anser vänsterkartellen är felaktigt pga. att det enbart gynnar "rika" och skapar ett "utanförskap". Med andra ord, om du inte går på den skola socialisterna vill sätta dig på och lär dig det som socialisterna bestämt att du vill lära dig, så "skapas" det ett "utanförskap", eftersom du helt plötsligt får bestämma själv och kanske väljer en form av utbildning som andra inte väljer.

Socialisterna menar även på att kommunal verksamhet fungerar bättre än friskolor och fria val. Forskningar och resultat gjorda i USA och i Sverige visar på motsatsen (se även här, här, och här).

I USA visar det sig att det inte är dyrare för en elev att läsa på en friskola än det är att läsa kommunalt. Exakt samma resultat har redovisats i Sverige. I USA har det också visat sig att ungdomar som själva utformar sin utbildning tar större ansvar för sig själva och intar en större tolerans till andra människor. I Sverige talar också resultaten för sig själva. De elever som läser på friskolor får bättre resultat på nationella prov och kunskapstest än elever på kommunala skolor.

Var någonstans kan man finna friskolornas framgång? Först och främst ligger det i skolans eget intresse att erbjuda en god utbildning. Till skillnad från en kommunal skola, där du hittills varit tvingad att gå, så lever friskolorna på att du väljer deras utbildning. Att eleverna själva också får ta ett större ansvar och får vara med i utfromningen av sina kurser innebär också att elever tar ett större ansvar för sin egen utbildning. Resultaten talar för sig själva. Blir det konkurrens mellan skolsystem, dvs. att ingen skola kan vara säker på att det kommer ett visst antal elever varje år, ställs också högre krav på den enskilda skolan att faktiskt ge en god utbildning.

Vad är vänsterkartellen rädd för? För dem handlar det inte om att Sverige skall producera bra utbildning, utan om ideologi. Visar det sig att människor kan ta ansvaret och friheten att utforma egna utbildningar och klara av att genomföra dem utan politiskt detaljreglering och klåfingrighet, visar det enbart på att socialism inom skolan ej fungerar, att det inte går att designa system anpassade för "alla". Så länge skolverket fortsätter presentera rapporter som går i friskolornas favör, kommer de därför fortsätta censureras i Sverige, medan det i USA inte finns någon stark vänster och där har man redan goda utbildningssystem.

lördag, juli 30, 2005

Kristna socialdemokraternas kongress

Medan debatten är het huruvida det är rätt av Sverige att sälja vapen till diktaturer, som exempelvis Kina, går den kristna socialdemokratiska organisationen i en annan riktning.

På deras kongress fattade man beslut om att inte sälja vapen till krigförande länder. Med andra ord, så skall Sverige sluta sälja vapen till USA. USA befinner sig i krig. USA försvarar sig inför de angrepp terrorister visat sig vara kapabla att utföra på amerikansk, men också på europeisk mark. Svensk vapenindustri är världsledande på många områden och vi kommer inte från att vapenbeställningar från utlandet skapar arbetstillfällen. En mera sund inställning hade varit att Sverige inte skall sälja vapen till diktaturer och terrorister. Detta eftersom demokratier aldrig attackerat varandra, liksom demokratiers vapen inte används mot egen civilbefolkning i syfte att förtrycka och tvinga människor att "tycka rätt".

Kriget i Irak och Afghanistan har avsatt hårföra regimer som inte tvekat en sekund att skicka ut militär och polis för att utan pardon slå ned på regimkritiker. Att befria människor från förtryck är en linje Sverige bör stå bakom.

Det som är intressant är att Broderskapet tog beslut på att man var för arbetskraftsinvandring. Detta innebär att man går emot partiets asylpolitik och närmar sig en borgerlig politik, där man ej vill att människor skall tvingas komma till Sverige om det inte finns möjligheter till att försörja sig. Detta stärker också integrationen då man direkt kommer in i en arbetsgemenskap med andra människor, både med utländskt som med inhemskt påbrå. En ansvarsfull, kristen och medmänsklig politisk ståndpunkt.

Däremot är det tragiskt att Broderskapet röstade ner förslaget att apatiska barn skall få amnesti. Har en läkare ställt diagnosen att barnet är apatiskt, behöver barnet vård, och inte skickas tillbaka till hemlandet där tillståndet riskerar förvärras. Tråkigt att Broderskapet hellre ställer sig bakom Partiet i denna viktiga fråga, än den kristna församling de säger sig tillhöra.

fredag, juli 29, 2005

Terrorismen blir svårbekämpad

Al-Qaida har splittrats i mindre självständiga celler, som består av fem-sex män, i åldern 18-45 år. Det finns åtminstone en äldre person i samtliga celler som är lärare åt de övriga. Al-Qaida som organisation finns helt enkelt inte längra kvar och saknar en enhetlig finansiering och ledning.

Det är i stället al-Qaidas ideologi, den islamistiska extremismen som härstammar från 600-talet, man ställer sig bakom. Terroristkännaren Oliver Roy delar upp al-Qaida i tre grupper;

1. Gerillakrigarna som slogs mot Sovjet i Afghanistan.
2. Internationalisterna, som ofta har en bakgrund i väst.
3. Lokala terrorgrupper som dem i Madrid och London.

Attackerna som utfördes i Madrid och london var heller inte speciellt kostsamma. 30 000 euro beräknar Roy att attacken kostade i Madrid, och attacken kostade lika mycket, eventuellt än mindre.
Attacken mot New Yrok kostade uppskattningsvis 300 000 dollar.

Finansieringen behöver därför inte skötas av någon internationell verksamhet, utan finansieringen kan ske lokalt av extremistiska affärsmän eller andra som står bakom den islamistiska strategin. Exempelvis införskaffades sprängmedel lokalt i både Madrid och London, i terroristernas direkta närhet.

Finansiering sker även i större utsträckning av kriminell verksamhet i dag än tidigare. Afghanistan är världens största opiumproducent. 87 procent av den totala opiumproduktionen sker i Afghanistan, där merparten anses vara i händerna på terrornätverk som är al-Qaida relaterade.

Wahabaismen, den extrema islamism som spridits från Saudiarabien till västvärlden och övriga muslimska länder, liksom finansiering av muslimska skolor och vapen till stridande muslimer, exempelvis under Balkankrigen, har skänkt en genomslagskraft bland muslimer i västvärlden. Väst är det stora fienden. I Egypten riktas attackerna främst mot turister, men i Irak mot irakiska mål, mot den nya demokratiska staten Iraks institutioner.

Även om islamisterna inte har något enhetlig strategi i Mellanöstern, står det klart vad man inte vill ha. Demokrati.

Egyptens ledare Mubarak var öppet för demokratisk reformering. De senaste attackerna mot den för Egypten viktiga turistnäringen kan omkullstjälpa den processen.

För att bekämpa terrorismen krävs större polisiära och militära åtgärder och insatser i väst samt ett stopp på spridning av fundamentalistisk propaganda, samtidigt som demokratiseringsprocessen i Mellanöstern fortsätter. Genom demokratisering marginaliseras terroristernas inflytande då diktatorer och extremister förlorar den makt, som inte har medborgarnas stöd, då 80 procent av Mellanösterns medborgare vill ha demokrati och frihet.

Kritik mot ny myndighet

På måndag presenterar Gertrud Åström sin utredning kring hur jämställdhetsarbetet skall bli mera effektivt. Förslaget kommer vara att skapa en helt ny organisation, ett jämställdhetsverk med upp till 50 anställda och 100 miljoner i budget. Med andra ord blir detta den 553:e myndigheten. Myndigheter som redan omsätter 230 000 anställda. Någon som undrar vart alla våra skattepengar hamnar?

Med denna utredning går hon tvärtemot den slutsats som hennes egna utredare kommit fram till.

"Risken är att man bara flyttar fokus från vad som egentligen behöver göras, förbättra regeringens styrning av myndigheterna på jämställdhetsområdet genom de kanaler som redan finns," säger utredare Claes Elmgren till DN.
Om regeringen ändå propsar på för en ny myndighet, tolkar Elmgren det som ett sätt att försöka framstå som handlingskraftig i en för regeringen viktig profilfråga.

"Frågan får kortsiktigt en politisk lösning," säger han.
Redan hälften av alla myndigheter i Sverige har ett tydligt fokus på just jämställdhetsfrågor. Vad skulle en ny myndighet kunna åstadkomma? Ingenting mer än att kosta samhället och skattebetalarna onödiga pengar till Göran Perssons och socialdemokraternas redan djupa fickor.

torsdag, juli 28, 2005

Äntligen fred i Nordirland?

IRA lägger ned vapnen. Ledningen för IRA uppmanade sina medlemmar att lägga ned vapnen klockan 17:00 svensk tid i dag. Framöver skall kampen för ett fritt Nordirland gå den demokratiska vägen, via parlamentet.

DUP, som är den probrittiska motsvarigheten till IRA:s politiska gren, Sinn Féin, förhöll sig skeptiska. Anledningen är att IRA som organisation inte splittras och att avväpningen inte sker i öppenhet.

Premiärministern Tony Blair var dock mera positiv. Han betonade händelsen med att det var ett "makalöst steg i Irlands moderna historia". Det är förvånande att eftergifter kommer just nu. Antingen är IRA krigströtta, påverkade av den senaste tidens händelser, eller också tjänar de inte längre på våldet.

Sedan Långfredagsavtalet från 1998, har Nordirland varit relativt fredligt. Investeringar har flödat in i den brittiska provinsen. Det ekonomiska uppsvinget har inneburit att IRA bytt skepnad och blivit en lukrativ maffiaverksamhet.

I vilket fall skulle det vara skönt om britter och irländare skulle kunna leva i fred med varandra och få ett slut på oroligheterna. Det finns alltid hopp, och uttalandet i dag tyder på en hoppfull framtid för Nordirland.

Vänsterpartiet vill förbjuda snusreklam

Nu slår socialisterna till igen. Vänsterpartisten Gunilla Wahlén vill förbjuda snusreklam. Sedan rökförbudet infördes har snustillverkaren Swedish Match storsatsat på att marknadsföra sina produkter, bl.a. på restauranger. Nu vill man alltså ha ett förbud mot snusreklam på offentliga platser och i restaurangmiljöer.

Att man införde rökförbud kan man finna en viss logik i. Rökning skadar inte enbart en själv, utan även ens omgivning. Rökning är också bevisligen cancerframkallande.


På väg att förbjudas?

Wahléns argumentation utmynnar i att snus för med sig vissa risker, som att det är "60 procents större risk att få cancer i bukspottskörteln". Den uppgiften finns inte hos Statens folkhälsoinstitut. Faktum är att det inte finns någon forskning alls som visar på att snus orsakar cancer. Snus skadar heller ingen annan. Så varför vill man förbjuda reklam för snus?

Folkhälsoperspektivet är förödande för den enskilde människans egen valfrihet. Folkhälsopolitiken i Sverige ger politiker rätt att säga till människor att de inte skall äta MacDonalds, cykla utan hjälm, dricka alkohol, röka och nu snusa. Kan människor inte ta ansvar för sin egen hälsa, varför skall andra människor tvingas betala för denna personens ohälsa? Om människor cyklar utan hjälm, vad gör det till statens ensak? Om någon väljer att ta en snus efter maten på en restaurang, varför skall staten bry sig om det?

Det är en offantlig skillnad mellan företag som gör reklam för egna pengar, än staten som för marknadsföring för skattebetalarnas pengar. Den mest förrädiska reklamen är "varningen för alkohol". Ni har kanske lagt märke till systembolagets reklam för sina nya lådviner?

"Nu finns Les Moulains Bourgogne på box. 5 liter för enbart 159:-. De flesta som dör på sjön är alkoholpåverkade."
Statens folkhälsopolitik blir bara värre. Rökning skadar andra, men det skall inte vara politiker som skall lägga sig i något sådant, genom förbud. Hade lagstiftningen inneburit att alla krogar skall ha rökrum och ingen rökning får förekomma bland gäster och personal hade det varit förnuftigt. Då hade rökningen enbart påverkat andra rökare som självmant valt att röka.

Att nu dessutom förbjuda reklam för en produkt som är bättre än cigaretter och som inte innebär skada eller hot för någon annan än den som själv valt att snusa, är inte bara absurbt och inskränkande, det visar på hur människosynen inom socialismen ser ut.
Så länge vi har en socialistisk regering, får vi vänja oss vid att vara omyndigförklarade och åthutade av den röd-gröna röran.

Inte undra på att vi har ett politikerförakt...

Miljöpakt bildad

Ett alternativ till Kyotoavtalet har bildats. USA och Kina presenterade tillsammans med Australien, Indien, Japan och Sydkorea i dag initiativet Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate. De skall inrikta sig på energi, klimatförändringar och luftnedsmutsning inom ramen för ekonomisk utveckling.

Miljörörelsen var tidigt ute och kritiserade förslaget eftersom man ansåg att det inte hade några mål eller tidsgränser. De sex säger att man skall satsa på kostnadseffektiva renare teknologier och sedvänjor genom konkret och gediget samarbete, men presenterade inte några konkreta detaljer.

Kan detta få några konkreta effekter? Några förhoppningar som finns i detta, och som förbigår miljörörelsen, är att samtliga som ingår i detta avtal är stora producenter av kolkraft. Deltagarna i klimatpakten släpper ut 40 procent av växthusgaserna, varav USA står för 25 procentenheter. Bush har lovat att man i USA skall satsa på kärnkraft för att minska användningen av fossila bränslen. På samma vis har man lovat hjälpa Indien och Nordkorea att bygga säker kärnkraft. Att inte utlova några tidsbegränsningar eller målsättningar, visar en realism.

Att bygga ut och presentera ny teknologi och forskning tar tid och kostar pengar. För att nå målen för en bättre värld, skall man inte göra som det är sagt i Kyotoprotokollet, att man skall strypa energianvänding etc. eftersom det i sin tur öppnar för en stagnation av ekonomin då världens industrier är i behov av energi. Med ekonomisk stagnation minskar också resurserna till att utveckla miljövänliga alternativ. Dessutom, eftersom U-länderna är undantagna och man har satt tak på hur stora utsläpp man får ha, har man öppnat för handel av utsläppskvoter mellan U-länder och I-länder, vilket inte får någon reell effekt för världen, mer än att utsläppskvoter skrivs över på andra länder och det ser bättre ut i statistiken.

Dessa sex kan på så vis bidra till en bättre miljöpolitik, men det återstår att se om Australiens premiärminister, John Howard, får rätt i sitt prisande om det nya avtalet. Än så länge verkar det dock betydligt mera lovande än Kyotoavtalet.

onsdag, juli 27, 2005

EU en stark röst i världen?

Det tycks inte vara så. Iran har gjort klart att man tänker fortsätta med att anrika uran i Isfahan, som är en del i Irans kärnvapenprogram. Sedan Mahmoud Ahmadinejad blev vald till president i Iran, har landet tagit en allt hårdare attityd gentemot väst. Han kallar sig dessutom stolt för funtamentalistisk islamist. Han vill styra Iran tillbaka till den "moraliska renhet" som han anser präglade de första åren efter revolutionen 1979.


"I dag bör all tävlingsinstinkt förvandlas till vänskap. Vi tillhör alla den stora familj som ska gå hand i hand för att bygga vårt stolta Iran" - sade han i sitt segertal.
Valet, som rapporteras ha omfattats av utbrett fusk, innebär att de fundamentalistiska anti-demokratiska krafterna i dag har tagit över hela samhället. Oppositionella röster har tystats och redan i första provomgången inför valet, sattes 1 000 kandidater under förbud att kandidera av de religiösa ledarna.

Reformer kommer vi inte få se mera av, utan snarare ett mera hårdfört islamistiskt samhälle, där kvinnor och oppositionella redan lever under hård press. Ett Iran med kärnvapen är ett farligt Iran som får en stor maktställning i världen, liksom utgör ett hot mot grannländerna, länder som Irak och Israel, där redan av Iran finasierad terror dominerar vardagen.

Att Iran struntar i Europas varningar och ignorerar USA, kan leda till en konflikt mellan västvärlden och Iran. Europa och USA hotar nämligen att dra Iran inför säkerhetsrådet i FN om de inte avbryter sitt kärnvapenprogram. Iran kontrar med att anrikningen av uran skall användas inom "civil verksamhet". Får man inte stopp på Iran kan miljoner iranier, både på plats i Iran och i exil, förvänta sig ett Iran som inte kommer att bli ett öppet samhälle på länge än.

FN har chans till upprättelse

Det anser Roger Bates i en artikel som berör den marxistiska diktaturen i Zimbabwe. FN har skakats av byråkratisk korruption och agerat tandlöst i flera svåra konflikter där folkmord begåtts, vilket tyder på inre konflikter inom FN, mellan den ofria och den fria världen.

Robert Mugabe har nu bjudit in Generalsekreteraren Kofi Annan på ett statsbesök. Bates uppmanar Annan att åka innan det är för sent. I detta nu är Zimbabwe på väg mot ett inbördeskrig, allt eftersom oppositionen håller på att kollapsa totalt och hoppet för förändring tycks vara utom räckhåll.

Mugabes operation "bort med skräpet", som innebär att man river bostäder utanför städerna och tvingar ut folk på landsbygden, bygger på att många av dem som röstade på oppositionen kommer ifrån städerna. Hittills har 700 000 människor gjorts hemlösa, där de enbart har kunnat ta med sig så mycket de orkar bära. Alla andra egendomar krossas under Mugabes bulldozers. dessa flyktingar löper stor risk att drabbas av svält. Infektioner som HIV och andra sjukdomar har redan börjat spridas.

Kyrkor och biståndsorganisationer har aktivt motarbetats av staten från att bistå och ge skydd åt dessa människor. Oppsitionspartiet, MDC (Movement for Democratic Change) utsätts samtidigt för terror. Sex av 57 parlamentsledamöter för MDC har mördats eller avlidit efter tortyr av polis och militär. Morgan Tsvangirais ställning som partiledare inom MDC hotas också av en intern maktstrid, där en av Morgans närmaste medarbetare, Welshman Ncube, och fraktionen kring honom sägs arbeta för att ta över partiet. Ncube förnekar dock anklagelsen.

Frank Chamunorwa, som finansierade MDC:s rörelse för sex år sedan, och då var nära att bli mördad av det styrande Zanu PF partiet, blev för en tid sedan attackerad av medlemmar från MDC. Splittringen inom partiet och Morgans obeslutsamhet och osäkerhet kan därför skada Zimbabwe och dess folk för en lång tid framöver, trots att mer än hälften av Zimbabwes folk stöder Morgan och MDC.

FN kan här spela en avgörande roll för att få till stånd en fredlig lösning. FN har redan kritiserat Mugabes utrensningar, med att de bryter mot internationell rätt. Annan har själv uttryckt sig i kritiska termer, om att det är fråga om den "djupaste orättvisa mot de fattigaste" i landet. Det faktum att Mugabe bjuder in Annan kan innebära att Mugabe är villig att samarbeta.
Eller så ser Mugabe inte FN som ett hot.

tisdag, juli 26, 2005

Intressanta reflektioner om liberalism

Robin Sunström skriver i Captus att liberalismen bör alliera sig med konservatismen. Anledningen är att Robin anser att en perfekt liberal värld inte kan uppnås, och detta grundar sig i liberalismens natur. Vilken är då liberalismens natur?

Liberalism är;
- lycka och välstånd,
- tro på människan, att låta henne växa av egen kraft
- självförverkligande
- individualism
- abstrakt

Vilken strategi skall då föras för att liberalismen skall bli stark? Två linjer presenteras. Antingen bildar man ett liberalt parti. Då liberaler historiskt stöttat både socialister och konservativa skulle ett sådant parti få en vågmästarroll mellan blocken. Är detta omöjligt bör liberalerna enbart stödja en sida. I dag får det bli de konservativa, eftersom socialisterna har blivit "förstockade". Vad skulle konservativa tjäna på en sådan allians?

Faktum är att vi inte tjänar någonting. Marknadsekonomin är inte i sig "liberal" i den meningen att det är en genuint liberal idé. Adam Smith beskrev fördelarna med en ekonomi som inte är merkantislistisk och isolationistisk, där politiker inte styr och ställer. Detta var något som Edmund Burke ställde sig bakom. Stridigheter kring huruvida marknaden bör vara fri eller reglerad har förekommit ända sedan människan började bedriva handel. Konservatismen drivs av insikten att människan skall forma sin egen omgivning efter sin egen förmåga, och där behövs system som skapar morötter, där människor får använda sin initiativkraft fritt, utan att politiker reglerar den. Här är konservativa och liberala tänkare redan överens, och har så varit sedan slutet av 1700-talet. Fri handel skapar välstånd, men inte nödvändigtvis lycka. Lycka är något subjektivt som är olika för alla människor, men en fri marknad med valmöjligheter innebär att var människa kan bli sin egen lyckas smed, oavsett om det har med materiella eller andliga ting etc. att göra.

I övrigt blir det konflikter mellan s.k. klassiska liberaler och konservativa eftersom liberaler tenderar att ställa sig på samma sida som socialister. Konservativa värnar om samhällets fortlevnad och om vikten att beskydda familjerna, som är hörnstenen i det samhälle vi har byggt upp. Liberaler har dock inga problem med att anse att det är en egalitär jämbördig rättighet att vara förälder. Detta innebär att liberaler inte har någonting emot att låta politiker sitta och konstruera familjer och leka med människors liv. Liberalismen saknar således en genuin och konsekvent tro på människan och hennes naturliga institutioner.

Våra liberala kapitalister främjar också den nya vänsterns etik, nihilismen, till att nedmontera det fria samhället, av en enda orsak: De kan inte komma på någon anledning till varför de skulle avstå från det. För dem är det helt vanliga affärer. Och varför skulle de inte ta chansen till ett sådant affärstillfälle? Den rådande kapitalistiska liberala filosofin presenterar inga motargument till varför de bör avstå.

Milton Friedmans texter rörande detta område är inte helt klara. Han anser att man inte får ingripa i den dynamik som rör "självförverkligandet" i ett fritt samhälle. Han anser vidare att denna dynamik inte kan, efter hur ting naturligt är beskaffade, vara självförgörande - att självförverkligande i ett fritt samhälle enbart kan leda till "själv" som är kompatibelt med ett sådant samhälle.
Även Hayek saknar grund att principiellt opponera sig mot den. Hayek hamnar, likt Friedman, i en tro på de ultimata fördelarna som "självförverkligande" ger. Problemet är att; vad händer om det "själv" som "realiseras" under de förhållanden som liberalismen ger, är ett själv som föraktar liberalism och kapitalism, och använder sin frihet till att motverka och avskaffa ett fritt samhälle? Detta har varken Hayek eller Friedman några svar på, och ändå är det just detta problem vi står inför idag, då det borgerliga samhället avlar fram motståndare till det fria samhället. Den sekulära liberalismen har på så vis problem när det kommer till att försvara sig mot nihilism. Liberalismen kunde helt enkelt inte tro att mänskliga laster, när de är otyglade av religion, moral och lag, kan leda till ondska. Den kunde heller inte tro att nihilism var något som varje samhälle behövde räkna med att kunna skydda sig emot. Liberalismen kunde slå mot Marx, men de hade inte tänkt sig att behöva attackera Marquis de Sade och Nietzsche.

Avslutningsvis, så är det individualismen och det faktum att liberalismen är abstrakt som gör den ointressant. För mig personligen till och med intellektuellt ointressant eftersom den saknar försvar för sitt eget sätt att vara och tänka. Det blir på så vis universitetsövningar och ingenting man gör över en kopp kaffe på det lokala haket innan man ställer sig bakom löpande bandet.
Var människa är också i behov av andra i en nära krets. Familjen är den mest primära kretsen som en människa behöver. Ingen människa klarar av att vara en ö. Att därför inte försvara angrepp gentemot familjen, utan lämna över striden till de konservativa tyder på att man i ren självbevarelsedrift väljer den sida som för tillfället klarar av den strid som den flyktiga liberalismen inte självt klarar av.

Liberalismen har därför allt att vinna på att alliera sig med konservatismen. Den får ett försvar som liberalismen saknar mot de problem och håligheter ideologin har. Men vad får konservatismen? En oberäknelig vakthund som lika gärna morgonen därpå kan vakta fiendens marker.

USA erkänner Nordkorea

USA erkänner Nordkorea som suverän stat, samtidigt som man lugnat Norkoreas ledning med att USA ej ämnar attackera landet.

Sexpartssamtalen som jag tidigare tagit upp är nu i full gång och skall pågå i minst fyra dagar. Förutom USA och Nordkorea, sitter även Japan, Ryssland, Sydkorea och Kina med i förhandlingarna. Samtliga länder är oroade över Nordkoreas energiförsörjning och säkerhet. Att USA öppnade förhandlingarna i försonlig ton är glädjande. Att erkänna en socialistisk diktatur bär emot, men på annat sätt kan man inte hjälpa medborgarna som får utstå hårt förtryck, svält och andra grymheter i Nordkorea. Nordkorea har också sagt sig vilja se ett kärnvapenfritt Korea. Att det redan såhär pass tidigt in i förhandlingarna börjat öppenhjärtligt, och USA redan tycks ha fått sitt krav igenom, ett kärnvapenfritt Korea, ser det ut att bli ett reslutat som alla parter kan vinna på.

USA har dock sagt att man inte kommer att normalisera de diplomatiska banden förrän Nordkorea fullt ut sagt sig villigt att avveckla sitt kärnvapenprogram.

USA har även lovat att säkerhetsgarantier och bistånd till energisektorn skall skänkas Nordkorea så fort Nordkorea överger sina planer på att producera kärnvapen, liksom Sydkorea har sagt sig villiga att ge Nordkoreas svältande befolkning 500 000 ton ris, liksom 2 000 Megawatt el, vilket motsvarar hela Norkoreas elbehov, om man lovar att nedrusta.

Om Nordkorea sätter stopp för sitt kärnvapenprogram kan svälten och det outhärdliga livet i jordens värsta diktatur lindras för miljontals människor.

måndag, juli 25, 2005

Föräldrar och unga måste ta ansvar

I dag presenterade den borgerliga alliansen sitt förslag till att få bukt med den ökande ungdomsbrottsligheten. Socialdemokraterna har agerat svagt i denna fråga. Socialtjänst, polis och skola har inte haft, och inte heller fått, några verktyg till att kunna agera. Det som de borgerliga vill förändra och förtydliga är den viktiga frågan om vart ansvaret skall läggas.

Ansvaret skall förskjutas från samhället till föräldrar och den enskilde, den som begått den kriminella handlingen. Hittills har ungdomar kunnat sparka sönder busskurer och klottra med graffiti på offentliga, liksom privata bostäder och fastigheter, utan nämnvärd åtgärd från politikernas sida. De som har fått betala, är de laglydiga medborgarna som arbetar och sliter för att få sin inkomst. Detta är i grunden fel. Att ansvaret läggs hos föräldrarna, borde avhålla unga från att inleda en brottslig karriär. Vetskapen om att det är föräldrarna och en själv som får betala, och inte okända ansikten, har en avskräckande effekt.

Att polisförhör skall hållas i hemmen liksom föräldrar skall närvara vid rättegång, torde också ha en verkan som avhåller unga från brott.

Samarbetet mellan polis och skola skall också förstärkas. Misstanke om brott skall kunna få en snabb åtgärd från samhället. Det handlar inte om en vilja till att straffa ungdomar och låsa in dem för tid och evighet, utan för att få bukt med en ökande och för samhället oerhört skadlig kriminalitet. Att unga får träffa sina offer, eller arbeta av sitt straff ute i samhället, innebär att nya dimensioner av livet ges. Man för fram människan i fokus och visar andra alternativ till kriminalitet och destruktivt beteende. På så vis kan resurser sättas in tidigt och visa att brott inte lönar sig, vilket det tyvärr gör i dagens Sverige. Kan man avhålla unga från att begå brott i större utsträckning har en stor seger gjorts, för samhället såväl som för enskilda familjer och människor som kan få en ljus framtid, i stället för att riskera hamna i ett beteende där man åker in och ut på Sveriges anstalter och ställer till det för medborgare som inget annat vill, än att leva i fred och frihet.

Ett bra förslag till åtgärdspaket som borde ha kommit långt tidigare.

FN och synen på Israel

Israel, den i dag enda fungerande demokratin i Mellanöstern, har en särställning i FN. En särställning som är förnedrande. Israel förnekas det "säkerhetsskydd" som övriga medlemsstater har. Den syn som sanktioneras av FN är institutionell.

FN kan inte sägas vara förespråkare av internationella mänskliga rättigheter och rättvisa, så länge Israel är exkluderat. Detta innebär att Israel inte kan ges möjlighet att sitta med i säkerhetsrådet, en israelisk domare kan aldrig bli nominerad till ICJ (internationella domstolen i Haag), och Israel kan inte heller deltaga i omröstningar eller liknande för att fastställa domstolens juridiska grund och ställning.

Israel får inte heller sitta som ordförandeland i kommissionen för mänskliga rättigheter. En post som Kuba, Syrien, Iran, Zimbabwe och Sudan haft, vilka definitivt inte efterlever några mänskliga rättigheter. FN borde premiera demokratier, istället för att göra tvärtom. Detta innebär att ett land som Sudan kan bedöma hur Israel efterlever de mänskliga rättigheterna samtidigt som Iran kan sitta i FN:s säkerhetsråd och bedöma hur FN bör agera mot Israel.

Europa, som har stora ekonomiska intressen i Afrika och Mellanöstern, liksom fått en betydande muslimsk population inom Europas gränser, backar därför ofta till förmån för den muslimska världens vilja. Så var det i fallet då resolution 2279 gick igenom 1975, på årsdagen av kristallnatten. Deklarationen innehöll bl.a. formuleringen; "Zionism is a form of racism and racial discrimination...[and] is a threat to world peace and security."
I samband med omröstningen kring deklarationen, höll Ugandas diktator, Idi Amin, tal. Det han sade var;


"The United States of America has been colonised by the Zionists who hold all the tools of development and power. They own virtually all the banking institutions, the major manufacturing and processing industries and the major means of communication; and have so much infiltrated the CIA that they are posing a great threat to nations and peoples which may be opposed to the atricious Zionist movement. They have turned the CIA into a murder squad to eliminate any form of just resistance anywhere in the world. [...] How can we expect freedom, peace and justice in the world when such a powerful nation as the United States of America is in the hands of Zionists? I call upon the people of the United States of America whose forefathers founded this State conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men were born equal, to rid their society of the Zionists in order that the true citizens of this nation may control their own destiny and exploit the natural resources of their country to their own benefit. I call for the expulsion of Israel from the United Nations and the extinction of Israel as a State, so that the territorial integrity of Palestine may be ensured and upheld."
Med argumenten kring att det är fråga om en världszionistisk konspiration, fastslogs deklarationen med 70 röster för, 29 röster mot, samt 16 länder som frånstod sin rätt till att rösta. Nazistisk retorik går tydligen fortfarande hem. I Sverige har vänsterrörelsen friskt brukat argumentera utrifrån att zionism är rasism, dvs. synen att judar bör ha rätt till ett eget land, efter att ha blivit tvingade därifrån för 2 000 år sedan och efter att ha upplevt alla former av grymheter i Europa, är rasism.

FN måste reformeras och att ändra inställning och attityd till Israel och judarna är ett måste för att FN skall vinna internationell legitimitet.

söndag, juli 24, 2005

Omänskliga krafter

Det har hänt igen. Ännu flera civila har dödats i islamisternas krig mot "de otrogna". Minst fyra bilbomber detonerade i Sharm el-Sheikh, Egypten. Ett land som inte är med i Irakkriget, eller har varit involverat i Afghanistan och som dessutom ser Israel mer som en fiende än vän. Varför exploderar bomber i Egypten? Egypten styrs av muslimer som inte delar islamisternas världsåskådning.

Turistnäringen är viktig för Egyptens ekonomi. Man vill slå hårt och skoningslöst mot den egyptiska ledningen. Bland de 88 dödsoffren och de 200 skadade var merparten egyptier, men bland de 25 döda som ännu inte är identifierade kan det även finnas svenskar, då attackerna inträffade i ett område som är populärt bland svenska turister. UD har fortfarande inte fått kontakt med en handfull svenska turister som befinner sig i området.

Irak drabbades också hårt. Polisstationen al-Rashid i stadsdelen al-Mashtal i sydöstra Bagdad, utsattes för en självmordsattack. Självmordsbombaren tänkte förmodligen köra rakt in i polisstationen, men bomben detonerade 20 meter innan målet. Under dagen dödades också ett polisbefäl i Kirkuk, liksom en klanledare sköts ihjäl i al-Balad norr om Bagdad och i en annan attack riktad mot en buss dödades en liten flicka och sex andra civila. Totalt dödades 22 människor och 25 skadades, varav de flesta offer var poliser.

I kriget mot terrorismen måste vi segra. Ett steg på vägen togs i dag, när attackerna som riktades mot civila irakier fick sunniterna som bojkottat förhandlingarna till den nya konstitutionen som skall gälla i Irak, nu ämnar återuppta förhandlingarna. På så vis visar man resolut att några mördare inte kan få stopp på den demokratiska processen och ej heller sätta käppar i hjulen för de icke-islamistiska medmänskliga krafterna.

Brittisk polis handlade rätt

Den brittiska polisen sköt den 27-årige Jean Charles de Menezes, från Brasilien, med fem skott i huvudet. Vid en första anblick låter det fruktansvärt och brutalt, men vid närmare eftertanke så handlade polisen korrekt. 27-åringen hade på sig en tjock vinterjacka, vilket verkade misstänkt mitt i sommaren. Polisen ropade åt 27-åringen att stanna, men då började han istället springa. Efter den senaste tidens händelser tog polisen inga risker, utan sköt den misstänkte mot huvudet.

Varför? Polisens uppgift är att skydda medborgare från fara. Om polisen hade skjutit mot kroppen hade det kunnat utlösa en bomb, om terroristen skulle bära en sådan på sig. Polisen kan heller inte försöka komma åt och visitera den misstänkte, då risken är överhängande att den misstänkte spränger sig i luften hellre än något annat, med fara för civila britter. Polisen handlade därför korrekt.

Det är inte polisens fel att denna situation och spänning har uppstått. Det är terroristernas fel och ingen annans.

Är äktenskapet irrationellt?

I fallet Lawrence v. Texas ansåg man att äktenskapet var irrationellt, inte fyllde någon funktion och därför kunde lagens beskyddande hand tas bort från äktenskapet. Ett politiskt ingrepp i människans privata atmosfär. Rätten gjorde inga efterforskningar kring vad det skulle kunna leda till, utan tog ett beslut som rätten ansåg vara "konstitutionellt rätt", med andra ord, politiskt korrekt. Det är bl.a. därför striderna kring utnämningar till USA:s högsta domstol uppstår.

Är äktenskapet en viktig institution att priviligiera i lag? Är det inte bara en konservativ "motsträvighet"? Självklart inte. Äktenskapet, mellan man och kvinna, är lagstadgat därför att det är inom denna institution som barn blir till och samhället förs vidare. Stryker man äktenskapslagstiftningen, gör man alla samlevnadsformer lagliga, dvs. samkönade- såväl som polygama- men även samlevnadsformer där barn har sexuell relation med föräldrar, så länge det sker på "frivillig basis". Det skulle i sådana fall räcka med att ett barn i oförstånd sade ja till en sexuell samlevnadsform med en förälder för att samlevnadsformen skulle vara giltig. Äktenskapet är och skall inte vara en mänsklig, egalitär rättighet.

Familjen som samlevnadsform, mellan man och kvinna, har existerat sedan människan slutade svinga sig från träd till träd. Nu anser politikerna att denna samlevnadsform är "förlegad". Det man glömmer bort är barnen. Äktenskapet är till för att skydda de svagaste i vårat samhälle. Ett barn respekterar inte sina föräldrar för de individer de är, utan för att barnets föräldrar är författare och arkitekter till barnets själva existens. Äktenskapet är därför viktigt att bevara, då det är samhällets hörnsten. Stryker man äktenskapets särställning ur lagens kontext, blir följderna dramatiska. Politikerna skall hålla sig borta från människans privata, naturliga institutioner. Äktenskapet bör därför behålla sin naturliga särställning inom svensk lag.

lördag, juli 23, 2005

Socialdemokratisk självkritik

I höst kommer vi att få besked om ifall Göran Persson har ork och kraft nog att åter göra den socialdemokratiska skutan regeringsduglig. Får han inte tillräckligt starkt mandat för förnyelse och nytänkande bör han allvarligt ompröva sin situation.

Detta skriver socialdemokraten Widar Andersson i dagens DN. Andersson oroas över den totala avsaknaden av nytänkande och idéer inom den socialdemokratiska rörelsen, liksom ledningens ovilja till förnyelse.

Andersson anser att kritiken de borgerliga riktar mot partiet är befogad, även om han inte håller med om de borgerligas lösningar på problemen, men är självkritisk till socialdemokratin. Det är glädjande att nya krafter tar ton inom den socialistiska rörelsen, men problemet för vänsterkartellen är att det inte bara är socialdemokratin som gått i stå. Inget parti i den grön-röda röran har något att komma med för att bidra med en lösning på de problem vi står inför med stigande arbetslöshet, jobbflytt, sämre lärande och bristande resurser till vård, polis, försvar och rättsväsende. Kort och gott, det behöve förnyelse på alla områden i Sverige. Där kan inte socialismen göra någonting. Det är trots allt vänsterkartellen som ställt till det. Då krävs en annan politik för att också rätta till problemen. En sådan förnyelse av socialdemokratin, skulle innebära att vi inte kommer ha något vänsterblock kvar, mer än kommunister och miljömuppar.

Anderssons självkritik är välkommen, men vill han se förnyelse gör han det bäst genom att byta parti.

Dags att lära oss av historien

Victor Davis Hanson skriver en sammanfattning kring våra misstag i väst, att vi borde lära oss av våra misstag under åren då kalla kriget rasade, och använda oss av erfarenheterna i kriget mot terrorism.

Västvärlden har alltid agerat utifrån ett perspektiv där man alltid skuldlagt sig själva. När analyser presenterades som visade på att Tyskland inte bara hade planer på att införliva bitar av det gamla Preussen i Tyskland, sopades sådana idéer under mattan. Vänsterpartiet, då Svenska Kommunistiska Partiet, var allierade med det nazistiska partiet och hyllade deras segrar mot den "brittiska imperialismen". Först när nazisterna angrep Stalin bröt kommunisterna med nazisterna, men nazister satt fortfarande på kommunistiska mandat i riksdagen. SKP fick då som enda parti inte sitta med i samlingregeringen som styrde Sverige, pga. sina kontakter med Hitler och Stalin.

I Mellanösternkonflikten har västvärlden alltid stått Palestina och Arafat nära. Trots alla miljarder som rullade in i Palestina, både från Israel, USA och Europa, upphörde aldrig terrorn riktad mot Isarel eller den palestinska fattidomen. Arafat och hans närmaste byggde dock upp en ansenlig förmögenhet och egna säkerhetsstyrkor. Skatter upptagna bland palestinier kom heller aldrig det palestinska folket till del.

När man ställde krav på att palestinska flyktingar skulle få återvända till Israel och få tillbaka förlorad egendom, glömde man snabbt bort de 500 000 judar som tvingades fly från Syrien, Irak och Egypten, som också förlorat allt de äger.
När civila judar sprängdes i luften eller på annat sätt mördades skyllde man på israelernas hantering av Palestina. Att "Mein Kampf" är vida spridd inom den muslimska världen, liksom den islamistiska ideologin går ut på att förinta Israel och förinta judarna, var teorier som inte passade in européernas självförbråelser för att ha koloniserat världen. Men det är inte i Afrika det förekommer någon terrorism. Det är i Mellanöstern.

Israels enda utväg (och den har fungerat) var att bygga en skyddsbarriär. Den blev snabbt kallad för "Berlinmur" och "apartheidmur" i vänsterkretsar och media, och man krävde att Israel skulle riva "muren". Skall inte Israels folk kunna leva i någon form av trygghet? Det kan inte bli fred mellan Palestina och Israel så länge terrorismen fortgår.

När USA attackerades skyllde man på att USA lagt sig i för mycket i omvärlden. Sedan smällde det i Europa. Då var felet återigen USA:s och skulden lades även på Irakkriget. Terroristerna hade inte gjort något fel. De hade bara dödat oskyldiga civila, och det är "vårat" fel, USA:s fel.

USA räddade oss undan nationalsocialism och socialism. Europa tycks inte vakna förrän människofientliga trupper marscherar nedför Champs Elyssés, eller en mur reses mellan fria och ofria länder, där rykten om massmord och tortyr följer med dem som flyr från öst. På så samma naiva vis vaknar inte heller Europa den här gången förrän det exploderar i vår direkta närhet. Islamism skiljer sig inte från kommunism eller nazism. Det är en ideologi som vill riva ner och förstöra det europeiska sättet att leva. Att därför socialister har så lätt för att identifiera sig med terroristerna och kalla dem för "frihetskämpar", är för att socialisterna vill åstadkomma samma sak, om än med en annan utopi. Socialisterna ser sig själva som frihetskämpar. Europa har under lång tid influerats av vänstermedia och vänsterregeringar.
Kriget mot terrorism är en strid för att bevara vårat sätt att leva. En strid för våran överlevnad.

Återigen har USA tagit på sig ansvaret att rädda västvärldens värden. När skall Europa känna igen sin gamla fiende och agera?

fredag, juli 22, 2005

Nu är det nog!

Expressen har träffat den 39-åring som amerikansk och brittisk underrättelsetjänst eftersöker. I dag publicerade de en intervju med honom.

I intervjun framgår tydligt hans sympatier för Bin Laden, al-Qaida och islamism. Om självmordsbombarna i London säger han enligt Expressen att;

"De är martyrer och jag hoppas bli martyr själv någon dag. De är inte terrorister, eftersom de gjorde vad islam kräver. Attackerna i London kan vara en reaktion på det som händer i Irak. Varje land som är inblandat i krig mot muslimer kan få samma öde."
Grattis Lars Ohly. Du har fått en anhängare till. Terrorismen skapades tydligen EFTER det att Bush gick in i Irak. Vad var det då som flög in i WTC? Vad var det som exploderade och dödade hundratalet ungdomar på Bali?
Han hinner även med att hota Sverige.

"Men läget blir allt värre för muslimer här. Ena dagen trakasseras våra kvinnor och andra dagen smutskastas vår profet av en pastor som bör straffas med döden."
"Jag vill inte träffa engelsk, amerikansk eller svensk underrättelsetjänst. De får komma hit och plocka in mig med våld. Men om Sverige väljer att lämna ut mig till ett annat land får det skylla sig självt Sverige kommer att straffas med det största straffet då."
Lämna ut honom! Han är i dag gift med två fruar, båda från Somalia, men har inget jobb. Vad får han pengar ifrån? Al-Qaida? Han får hota Sverige och vårat öppna samhälle hur mycket han vill. Tyvärr saknar vi politiker med ryggrad, som Tony Blair eller George Bush, varför ingen reaktion har kommit. Förmodligen sitter Mona Sahlin och tycker SYND om denna "människa", som faktiskt erkänner i intervjun att han kan tänka sig att bli martyr, dvs. spränga sig själv i luften och ta oskyldiga civila med sig.

I Sverige skall svensk lag gälla och här har vi ett samhälle som man allt får anpassa sig till. Att ha två fruar är inte tillåtet enligt svensk lag, liksom att hota ta livet av människor. Varför agerar ingen? Varför gör inte någon något? Skall vi tvingas vara så toleranta att vi riskerar dö på kuppen, för att vi har en handlingsförlamad regering? Riskera vårat samhälles existens?

Någon? Eller är det bara jag som bekymrar mig över den terrorist-kramar politik vi tydligen har valt? Nu får det vara nog!

Tyskt nyval i september

Så är det klart. Tysklands president Horst Köhler meddelade i går kväll att det skall hållas nyval i september. Tyskland har befunnit sig i en märklig politisk situation, där avhoppare från förbundskansler Schröders socialdemokratiska parti, slagit sig samman med resterna av det gamla kommunistiska partiet, och bildat en vänsterlista. Samtidigt har socialdemokraterna präglats av inre stridigheter angående Schröders reformprogram, stigande arbetslöshet och dalande stöd bland det tyska folket.


Gerhard Schröder

Enligt tysk lag får inte parlamentet upplösa sig självt, varför Schröder gjorde en beundransvärd insats. Alla nederlag medförde att Schröder insåg att han behövde ett större folkligt stöd för att kunna föra sin politik. Schröder uppmanade då sina partikamrater, liksom kollegor i samarbetspartierna att resa ett misstroendevotum mot honom, där Schröder även uppmanade sina kollegor att rösta mot honom. Detta innebar att socialdemokratiska regeringen inte längre hade förtroende i parlamenten och öppnade för presidenten att kunna upplösa parlamentet och utlysa nyval. Vilken svensk socialdemokratisk minister hade gjort något liknande?


Angela "Järnmädchen" Merkel

Schröders förhoppning var dock den att han med detta skulle återvinna förtroende bland folket och få stöd för sin politik. Nu förväntas istället den krist-konservativa koallitionen vinna stort, med den konservativa Angela Merkel i spetsen. Hon har alltid haft "järnladyn", Margaret Thatcher, som stor förebild, varför hon i Tyskland kallas för "järnmädchen".

Sedan Helmut Kohl har de krist-konservativa inte haft något riktigt slagfärdigt alternativ till socialdemokraterna och Schröder. "Järnmädchen" kan därför bli den injektion som tysk politik är i stort behov av.

Go Merkel!

torsdag, juli 21, 2005

Att dölja arbetslöshet...

Leif Pagrotsky utlovar 3 500 fler platser på högskola och universitet. Detta skapar en tillfällig minskning av antalet arbetslösa ungdomar, men väl färdigutbildade riskerar ändå de nyutexaminerade att hamna i öppen arbetslöshet. Det råder ett överskott i dag på akademiker. Det finns inte tillräckligt många arbeten.

Man argumenterar från socialdemokratiskt håll att barnkullarna håller på att växa och att det därför behövs en utökning av antalet högskoleplatser under 2005 och 2006. Att dagens tonåringar annars riskerar att möta en tuffare konkurrens om platserna till högskolan. Att dessa förslag kommer lagom till dess att det är val, är naturligtvis bara en ren tillfällighet?

Utökningen av antalet högskoleplatser kan vara aktuell när det går i linje med vad företagen efterfrågar och det finns en faktisk barnökning. Sverige lider fortfarande av dalande antal nyfödda barn, även om det är på väg att stiga något. Detta förslaget är en lek med siffror för att dölja en öppen arbetslöshet bland unga. Notan för skattebetalarna blir på 175 miljoner kronor, som bara är en tillfällig lösning.

Hade det inte varit bättre att lägga de 175 miljonerna på att skapa riktiga arbeten?

Svenska fängelser

Så var det dags igen. Alarmerande rapporter visar att fångarna tagit över på Hall, där Sveriges farligaste brottslingar sitter inspärrade.

"Fångarna styr helt och hållet. Deras ledare trycker ned sina kamrater som inte anpassar sig. Situationen är ohållbar", säger Therese Lundberg, styrelseledamot i SEKO-facket på Hall och skyddsombud, till Expressen.
Misshandel och hot är vad personalen på Hall får utstå. Nu skall man dessutom skära ner på personalen, trots uppmärksammade rymningar och kravaller inne på Hall under förra året, liksom våldet trappats upp ytterligare under det senaste halvåret.


Anstalten Hall

Vad krävs för att ansvariga minister Tomas Bodström skall vakna? Det räcker inte att skylla ifrån sig på andra personer inom myndigheter, Tomas är ytterst ansvarig för att säkerheten på landets fängelser skall fungera. Det är inte acceptabelt att kriminella skall styra och ställa på ett av landets fängelser som är till för våra värsta brottslingar. 21 fångar sitter nu i isoleringsceller. Personalen vågar inte gå i närheten av dem. Så skall det inte få se ut. Det som behöver rättas till är också lätt att åtgärda.

Först och främst behövs nya rutiner och ökad säkerhet. Internerna skall vara åtskilda en och en när personalen skall göra ärenden. Personal skall heller aldrig vara ensam med en intern. Möten mellan personal och interner skall vara övervakade och, framför allt, personalen måste få använda våld om situationen kräver. Elpistol är ett effektivt medel för att personalen skall kunna vara säker, utan att behöva skada internen. Elpistoler ger en kraftig elstöt som paralyserar den som träffas i några sekunder, men det är fullt tillräckligt för att övriga kollegor skall kunna rycka in och oskadliggöra en intern om så behövs.

Det är inte anställd personal som skall vara rädd på sin egen arbetsplats. Det skall vara en säker och trygg arbetsmiljö. Det är inte de kriminella som skall få en semester i några år, ställa och styra omkring sig och att komma och gå som man själv behagar. Någon gång måste politikerna vakna till liv, inse att det inte är de kriminella som det skall daltas med, utan personalen och det civila samhället som tränger skydd och har ett behov av säkerhet och trygghet.

LO trampar vatten

LO vill ge människor som arbetar illegalt i Sverige ett skadestånd. I Spanien vill man ge illegal arbetskraft amnesti, vilket LO tycker är fel väg att gå. Att inte ge amnesti ligger förmodligen i linje med hur man behandlade lettiska arbetare, då man satte arbetsplatsen i blockad, drev företaget i konkurs och skrek ”Go home, Go home” utanför de lettiska arbetarnas bostad. Nu vill man skicka hem illegal arbetskraft omedelbart, men med ett skadestånd på fickan.

Kommer detta att lösa problemet? Det som LO vill göra är att angripa arbetsgivarna, genom att göra det lagligt att arbeta illegalt, men olagligt att köpa illegal arbetskraft, vilket skall ge skadestånd till den som är anställd illegalt från arbetsgivaren. LO vill alltså angripa detta problem på samma vis som socialdemokratin angripit prostitutionen, genom att straffa den som köper sexuella tjänster, samtidigt som man gjort det lagligt att erbjuda sexuella tjänster.
Har prostitutionen minskat? Människor har genom tvång och hot kidnappats till väst, bl.a. till Sverige, för att under vidriga förhållanden sälja sex. Detta är för visso en grym industri, som borde bli totalförbjuden, och kan inte jämföras med vanligt hederligt arbete, men grundproblematiken blir den samma.

Gör man det lagligt att arbeta illegalt, samtidigt som man enbart riskerar att betala den mellanskillnad som finns mellan den av arbetsgivaren satta lönen och den lön som facket anser skall gälla, sparar man ändå stor pengar, då arbetsavgivaravgifter etc. utgår. Det är nämligen där problemet egentligen ligger, att det är dyrt att nyanställa och nyrekrytera.

Det är inte som så att arbetsgivare är onda. Större företag med stor omsättning behöver inte anställa illegal arbetskraft. De nyanställer inte alls. Det är för stora kostnader och verksamheten måste gå runt liksom ge avkastning till alla de människor som investerat i företaget. Det är mindre företag och statliga företag som anställer illegal arbetskraft. Statliga företag som inte går med vinst tjänar på illegal arbetskraft, liksom små företag med få anställda också tjänar på att anställa illegal arbetskraft eftersom verksamheten riskerar att stagnera och dö ut annars. Det är inte av arbetsgivares snikenhet och ondska som illegal arbetskraft finns i Sverige. Det är pga. att den socialdemokratiska regeringen tvingat företag till sådant, genom ständigt höjda arbetsgivaravgifter, skatt på arbete etc. som detta finns.

Amnesti skulle inte heller lösa någonting, då man kan fortsätta jobba svart efter att man fått sitt medborgarskap och arbetstillstånd, då problemet för arbetsgivare, att det kostar för mycket att anställa ”vitt” finns kvar. Facket måste befrias från socialdemokratin och på allvar börja företräda sina medlemmar istället för att föra socialistisk politik och hänga ut arbetsgivare.
Först då kan man nå en lösning på problemet som alla parter tjänar på, dvs. genom lättnader för företag att nyanställa och nyrekrytera samtidigt som man gör det olagligt både att arbeta illegalt och att anställa illegal arbetskraft.

Skall internet vara fritt?

När man pratar om och argumenterar kring Sverige och det öppna samhället får man ofta kritik och utmålas som fiende till demokrati och frihet om man ifrågasätter de värden som samhället vilar på. Min mening är den att dessa värden ibland måste ruckas på.

När öppenheten hotar samhällets existens pga. terror krävs åtstramningar. Då brukar aktivister till vänster klaga på att "oskyldiga kan komma att drabbas". Det som vänstern egentligen menar är, att deras medlemmar ofta stöder diktaturer och terrorister, varför de kan hamna i register hos SÄPO. Genuint oskyldiga människor har ingenting att frukta.

På samma vis måste vi skydda våra barn från pedofiler. I dag kan pedofiler nätsurfa och chatta med barn, helt ostraffat. Om det enbart hade rört sig om samtal hade det varit en sak, men dessa pedofiler söker kontakt med minderåriga genom för unga populära sajter på nätet. Där uppmuntrar man barn att sända nakenbilder på sig själva, mot exempelvis påfyllning av deras kontantkort till mobiltelefonen. Det är inte heller bara män från Sverige som söker kontakt med svenska barn, utan även pedofiler från Europa och USA söker sig till Sverige.

Riksåklagaren har givit åklagarmyndigheten i uppgift att komma fram med ett lagförslag som skärper lagstiftningen rörande detta ärende, att det skall bli förbjudet för pedofiler att använda nätet som ett medel i sitt sökande efter minderåriga offer, därför att målet är inte enbart att få bilder, utan att i slutändan få till stånd ett möte med barnet, och förgripa sig på barnet sexuellt.

Sverige måste sluta upp med att slapphänt stå och titta på. Vi måste agera. När det rör sig om kriminella handlingar, är det inte fråga om vilka friheter dessa människor har. I samma stund en människa begår brott är han kriminell och skall behandlas därefter. Med andra ord, inget daltande.

Att spärra in människor som är farliga för andra människor under långa fängelsestraff är inte inhumant. Det är inhumant när vanliga medborgare inte vågar gå ut i rädsla för människor som vandrar omkring på våra gator, för att rättssamhället inte fungerar. Vi medborgare skall kunna röra oss fritt. Det är inte vi som skall hållas inspärrade för att regeringen tycker synd om kriminella. Därför är en lagskärpning välkommen och jag hoppas att åklagarmyndigheten även sätter ett skärpt fängelsestraff.

onsdag, juli 20, 2005

USA och Irak

Sedan USA gick in i Irak har media bombarderat oss med bilder av döda irakier, samtidigt som vänstern har angivit just detta som skäl för att USA omedelbart bör lämna Irak.

Svd presenterade i dag siffror på hur många civila dödsoffer som skördats världen över sedan attacken på USA, 11/9 2001. Siffran visar att 32 600 civila dödats. Siffran härstammar från Iraq Body Count.

I denna siffra ingår även det antal människor som mördats i olika terrordåd, av de människor som vänstern kallar 'motståndsmän' och 'rebeller'. Tabellerna visar att 10 000 av dessa människor direkt kan kopplas till USA:s invasioner i Afghanistan och Irak, varav 7 100 civila dog i Irakkrigets inledning. De övriga har fallit offer för al-Qaida och andra terrorister. Med dessa siffror kan man, utifrån ett vänsterperspektiv, försöka utpeka hur dum Bush doktrin har varit och hur många människor som fallit offer i kriget mot terrorismen.

I själva verket har dock dödstalen sjunkit i Irak från det USA gick in, än det dog människor under vänsterns vänners tid vid makten. Hittills har det dött 38 människor per dag sedan kriget mot terrorismen inleddes. Under Saddams 24 år vid makten, dog 70-125 människor per dag i Irak. Enligt Stephen Cass har mänskliga rättighetsorganisationer kunnat dokumentera totalt 600 000 avrättningar. Ytterligare 100 000 kurder mördades vid en enda operation, den s.k. "Anfal-operationen", och till detta kommer ytterligare 500 000 som dödades under kriget med Iran.

Att närmare 40 000 människor dött världen över sedan kriget mot terrorism inleddes är givetvis avskyvärt, men det är inte USA:s fel. Vänstern tycks gärna glömma bort att merparten av dessa dösfall har inträffat då terrorister, enligt den socialistiska ordboken, 'frihetskämpar', sprängt bomber bland civila i avsikt att döda så många civila som möjligt. Rapporterna från Iraks massgravar har varit försvinnande få, medan rapporteringen från bilbomberna i Irak dominerat totalt.

USA räddade Irak från en tyrann och massmördare. Vänsterns medvetna glömska är skrämmande och avskyvärd till skillnad från kriget mot terrorism och islamism.

Valet föll på Roberts

I natt presenterade Bush sin kandidat till den amerikanska Högsta domstolen. Den nominerade är domare John G. Roberts Jr. Han har en gedigen meritlista. Han tjänstgjorde som biträde till domaren William H. Rehnqvist och har arbetat inom Justitiedepartementet under Reagan och George H.W. Bush. Hans rykte grundar sig också på att han var en av de mest framgångsrika advokaterna i Washington, inför den domstol han nu skall beträda.Som O'Connors efterträdare, en "mainstream" konservativ, förväntas Roberts föra domstolen längre åt höger. Demokraterna har samlat in information kring samtliga tänkbara kandidater och samlat sina finansiärer och aktivister för att stå i startgroparna, redo till attack, vem det än är som Bush nominerar, som inte är i linje med vad demokraterna önskar se, dvs. en kandidat som inte för domstolen åt mitten i det politiska spektrumet.

Demokraterna har också riktat sina attacker på Roberts restrektiva syn på aborter, men även att han är vit och medelålders man. Att redan nu kritisera och utmåla Roberts som något av det extremaste Bush kunde ha hittat, kan slå tillbaka mot demokraterna. Roberts har ett rykte om sig att vara rättvis, saklig och har vänner både bland republikaner och demokrater, varför det är lågt att försöka utmåla honom som extremist. Roberts verkar vara ett bra och förnuftigt val av Bush.

Det faktum att inte kandidaten kommer ifrån någon amerikansk minoritet eller är kvinna, är en spännande utveckling. Bush kommer under sin tid vid makten nämligen få utse en kandidat till, vilket är få presidenter förunnat. William H. Rehnqvist väntas avgå pga. sin ohälsa. Rehnqvist är chefsdomare i Högsta domstolen, varför Bush här har sin chans att göra sig själv historisk om han utser en kvinna ur en minoritetsgrupp. Skrällen kan således komma senare och bli oändligt mycket större.

tisdag, juli 19, 2005

Bush häver sanktioner mot Indien

I maj 1998 utförde Indien kärnvapenprovsprängningar. Det var då som USA införde sanktioner mot Indien. Lättnader infördes i och med terrorattacken 2001, i sambande med att Indien lovade ge USA sitt stöd i kriget mot terrorism. Nu kan dessa sanktioner hävas helt efter en vädjan från Bush till den amerikanska kongressen.


George W Bush

Indien har inte skrivit på anti-spridningsfördraget för kärnvapen, varför USA ej enligt amerikansk lag kan exportera teknik som kan användas till kärnvapenprogram.

Det som USA istället skall göra, om Bush får sin vilja igenom, är att stärka den civila kärnkraften. Det bränsle som reaktorn i Tarapor har fått från Ryssland håller på att ta slut pga. USA:s sanktioner.

Häver man sanktionerna har USA bidragit till att stärka ett fattigt Indien ytterligare. Inte bara för att man får tillgång till säker, högeffektiv energiförsörjning, man får också ett miljövänligt och bättre alternativ, än till att tvingas elda med fossila bränslen.


Bush-Miljörörelsen: 3-0

Centrum mot Rasism

Regeringen och slöseriet med skattebetalarnas pengar fortsätter att avslöjas. Den här gången är det Centrum mot Rasism som granskats. Kanslichefen Amina Ek har en filosofi som grundar sig på att föreningen och dess medlemmar måste kostas på för att de skall kunna finna sitt kall. Hittills är notan för Sveriges skattebetalare uppe i 14 miljoner kronor, som Integrationsverket har betalat ut. Pengarna har gått till exklusiva möbler, middagar, konferensanläggningar och viner. Att SSU fuskat till sig bidrag, kanske också har att göra med att man behöver "motivation"?

Att en förening, som regeringen, med Mona Sahlin alias fröken "hjärndöd", för att använda Ulf Nilssons ord, i spetsen har skapat inte gör någonting mer än att kosta samhället pengar är inte förvånande. En rörelse växer fram underifrån. Själv blev jag engagerad inom moderaterna för att jag brann för idéer som hörde hemma inom moderata samlingspartiet. Det var inte med något "lönekuvert" som jag kände mig lockad att dra ut i politisk strid.
Utan engagemang händer ingenting och skattebetalarna, vi medborgare, får ta smällen.

måndag, juli 18, 2005

Carl Tham bör läsa på

I en debattartikel i DN redogör Carl Tham för sin syn på EU och konstutionen. Tham menar att det är "högerpolitiken", dvs. politikernas ovilja att reglera marknaden, liksom välfärdssystemens nedgång som har gjort folk skeptiska till EU. Thams lösning är mera socialdemokrati.

Tham visar direkt upp en stor svaghet i sitt påstående. Han kan omöjligen ha läst EU:s fördrag till konstitution. Konstitutionen är nämligen djupt socialistisk.


Otydlig maktfördelning

För det första saknas en tydlig maktdelning mellan EU och medlemsstaterna. EU kan därför, om denna konstitution går igenom, verka inom vilket politiskt område som helst. Vill EU bygga upp en massiv välfärdsstat, införa tullar mot omvärlden, bygga upp en egen armé och tvinga Europas folk att gå med på förslagen, utan att behöva lyssna till de nationella parlamenten, kan EU göra så. Dessutom kan EU få beskattningsrätt. Detta innebär att förutom de 60 procent Sverige har i skatter i dag, dvs. 60 :- per intjänad hundralapp, så kan EU lägga på egna extra skatter.

Enligt subsidaritetsprincipen, som står beskriven i Del 1, avdelning 3, artikel 9:3, så skall unionen på de områden där den inte ensam är behörig vidta en åtgärd endast och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional nivå och lokal nivå, på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.

Då EU i regel genomför åtgärder i en geografisk omfattning som är omöjlig för enskilda stater får unionen därmed rätt att verka inom vilket politikerområde som helst, med motiveringen att enskilda stater inte kan göra det i samma omfattning.

Unionen och medlemsstaterna skall ha delade befogenheter på följande områden:

- Inre marknaden
- Området med frihet, säkerhet och rättvisa
- Jordbruk och fiske, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser
- Transport och transeuropeiska nät
- Energi
- Socialpolitik, i fråga om aspekter som faställs i del III
- Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
- Miljö
- Konsumentskydd
- Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller folkhälsa
(Del I, avdelning 3, artikel 13:2)

Denna stora mängd politikerområden EU kan sysselsätta sig med underminerar subisadritetsprincipen och därmed även medborgarnas inflytande.


Risk för ekonomisk stagnation

Den ekonomiska samordning som också förespråkas innebär att lågskatteländer och lågkostnadsländer som Irland, Luxemburg och Estland tvingas anpassa sig till mera expansiva välfärdsstater som Sverige och Frankrike. Detta system fråntar de europeiska medborgarna rätten att välja mellan olika ekonomiska system, samtidigt som pressen till att reformera den svenska, miljardslukande välfärdsmodellen tas bort. Något som borde passa Carl Tham.

Konkurrensen minskar och den ekonomiska ekonomin stagnerar på så vis. I artikel III-113 står även att EU skall införa europeisk socialfond. Socialfonden ska finnas till för arbetstagarna, på samma vis som de löntagarfonder som socialdemokraterna var på väg att införa i Sverige. Då demonstrerade hundratusentals människor, eftersom man ansåg att Sverige var farligt nära att bli kommunistiskt.

EU:s makt över medlemsstaternas ekonomiska politik stärks ytterligare av Artikel 14:1-4 i avdelning 1 i konstitutionens första del:

1. Unionen skall besluta om åtgärder för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik, särskilt genom att anta de allmäna riktlinjerna för denna politik.
Meldemsstaterna skall samordna sin egen politik inom unionen.
2. Särskilda bestämmelser skall tillämpas på de medlemsstater som har infört euron.
3. Unionen skall besluta om åtgärder för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik,
särskilt genom att anta riktlinjerna för denna politik.
4. Unionen får ta initiativ för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas socialpolitik.

EU ges rätten att styra över media

Dessutom ges EU befogenheter att kunna styra och ställa över vad vi ser eller lyssnar på, via media. Artikel III-217.4 ger EU rätten att begränsa handeln inom kulturområden om denna "riskerar skada unionens mångkulturella och språkliga mångfald". Det inte EU tycker är "kulturellt ändamålsenligt" kan således förbjudas och regleras.
Enligt artikel III-223-5 skall också EU bedriva en biståndsorganisation för unga som motvikt till privata alternativ.


Om inte Carl Tham redan är övertygad om EU:s socialistiska inriktning, så kan man bl.a. läsa om den gemensamma säkerhetspolitiken i Del 1, avdelning 3, artikel 15:1-2, där EU ges stora befogenheter att agera försvars- och säkerhetspolitiskt.

EU får också helt ansvaret att samordna arbetsmarknadspolitiken. Samma system som som finns i Sverige, där politiker som Göran Persson och Leila Freivalds sitter och styr, skall finnas på EU-nivå. Detta står att finna i konstitutionens Del 2, avdelning IV: Solidaritet.

På en rad områden minskar medborgarnas och de nationella parlamentens inflytande till förmån för en expansiv politik i Bryssel, en federal stat.

söndag, juli 17, 2005

Europas syn på Israel och Irak

Europas syn på Irak och Israel måste uppdateras. Michael Ledeen, liksom judiska kolumnister på American Enterprise Institute som Richard Perle, Douglas Feith, William Kristol och Paul Wolfowitz, har ofta i arbetet med att översätta nyheter från Europa märkt av samma hat som extremistisk arabisk media sprider gentemot judar och Israel.

Europeisk media berättar aldrig om sociala eller ekonomiska framsteg i Irak eller Israel. Det visas enbart bilder på brinnande bilar och lemlästade människor, samtidigt som ett nyhetsankare berättar för tittarna eller lyssnarna om varför attacken inträffat, och skulden läggs oftast på USA eller Israel. Media kablar enbart ut våld och blod. Varför?

Europa har aldrig sett arabvärlden som en fiende. Vi har accepterat den anti-semitiska, och våldsromantiserade bilden som vänsterrörelser och vänsterregeringar har presenterat för oss. De islamistiska extremister som flytt arabvärlden har därför funnit sin fristad här. Det är inte överraskande att många fundamentalister och terrorister har bott och verkat i Europa. Vi besannar deras världsbild, samtidigt som politikerna agerar tolerant mot denna extremism. Problemet är bara att denna extremism inte vill ha någon mångkultur. Vänstermedia i Europa, har genom sitt agerande presenterat en bild av USA som roten till det onda, och om "bara judarna försvann från Mellanöstern, så skulle allting bli bra". Islamisterna tror därför att Europa och extrem islamism går att förena.

När Madrid attackerades fick Israel skulden, liksom den konservativa regeringen förlorade makten för sitt stöd till USA under Irakkriget. Socialisterna gick med på terroristernas krav och drog tillbaka sin armé från Irak. Så attackerades London...

Att Bin Laden tror att Europa kan omvändas till att be i riktning mot Mecka är inget konstigt. Vi har själva presenterat en bild av ett väst i moraliskt förfall. En bild där Europa och islamism skulle kunne förenas. En bild av ett Europa som är svagt, som går i väntan på något annat. Bin Laden tror sig ha svaret.
Låt oss visa honom att han har fel.

Bedrägeri i regeringskansliet

Så kom ännu ett bevis på att socialdemokraterna inte kan regera Sverige. En anställd tjänsteman på regeringskansliet har lurat till sig närmare en miljon kronor, förmodligen ännu mera pengar, i den härva som håller på att nystas upp. Att sådant kan förekomma under näsan på Göran Persson är inte bara skrämmande, utan visar på en tydlig oduglighet hos regeringen.

Göran persson har under sin tid vid makten anställt statsråd och erbjudit ministerposter till människor som saknar politisk erfarenhet och ledningsegenskaper. Allt för att lyfta fram sin egen "duglighet" och "karisma" som ledare. Samtliga som anställts har långt ifrån kunnat utgöra något hot mot Perssons egen ställning. En sådan regering faller lätt på eget grepp. Det är förmodligen därför som regeringen på senare tid fått utstå en rad pinsamheter, men sedan är också Persson fostrad i SSU:s kultur, där politik är sekundärt, karriären är det primära.

Hur kunde en person anställd i regeringskansliet lura regeringen?

Som Expressens krönikör Ulf Nilsson uttrycker det;

"Rötmånaden kom tidigt i år och präglades som vanligt av galopperande idioti. Idiotin lokaliserades främst till kanslihuset.

Mona Sahlin: Hjärndöd.
Jens Orback: Dingdång i plåten.
Carin Jämtin: Pingpong på loftet.

[...] Medarbetaren lämnar fram papper och säger att här ska vi blåsa i väg lite kulor. Statsråden Dingdång, Pingpong och Hjärndöd skriver på! Räkningen går till dig, skattebetalaren. Men häng med, det blir värre!
Pengarna går till håll i er nu - "Nordisk motverkan av sexualisering av vardagsrummet". Till: "Framåt kvinnor och unga tjejer". Till: "Teknikens och vetenskapens värld flickors värld".
[...] Det var när jag hunnit så här långt i min granskning som jag hajade till. Jag blev tvungen att fråga mig varför Dingdång, Pingpong och den andra verkligen skrev på utbetalningarna. Varför? VARFÖR?
Tyvärr hade jag inte svårt att finna de två viktigaste svaren:

Genus är lika med kön, är lika med tjejer (ett av fru Sahlins viktigaste honnörsord), är lika med feminism, är lika med röster i nästa val. Om man b e t a l a r folk med riktiga pengar blir det mycket troligare att de röstar på en: det gäller i Sverige lika väl som i Egypten, Brasilien eller vilken bananrepublik du vill. Ska man ha bidrag, så ska man lägga fram tjejprojekt, det vet vilken idiot som helst (inte minst Dingdång)."
Det är så det fungerar i det socialistiska bidragslandet Sverige. Vi erbjuder bidrag till organisationer, studiecirklar, företag och enskilda individer, utan att ställa några som helst krav på att pengarna verkligen skall användas till något konkret. Socialdemokratin slösar med skattebetalarnas pengar, för det är ju ändå vi, och inte godsherren Perssons regering, som står för kostnaderna.

Med lite feministisk retorik går det alltså att lura regeringen på pengar. Varför? Det är i dessa kretsar eventuella röster finns inför nästkommande val. Betalar regeringen, är förhoppningen den att man kan köpa lite röster. I Sverige är den amerikanska valrörelsen allmänt bespottad för att företag och enskilda individer bekostar valrörelserna. I det godtrogna Sverige beter vi oss alltså än värre.

Socialdemokratin har dock löst problemet... med en ny myndighet som skall kontrollera andra myndigheter... fler politiker tillsätts ur "arbetarpartiet" och notan tillfaller återigen skattebetalarna. En mera oduglig regering får man verkligen leta efter.

lördag, juli 16, 2005

Smutskastningskampanj

I USA debatteras det hett kring en av George W Bush närmaste medarbetare, Karl Rove. New Tork Times skall ha uppgett att Karl Rove avslöjat identiteten på en CIA-agent, Valerie Plames, för en journalist, vilket är straffbart i USA.
Detta skall ha skett i samband med Irakkriget 2003. Valerie Plames man, den ledande demokraten och f.d. ambassadören Jospeh Wilson anser att det var en direkt hämnd som riktades mot honom då Wilson var kritisk och ifrågasatte Vita husets påstående om att Irak försökt köpa anrikat uran från Niger.
Ledande demokrater, som senator John Kerry, har krävt att Bush skall avskeda Rove med omedelbar verkan.

Karl Rove är den person som anses ha fört Bush till presidentposten. Det är Rove som planerade återvalskampanjen och är därför en av demokraternas stora hot inför nästkommande val. John Podhoretz och National Review har presenterat uppgifter som visar på att det därför kan vara fråga om en ren smutskastningskampanj för att försvaga det republikanska partiet och Bush administration.

Enligt National Review skall New York Times ha visat att Robert Novak, en konservativ kolumnist, skall ha ringt upp Karl Rove och frågat honom om han känner till att Jospeh Wilsons fru, som inte var en agent arbetandes på fältet vid tidpunkten för detta samtal, arbetar för CIA. Då skall Rove ha svarat; "Jag har hört det också".

Om detta visar sig stämma, har den amerikanska vänstern återigen gjort bort sig. Karl Rove har i sådana fall inte begått ett brott då han inte röjt en CIA-agents identitet, utan då är det en uppenbar attack riktad mot Vita huset och Bush administration i ett simpelt försök att få Karl Rove av den politiska scenen.

torsdag, juli 14, 2005

Varför London?

Anledningen till att just London attackerades är mera skrämmande än vad man först kan tro. Kopplingen till kriget i Irak har gjorts, men så enkelt är det inte. Terror har riktats mot England tidigare. Kriget mot terrorismen inleddes då två flygplan flög in i World Trade Center. Det var inte västvärlden som förklarade krig. England är Europas största nation på den politiska arenan, liksom London är Europas ekonomiska nav. Men det är också i London som det finns en stor muslimsk population. Kriget som terroristerna inledde mot västvärlden 11/9, riktas inte mot något specifikt land. Det riktas mot västvärldens kultur och moderata muslimer.

I London har det under lång tid funnits islamistiska agitatorer som skapat rubriker. När terrorn kom till norra Europa 7 juli, riktades blickarna mot al-Qaida och arabvärlden, men inte mot inhemska pakistanska extrema organisationer, lika lite som bekämpningen av islamister överhuvudtaget riktats mot Europa.

Av den brittiska populationen är 1,5 miljoner muslimer, varav 610 000 är pakistanier, 360 000 från Bangladesh och Indien samt 350 000 från arabländerna och Afrika. Varför är denna koppling essentiell? England har sedan Karl Marx dagar varit en fristad för extremister. Efter kolonailtidens slut har islamistiska extremister flytt undan förföljelser och för dessa har bl.a. London blivit en fristad. I Pakistan bildades Jama'at-i-Islami (Community of Islam) rörelsen, som grundades av Abu'l Ala Mawdudi. Han var en teolog som, underligt nog, dog 1979 i Buffalo, New York, vid 76 års ålder. Jamaaiterna, som följde Mawdudis lära, vann stort inflytande hos den pakistanska armén och underrättelsetjänsten, och kom att bli ett viktigt stöd i den Pakistan-Saudiarabiska allians som stod bakom Talibanregimen i Afghanistan.

Saudiarabiens statsreligion, Wahhabismen, har hållt en illusorisk allians med västvärlden, medan Jamaaiterna alltid har haft en prägel av starkt hat mot västvärlden. Jamaaiter och Wahhabiter delar dock ett starkt hat mot de muslimer som inte delar deras tolkning av islam. Shiamuslimer faller därför ofta offer för terror, framför allt i Pakistan. De ratar även dessa muslimer i de omgivningar där dessa båda islamistiska tolkningar frodas här i väst, och de anser att självmordsbombningar är legitima i kriget mot "de otrogna". Pakistan har små resurser, medan Saudiarabien har stora oljerikedomar. Rikedomar de använt till att infiltrera och sprida sina irrläror i muslimska samhällen i väst, bl.a. i Göteborg.

Därför är det inte speciellt märkvärdigt, om än chockerande, att fyra engelskfödda pakistanier pekas ut som självmordsbombare i attentaten i London. Det är också pga. dessa omständigheter som fredagsbönerna i sunni-moskeer i engelska städer, likt Leeds, är betydligt mera radikala i sin ton, än arabiska gaphalsar som den syriske Omar Bakri Muhammad, egyptiske Abu Hamza al-Masri, eller den saudiska Saad al-Faqith. Det är heller ingen tillfällighet att dessa personligheter ratar muslimsk media, likt Al Jazeera, för att hellre uppträda i icke-muslimska mediakanaler, som BBC.

Europa har i ren naivitet, utan att kontrollera vilka som kommer in i länderna, fallit på eget grepp. Länder med stora muslimska befolkningsgrupper från länder med den sunnitiska inriktningen av islam bör därför hålla noga utkik efter extremister. Nästa gång kan det annars vara våran tur.

Muslimernas utmaning

Alykhan Velshi skriver i dagens National Review att muslimer måste ta ställning. "You're either with us or against us", sade George W Bush i sitt berömda tal efter den 11/9. Sedan dess har USA och hennes allierade försvarat västvärlden gentemot den terrorism som hotar våran kulturs existens. Det har gått upp för västvärlden att det inte är USA som är de onda. För de muslimer som lever i väst kan man inte säga det samma. Det är nu dags att ta ställning.

Det utmaning man har framför sig, att antingen stå upp bakom demokratin, eller terror och våld, borde inte vara alltför svår. I koranen står det ingenting i favör för terrorbombningar eller självmord, tvärtom. Det är dödssynd enligt islam. Al-Qaida viftar med koranen för att rättfärdiga deras nihilistiska och våldsdyrkande ideologi, trots att de inte har något stöd för sina påståenden. Problemet är tystnaden. Liksom främlingsfientliga extremister i Sverige kapat svenska fanan och andra nationella symboler för att rättfärdiga sina egna syften, har svenska folket tyst tittat på, medan vänstern istället riktat attackerna mot de nationella symbolerna istället för att återerövra Sverige. På samma vis har man attackerat religionen när det kommer till religiös fanatism, istället för att attackera de bakomliggande syften som man försöker rättfärdiga, med religionen som sköld.
Muslimer i väst bör inte stillasittande titta på medan islamister vanhedrar koranen och islam.

Två av attackerna i London riktades mot vanliga Londonbor, men den tredje attacken, vid Edgware Road Station, var riktad mot moderata, arabiska muslimer. Det islamistiska kriget förs inte mot kristna. Det förs inte mot vita. Det förs mot enligt islamisterna lägre stående människor. I islamisternas värld, är därför det toleranta islam, som kan anpassas till västvärlden och som predikar respekt och fred, också en fiende.

Väst och USA är inte en fiende till islam, lika lite som sanna muslimer är fiender till väst. Islamister och vänsteranhängare som kramar diktaturer är vår riktiga samhällsfiende.

onsdag, juli 13, 2005

Islamismens grymma ansikte

Det står nu klart vilka som är den civiliserade världens fiender. Islamismen saknar hjärta. Det finns ingen medmänsklighet någonstans. Alla som inte är "rättroende" och som kan agerar i vänlighet mot "fienden" kan användas i kampen för att uppnå det "gudomliga syftet", att "islamisera" världen.

Amerikanska soldater begav sig till al-Jedidahdistriktet i sydöstra Bagdad, för att uppmuntra människor i området att hålla sig inomhus då en fömodad bomb skulle finnas i området. Några av soldaterna delade ut godis till de barn som började flockas kring soldaterna. Då slog terroristen till. En självmordsbombare körde ut från en sidogata och sprängde sig i luften. 24 barn dog och 18 skadades. Detta är de "motståndsmän" och "rebeller" som vänstermedia håller varmt om ryggen, kritiserandes USA. Vad hade barnen gjort för fel? Förtjänade de att dö, för att de tog emot godis från amerikansk militär? Var det Blairs fel?

Nu om någon gång är det dags att sluta hålla våldsverkare om ryggen. Hatar man USA och västvärlden så till den grad, att man anser att det är befogat att spränga människor i luften för att demonstrera sin ondska, och hyllar våldsverkare och mördare i sina ledarspalter och kolumner, saknar man hjärta.

I Nederländerna håller rättegången gentemot den islamist som mördade Theo van Gogh på.
Theo mördades på öppen gata under rusningstid den 2 november 2004, av flera pistolskott och knivhugg liksom en sista hälsning lämnades på kroppen, fästad med kniv genom bröstet. På detta brev stod citat från koranen, liksom hot till en muslimsk parlamentariker som uppmärksammat hur kvinnor förnedras inom muslimska kulturer.

Mohammed Bouyeri, som står åtalad, talade under dagens rättegång till Theos mor. Det han sade var;

- "Jag känner inte din smärta. Jag måste erkänna att jag inte har något medlidande med dig. Jag kan inte känna något för dig efterrsom du inte är troende," sa Bouyeri enligt Expressen.
Han talade även till de poliser som han avlossade skott mot vid mordplatsen;

- "Jag sköt för att döda och för att dödas. Men ni kan inte förstå det."
Så ser "motståndet" ut. Åklagaren Frits van Straelen vill ha strängaste straff, eftersom Bouyeri predikar att alla som tänker annorlunda kan dödas. Han är därför en stor fara för samhället. Det skall bli intressant att se om vänsterspalterna i massmedia ändrar sin inställning till islamistisk fundamentalism och terror, eller om de fortsätter tala varmt om dessa, som "motståndare" och "rebeller".

Kyotoprotokollet

Är det verkligen Sverige jag lever i? När jag i morses läste SvD:s ledare slogs jag av häpnad. Ledaren sågar nämligen miljörörelsens ögonsten, Kyotoprotokollet, långsutmed fotknölarna. Det hade jag inte förväntat mig av en svensk dagstidning.

1997 undertecknade Al Gore avtalet under Bill Clintons tid vid makten. Clinton skulle strax där efter avgå som president, varför det inte spelade någon roll om han skrev på eller ej. Senaten röstade där efter nämligen ner förslaget. Bland dem som röstade nej fanns ledande demokrater som John Kerry och Ted Kennedy.
I dag har sju G8-länder skrivit under, dvs. alla utom USA. Detta har USA fått hård kritik för, medan de övriga G8-länderna hyllats. Varför vägrar USA skriva under?

Kyotoprotokollet är bara hyckleri. Förutom G8-länderna har även EU prisat och givit protokollet sin välsignelse. Man har dock struntat att leva upp till det man har skrivit under. George W Bush har vägrat skriva under och krävt en strategi som också fungerar i verkligheten. De som skrivit under, men struntat i protokollet har hyllats, medan de som krävt en rationell och förnuftig väg att gå, kritiserats av miljörörelsen.

I och med G8-mötets överenskommelser är Kyotoprotokollet dödförklarat. Det slogs fast i den gemensamma kommunikén att det politiska svaret på hotet om klimatförändringar är teknisk inovation och omställning. Bush seger och därigonom miljöns och U-ländernas seger är tydlig.

Hade man som miljörörelsen velat i enighet med Kyotoavtalets intentioner, strypt energiproduktionen i den rika världen, och därigenom även produktionstakten, hade ekonomin kommit på skam och vi hade inte haft den tillväxt som är nödvändig för att producera miljövänliga alternativ. Kan vi producera miljövänligare produkter, liksom energisnåla industrier, kommer detta även komma U-länderna till gagn.

Varför tänkte inte miljörörelsen på detta? Svaret måste bli lika självklart som dystert. De vägrade. Miljörörelsen ämnar omvandla världen till en miljö de själva vill ha och eftersträvar. En miljö där människor inte tänker ekonomiskt. Det är en socialistisk rörelse som hellre debatterar i termer om strypt produktion, än kring teknisk inovation. Att Bush gick segrande ur striden är med all förmodan det bästa som kunde ha hänt för världen och miljön.

Bush - Miljörörelsen: 2-0

Vänsterinfluenser i Hollywood

Catherine Seipp skriver i National Review om vänstern i Hollywood. Att vänsterinfluenserna slutar utanför studiornas dörrar, är en slutsats jag kan hålla med om. Även om Hollywoods förmögna skådespelare och regissörer håller en vänsterpolitisk attityd, så är det inte mer än en "rebellisk fassad". Det syns tydligast i behandlingen av arbetsstyrkan. En arbetsdag på 23 timmar tillhör vanligheten. Det var först efter att den assisterande kameramannen Brent Herschman körde ihjäl sig efter att ha somnat vid ratten som ett tak på 12 timmar infördes. Då hade Bren arbetat i 19 timmar. I dag är det dock inte ovanligt att man arbetar två 12 timmars pass under en dag, dvs. ett helt dygn. Det går bra att skrika högst, men när det kommer till kritan, är de värst.

Hollywoodvänstern älskar även att synas i Castros sällskap. Seipp skriver vad som försigick under en intervju med ledande personligheter i branschen och bland dem fanns Peter Bart.

"Unfortunately, the Hollywood Forum was not very conducive to audience questions — a situation that will have to improve if this group hopes to last. But my friend Leah, an actress, did manage to ask one about why Hollywood is so sympathetic to Castro.

Peter Bart brushed this off. “All those Hollywood types who talk with Castro, all they do is talk about f***ing movies,” he said. “They go to Cuba because it’s the only place you can get old DeSotos.”

“Name one pro-Castro movie that’s come out of Hollywood,” Gelbart demanded.

“Comandante!” Leah snapped back, referring to Oliver Stone’s recent paean to Castro.

“OK, that’s one...” Gelbart said.

“Motorcycle Diaries!” Leah immediately added. Gelbart was beginning to look exasperated at that point, so she shut up. “But there’s also Havana,” she whispered to me, “by Robert Redford, another lyrical poem to Castro.”

I can remember a time when a working actress hoping to remain working might not have been so outspoken about her anti-leftist views, and I suppose this exchange could indicate that conservatives are not as ostracized here as they once were."
Med Seipp's ord, har det varit en kultur av att man kvoterar in människor med "rätt åsikt". Intressant är att vänsterrörelserna inte skiljer sig åt i västvärlden. I Sverige premieras du som socialdemokrat till poster inom landets ledande skikt, tom. i hyresgästföreningar och företag. I USA finns inte den möjligheten, men de kan hålla dig borta från de miljarder dollar som rullar igenom Hollywood, liksom åka till Kuba och fotograferas tillsammans med deras favoritdiktator. Där förenas svensk och amerikansk vänster. Diktaturer är bra, så länge de är mot USA och förtrycket är socialistiskt.

Kanske kommer det förändras nu när censuren släppt och Hollywood även låter anställa konservativa. Då kan förhoppningsvis Europa få en balanserad och sann bild av USA och omvärlden.

tisdag, juli 12, 2005

Minns Srebrenica

I Srebrenica mördades 8 000 muslimer under inbördeskriget i det forna Jugoslavien. Folkmord måste bekämpas och aktivt debatteras för att inte glömmas bort. Hitler motiverade utrotningen av judar med att "vem minns armenierna"? Turkiet mördade miljontals armenier, ett folkmord Turkiet vägrat erkänna. Detta folkmord ansåg alltså Hitler legitimera hans eget folkmord, eftersom i hans tusenåriga rike, skulle det falla till glömska, på samma sätt som miljoner mördade armenier "glömdes bort".

Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att inte glömma bort, utan diskutera och, viktigast av allt, att agera kraftigt mot det, vart det än må dyka upp i världen. Detta är en uppmaning som jag framför allt riktar till vänsteranhängare.

I FN:s stadgar står det att FN skall förhindra krig mellan stater. Problemet för FN är därför att organisationen inte har mandat att agera när det är konflikter inom en stats gränser mellan olika grupperingar. I kriget i det forna Jugoslavien var det definitivt olika stater som slogs mot varandra. FN agerade undfallande. Holländska FN-förband blev ivägkörda från Srebrenica och stod och såg på medan tusentals muslimer blev mördade.
FN är inte lösningen på alla problem. När USA gick in med militära medel för att förhindra folkmord, liksom man gick in i Irak för att störta Saddam, som mördat tusentals kurder och oliktänkande, protesterade vänstern och sällade sig därmed till de krafter som begick folkmorden.

Leila Freivalds berömde nyligen EU:s "fredsbevarande insatser" i det forna Jugoslavien. Vilka fredsbevarande insatser var då detta? EU har försett Jugoslavien med EU bidrag. Då hade Srebrenica redan ägt rum. I Darfur-konflikten sade Freivalds att det var "nästan folkmord" liksom övriga EU sade att det "var på gränsen till folkmord". När icke-arabiska folk massmördas, vad är det då om inte folkmord?

Genom att påstå att det är "nästan folkmord" ifrånsäger sig Freivalds och Europas regeringar sitt ansvar och behöver därmed inte agera. Återigen var det USA och Nato-ledda styrkor som gick in i Darfur för att sätta press på regeringen i Sudan att agera. Den här gången satt vänsterrörelsen tyst.

Folkmord måste bekämpas. Även om inte vänstern tycker om USA, så är det väl bättre att någon gör något, än att stå och titta på? Utan USA:s insatser hade terrorn i Irak fortsatt liksom Milosevics trupper hade fortsatt sina härjningar i Kosovo.
Debattera, agera och kräv aktion, men stå inte på mördarnas sida. Då först, när Europa står enat mot sådan terror och omänskligt våld, kanske vi äntligen slipper använda en redan utnött fras;
"Aldrig mer!"

Tyska Vänsterlistan

Tyskland går i väntan på att förbundspresident Horst Köhler skall besluta om ett nyval, vilket kommer ske senast 22 juli. Under tiden håller vänsterlistan, som består av WASG (Valalternativet Arbete och Social Rättvisa) och PDS (Partiet för Demokratisk Socialism), på att sälla sig till det politiska startfältet.

Att en vänsterlista bildas, är inte helt oväntat utifrån ett svenskt perspektiv där både ett feministiskt parti, liksom junilistan väntas ställa upp i riksdagsvalet 2006. Det som gör vänsterlistan märklig är deras företrädare. Oskar Lafontaine, PDS, härstammar från Lothringen vid franska gränsen. Han motarbetade aktivt ett tyskt enande efter murens fall. Gregor Gysi, WASG, från Berlin var fd SED-partimedlem och frilansande Stasi-medarbetare. Det är alltså inga duvungar som har gett sig in i politiken.

Lafontaine är redan ute i hårt blåsväder. På ett möte sade han att statens uppgifter var att skydda sina medborgare, plikten att förhindra att familjefäder och kvinnor blir arbetslösa för att främmande arbetskraft tar jobben till lägre löner. Han formulerade det "Fremdarbeiter", ett ord som härstammar från den nazistiska rörelsen. Även om PDS-politiker distansierat sig från uttalandet, var det en tydlig flirt med extrema krafter. Petra Pau från PDS uttryckte också att "det är en mänsklig rättighet att uttrycka dumheter", enligt Expressen.
Färdvägen är alltså utstakad.

Vänsterlistan vänder sig mot regeringens arbetsmarknadsreformer och mot globaliseringen, vilket kan locka många röster där arbetslösheten är hög, och det inte bara i öst utan även i västra Tyskland.
Lafontaines uttalanden har dock redan isolerat partiet politiskt, då varken CDU eller SPD vill ha något med partiet att göra. Det verkar därför redan vara dött lopp.

Även om SPD tappar och missnöjet med socialdemokratin är stort i Tyskland, är det inte främlingsfientliga krafter på vänstersidan som får rösterna, utan det är det konservativa CDU med Angela Merkel i spetsen som tar röster. CDU:s politik påminner mycket om den svenska Alliansen. Fler i jobb är det enda som kan rädda välfärden på sikt och sänkt skatt skapar jobb. Förslaget omfattar även en översyn av arbetsrätten, minskat fackligt inflytande och höjd moms för att finansiera sänkta arbetskraftskostnader.
Staten skall vara trädgårsmästare och inte stängsel.

Mot detta står ett försvagat SPD och extrema ytterligheter. Vad vänsterlistan kan tillföra den politiska debatten i Tyskland skall bli intressant att se. Orosmolnen varnar dock för att det kan bli en rå debatt, med anor från 1930.

Göran Johansson lämnar partistyrelsen

Göteborgsprofilen och kommunfullmäktiges ordförande Göran Johansson funderar på att lämna partistyrelsen. Anledningarna är många. Sedan kritiken av försvarsminister Leni Björklund och de militära nedläggningarna av bl.a. Göteborgsregementet Amf-4, har Johansson fått kritik och blivit impopulär inom socialdemokratin. Men Johansson är även trött på den rådande mentaliteten, där det inte längre är politiken som är i fokus för den yngre generationen, utan karriärsmöjligheterna inom den socialdemokratiska partistrukturen.


Göran Johansson (S)

Dagens socialdemokrati är en helt annan, än den som växte fram i seklets början.
Skall nu även socialdemokraterna förlora tunga namn inför valet 2006, är det utan tvekan som så att vänsterrörelsen är i kris. Paraleller kan dras till USA, där det konservativa Republican party hade svårt att vinna över vänstern på egen politik, utan kom enbart till makten då demokraterna kört ekonomin och landet i botten, vilket vänsterregeringar förr eller senare gör. På samma vis har det varit i Sverige. Det som äger rum i dag, då de borgerliga leder trots att svensk ekonomi går hyffsat bra och landets ekonomi inte står inför någon kris, tyder på ett paradigmskifte. I dag är det vänstern i USA som har problem att komma med en tydlig och genomtänkt politik, precis som vänsterkartellen i Sverige inte har några lösningar på problemen längre. En idéfattig rörelse som enbart ägnar sig åt att skydda "de egna" och "det egna systemet".

En idealist som Johansson gör rätt i att överge det sjunkande skeppet.