lördag, oktober 22, 2005

Lika inför lagen?

Vad händer om en person betalar ut svarta löner i en idrottsförening? Percy Nilsson, ordförande för Malmö Redhawks, vet detta. Tingsrätten gav honom ett års fängelse när han försökte skylla på "oförstånd"; att han "förlitat sig på andra". Tingsrätten menade att han borde ha känt till att han hade ett långtgående ansvar, liksom att det är en skyldighet att som ordförande känna till vilka lagar och regler som gäller. På liknande vis förlorar småföretag ofta i strider mot skattemyndigheten.

Men det finns undantag; "solskenshistorien" rörande Enskede IK. Under sin tid som finansminister satt Bosse Ringholm som ordförande för klubben Enskede IK. Under denna period betalades löner ut svart i form av reseersättningar. Bosse Ringholm uttryckte först sin bestörtning över angreppen mot hans person som ett "krigsangrepp mot hela idrottsrörelsen". Sedan försvarade han sig med att han "förlitat sig på andra" och att han agerat i "oförstånd". Menar han på fullt allvar att han, i rollen som finansminister och nu vice statsminister, inte känner till vilka lagar som gäller?

Percy, en man av folket, fick ett års fängelse för sina lagöverträdelser. Kommer rättvisan att giva en ledande socialdemokrat fängelse? Nej, ty den nya överheten står över lagen. Socialdemokraterna har slagits med näbbar och klor för att avskaffa adeln och dess privilegier. Socialdemokraterna har själva tagit sig an den rollen. Det märks inte minst på hur Ringolm försvarar sig själv. Han gör det nämligen talandes i tredje person; "Finansministern satt inte och granskade varje reseräkning, och det kan man i efterhand säga att det borde han kanske ha gjort."

Så ter det sig att de revolutionära blivit adel och står över lagen, medan de som bespottas av de röda för att vara överhet, i själva verket är rebeller.

torsdag, oktober 20, 2005

Cynisk socialism

"Ett svenskt liv är 500 gånger mer värt än ett pakistanskt" är huvurubriken på Aftonbladets hemsida. Det som menas med detta är att svenska folket skänkte över 500 miljoner kronor till de svenska familjer som dog i tsunamin, men skänkt 1,2 miljoner till jordbävningskatastrofen i Pakistan. Skulle detta vara rasism? Artikeln avslutas med ett sarkastiskt; "Första meningen i den här artikeln var en underdrift. Insamlingen till tsunamins offer gav sammanlagt över en miljard kronor. I så fall är ett svenskt liv värt tusen gånger mer än ett pakistanskt."

Thailand och framför allt Phuket, är ett populärt resemål för svenska turister där många har kontakt med de thailändare som lever och verkar i området. De pengar som svenska folket skänkte till offren i tsunamin gick inte enbart till splittrade svenska familjer, utan även till återuppbyggnation liksom till thailändska offer. Detta går Peter Kadhammar fullständigt förbi. Han är mera intresserad av att försöka visa på att vi är rasistiska som inte skänker mera pengar.

Är det rasistiskt att det blir mera påtagligt när våra barns skolkamrater inte kommer tillbaka efter ett vinterlov? När grannar saknas? Kan det vara som så att svenska folket solidariskt ställde sig upp för sina grannar när inte regeringen gjorde det? Kan det vara så att man ville hjälpa dem som tog hand om våra medborgare i nöd, som förlorat familjemedlemmar?

Inte i Kadhammars värld. Det måste vara ett bevis på rasism och ojämlikhet...

tisdag, oktober 18, 2005

Gotlands sak är vår

Protesterna mot statens tänkta strypning av trafiken till Gotland ökar nu även på fastlandet. Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva, liksom moderaternas Mikael Odenberg hör till dem som kritiserar socialdemokraternas ångvältspolitik (se här och här).

Man kan tycka att det skall vara en självklarhet att en regering företräder folket och försöker se till folkets intressen. Tyvärr har vi en regering som hellre ser till sina egna intressen och lämnar det svenska folket vind för våg. Försvinner färjetrafiken till Gotland dör samhället ut. Staten utlokaliserade nyligen myndigheter och övriga statliga arbeten ut i landet, bl.a. till Visby. Här ser vi åter ett bevis på hur "väl" socialdemokraterna sköter Sveriges finanser.

Färjetrafiken är Gotlands nervsystem och blodomlopp. Försvinner den drabbas näringslivet hårt. Hur tänker socialdemokratin lösa detta? Med plusjobb i Nynäshamn?

En sak står i alla fall klar. Av "folkhemmet" finns det bara ett par plankor kvar..

lördag, oktober 15, 2005

Sätt stopp för Sovjet!

EU håller på att axla den roll som Sovjetunionen förr hade. Man skall släppa sitt vapenembargo till Kina samtidigt som Frankrike har gemensamma militära övningar med kineserna utanför Taiwans kustområde.

Nu har man tagit ytterligare ett steg. Man vill att USA skall släppa internet. Anledningen säger man är att hjälpa tredje världen. Där har man inte internet och man anser att risken är stor att tredje världen skall utveckla ett eget internet, vilket kan skapa kaos. Varför skulle tredje världen utveckla ett eget internet? Borde man inte först satsa på att gräva ned kabel och köpa in datorer innan en sådan utveckling blir möjlig? Och när vi väl står där; vad är det som hindrar tredje världen från att koppla upp sig mot det internet som redan existerar?

EU:s lösning är, hör och häpna, att FN skall ta över. En organisation som styrs av diktaturer och som är djupt korrumperad skall ta över nätet? För den som inte tror att detta kommer att inkräkta på informationsfriheten kan jag nämna att EU nu sällar sig till en "vacker skara" länder; Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, m.fl. kräver samma sak. Är dessa länder kända för att värna tredje världen och yttrandefrihet?

EU lägger allt större vikt vid att agera motpol till USA (och vilken motpol sedan). Nu är det dags att vakna och stå upp för friheten! Den konstitution som EU presenterade var djupt socialistisk och ett startskott till att EU skulle bli en federal välfärdsstat. Nu är det dags att säga nej till det växande tyranniet!

torsdag, oktober 13, 2005

En dag värd att fira

Järnladyn Margaret Thatcher fyller 80 år. Thatcher är utan tvekan en av de mest inflytelserika europeiska politikerna efter kriget som fortfarande har inflytande över storpolitiken i England och i Europa.

Thatchers reformation av England står ännu i bjärt kontrast till övriga Europa. England är ett exempel på ett välfärdssamhälle som fungerar; där man har stark tillväxt, låga skatter och låg arbetslöshet. Angela Merkel som nyss tillträdde som förbundskansler i Tyskland har Thatcher som förebild och det är bl.a. därför som så många satt sitt hopp till den tyska "Järnmädchen". Frågan är dock om Merkel kan lyckas lika bra i Tyskland när hon tvingas till att samregera med betongsossar. Lyckas hon kommer två starka konservativa kvinnor få ett stort inflytande över europeisk politik fram över. Kanske är det därför som feministerna med hat föraktar Thatcher och Merkel? Läs mera om Thatcher här.

När det gäller feminister finns det i dag ytterligare en orsak till att fira. Den omdiskuterade och hårt kritiserade Tiina Rosenberg lämnar politiken. För en demokrativän känns det oerhört bra att en person som Tiina, som anser att "goda moderater är döda moderater" och att "kvinnor som delar säng med män är könsförrädare" etc. tvingas bort från den politiska scenen. Nog för att man skall få säga och tycka vad man vill, men fascistoida politiker har Europa haft nog av.

Missa inte den nystartade bloggen Antifeministiskt Initiativ.

måndag, oktober 10, 2005

Nya "lönelyft"

Så var det dags igen. Roffarna höjer sina egna löner. Lönerna för våra riksdagsmän höjs med 3,45 procent, från 46.400 till 48.000 kronor.

För regeringens företrädare har det gått ännu bättre. 1 juli i år fick Göran Persson 5 000 kronor mer i fickan. Regeringens ministrar fick en lönehöjning på 4 000 kronor. Statsministern har i dag en månadslön 116 000 kronor, och ministrarna en lön på 93 000 kronor i månaden. Det är dessa politiker som krävt att H.M. Konungen skall redovisa varenda krona hovet spenderar offentligt. Är det inte dags att även dessa politiker, som tydligen måste ha ständigt höjda löner för att klara sig, också redovisar vad de använder våra pengar till?

2002 hade en riksdagsledamot 40 000 i månaden. Det är ingen dålig löneutveckling! Dessa lönehöjningar får vi skattebetalare betala. Tänk om vi medborgare hade samma möjligheter likt dessa politiker som tar av våra löner för att sko sig själva. Inte undra på att Pär Nuder tror att det går bra för Sverige. Hans egen lön kan han knappast klaga på!

Merkel ny förbundskansler

Det blir Angela Merkel som tar över efter Schröder. Efter en rad valnederlag utlyste Schröder nyval i hopp om att få ett bredare folkligt stöd för de refomer som ansågs nödvändiga av socialdemokraterna för att skapa arbeten och få bukt med Tysklands dalande ekonomi. Socialdemokraterna hämtade hem något i slutspurten, men CDU/CSU blev största parti.

Gerhard Schröder träder därmed tillbaka, men socialdemokraterna får i gengäld två departement mer än de borgerliga i den storkoalition som nu bildas. Merkel lyckades locka väljare på ett liknande valprogram som den borgerliga alliansen i Sverige har, dvs. sänkta skatter för låginkomsttagare och lättnader för företagandet.

Dessutom blir det spännande att se vad som händer i EU med Merkel vid rodret. Merkel tillhör den yngre generation som vill att EU skall ha mindre makt och hon ställer sig också negativ till ett turkiskt medlemskap.

Om Merkel lyckas att reformera Tyskland, få fart på ekonomin och föra en frän ton i Bryssel så kan Merkel bli en stjärna inom europeisk politik. Hon har tidigare jämförts med Margaret Thatcher. Klarar Merkel av att fylla Thatchers skor blir hon odödlig inom politiken.

"Svensk ekonomi är god"

Socialdemokraterna har lyft fram en synvilla om ett Sverige vars ekonomi är god. Samtidigt ökar antalet människor som undviker att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl. Enligt färsk statistik som folkhälsoinstitutet presenterade på DN debatt i dag är det varannan låginkomsttagare som inte har råd att gå till tandläkaren. Bland människor med god inkomst ökar resorna till Polen och andra öststater för att tillgå billig tandläkarvård.

Bara i år har andelen människor som tackar nej till tandläkaren av ekonomiska skäl ökat med 30 procent, och det är främst unga som drabbas vilket tyder på att Sverige i framtiden kommer få en utbredd munhygienisk ohälsa.

De borgerliga anklagades i den senaste partiledardebatten för att vilja införa ett USA i Sverige. Själv tycks Göran Persson vara fullt nöjd med att Sverige redan är på väg att bli Vitryssland.

måndag, oktober 03, 2005

Junilistan ställer upp 2006

Dagens största nyhet är att Junilistan ställer upp i valet nästa år. På detta vis blir valet oerhört dramatiskt. Vi kommer inte bara ha en enig borgerlig Allians, som står mot en splittrad grön-röd röra, utan vi kommer också ha två nya partier som kan splittra upp och förnya blockpolitiken. Med Feministiskt Initiativ blir det dock inte så mycket nytt. Rabiata, lesbiska feminister som skall störta vårat samhälle och krossa det manliga könet, är inget annat än en extrem blandning av KPML(r), Vänsterpartiet och ROKS.

Junilistan däremot är ett seriöst alternativ. Junilistan gjorde också klart vilka de inte tänker samarbeta med vid ett eventuellt inträde i riksdagen i TV4-nyheterna 22:00 i kväll. De jobb- och marknadsfientliga krafterna inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet tänker man inte samarbeta med. Socialdemokraterna och de borgerliga är dock tänkbara.

Vad kan Junilistan göra för Sverige? I de förslag som Junilistan hade så var det inte mycket nytt. Den ekonomiska politiken påminner mycket om den politik som Alliansen nyligen presenterat. Att minska antalet riksdagsmän, förankra makten lokalt och utöka medborgarnas inflytande över makten återfinns inom alla borgerliga partier. Kanske starkast inom centern.

Det som varit en frisk fläkt för Junilistan har varit deras EU-motstånd. Junilistan är för EU, men mot en EU-stat. Samtliga borgerliga partier, utom Fp, för redan en sådan politik. Junilistans vann stort stöd bland det svenska folket för deras motstånd till den europeiska konstitutionen, men den är redan död och EU kommer inte vara en viktig fråga inför 2006.

Även om Junilistan kan vara ett intressant parti, så blir det inte mer än ett politiskt parti som är en blandning av modern borgerlighet och den gamla centern, dvs. ett borgerligt parti som kan tänka sig att samarbeta med socialdemokraterna.

Junilistan är därför inget annat än ett argument för borgerliga väljare och ett bevis för Alliansen att man måste ställa sig än mera sammanslutna och trogna varandra för att kunna reformera Sverige.

söndag, oktober 02, 2005

(S)kygglappar för terrorn i Sverige

Thomas Bodström har skygglappar för den terror som växer i Sverige. De tungt kriminella ligorna har sjufaldigats, från 6 till 46, 1995 till 2005. Skulle denna kriminalitet fortsätta växa skulle vi vara upp i 322 ligor 2015.

För landets ledning inom polisväsendet och för Thomas Bodström är detta ingen nyhet. Rapporter presenteras årligen för att belysa det växande problemet. Ändå görs ingenting. Från polisens sida har det hänt ytterst lite.

Omorganisationer, förändringsarbete och budgetarbete tar kraft från brottsbekämpningen, dvs. att den rådande politiken minskar polisens resurser till att bekämpa kriminalitet. Detta är beklämmande. I samband med att Bosse Ringholm klampade i klaveret ordentligt då han glömde stänga av sin mobiltelefon för TV4-nyheterna, presenterades en verklighet ifrån polisen som borde vara alarmerande. Sverige har en bra poliskår, men problemet är att nyutexaminerade poliser ofta tappar sugen pga. de restriktioner och de brister som finns inom organisationen. Fyra av tio poliser står för allt arbete som klaras upp. Resterande hamnar bakom skrivbord med pappersarbete eller fyller andra platser inom den polisiära hierarkin där man gör allt annat än det man skall göra, dvs. att bekämpa brott.

Samtidigt har vi en syn i Sverige som säger att polisen inte skall få ta till hårdhandskarna. Detta har man gjort i Danmark med gott resultat. I Sverige står man och svajar. Rikspolischefen Therese Mattsson är "både för och emot" den danska modellen. Borde inte uppgiften vara att lösa brott, och inte att tillfredställa regeringens milda syn på kriminalitet?

Bodström är den person som är ytterst ansvarig, och de medel han vill ge polisen är bl.a. buggning, rätt att uppträda under fingerad identitet och ökad tillgång till tele- och datauppgifter. Dock har vänstern sagt nej, eftersom det "kränker den personliga integriteten". Den enda personliga integritet som kränks, är för den person som har kriminella uppsåt. Lars Ohly kanske gnäller över detta för att det är inom den kriminella rörelsen som han har sin väljarkår?

Även om Bodström vill få till förbättringar, så står inte den inhemska terrorismen i fokus. Mc-gängen Hells Angels och Bandidos, dess supportergrupper X-team, Red & White Crew, Red Devils eller kriminella nätverk som Brödraskapet Wolfpack, Fucked for Life, Original Gangsters etc. tycks passera Bodström obemärkt. Vid 24 tillfällen har Bodström uttalat sig om de inhemska kriminella nätverken. I 310 fall har han uttalat sig om terrorism. Samtidigt ökar otryggheten för allt flera svenskar. Byggföretagare skjuts till döds när de sover, krögare pressas på 120 000 i "årsavgift" för att inte få lokalen "utblåst", samtidigt som tidningar bombhotas och tvingas anlita vakter och personskydd för journalister om de belyser denna kriminalitet.

Exakt hur många medborgare som drabbats av denna brottslighet är svårt att avgöra då många väljer att inte gå till polisen i rädsla för att familjen eller att man personligen råkar illa ut.

Ta efter Danmark och ta till med hårdhandskarna mot denna terror!

lördag, oktober 01, 2005

Hurra för jämnställdhet

Sedan den första juli i år gäller lagen mot diskriminering. Taxibolagen erbjöd tidigare s.k. "tjejtaxa" för att tjejer inte skulle behöva ta sig hem själva och riskera bli överfallna. En säkerhetsåtgärd, alltså. Den nya lagen har gjort detta omöjligt. Samtidigt är det förbjudet för frisörer att ta ut olika priser för män och kvinnor. Det skall inte längre vara arbetstiden som avgör vilket pris man bör få, utan lagen skall ge ett "könsneutralt" pris, dvs. att det skall vara lika dyrt för män som för kvinnor att klippa sig.

De som utsätts för våldsbrott är i huvudsak män. Med ett avskaffande av tjejtaxa samtidigt som man med denna lag lägger hinder i vägen för andra privata intressen att underlätta för kvinnor, så kanske man hoppas att utjämna brottsstatistiken?

Nu tvingas även idrottsrörelsen i jämnställdhetens namn att ställa in sina tjejkvällar. Detta projekt påbörjades för att locka fler tjejer till idrotten. Lagen mot diskriminering motverkar således jämnställdheten inom idrottsrörelsen.

Väl spenderade skattepengar?

Har Fridolin blivit borgerlig?

På SvD:s brännpunkt har riksdagsmannen Gustav Fridolin (mp) fått en artikel publicerad som är mycket läsvärd. Fridolin har suttit en mandatperiod i riksdagen och anser nu att han har gjort nog. Nu skall han skaffa sig ett riktigt jobb!

Det är glädjande, men framför allt rörande, att få se en riksdagsman från den röd-gröna röran träda tillbaka på eget bevåg. För att kunna företräda folket, måste man vara av folket själv. Att arbeta, betala skatt, leva och verka ute bland folk är en nödvändighet för alla som vill göra karriär inom politiken. Förstår man inte människors livssituation hamnar man i dagens politikers skor där Göran Persson, Pär Nuder m.fl. gärna höjer skatter för medborgarna. Skatter som inte drabbar dem själva. Dagens socialdemokrati har efter alldeles för lång tid vid makten blivit den nya överheten som suger ut och skor sig på folkets inkomster.

Gustav Fridolins exempel borde därför flera ta efter. Politiker kan man bli på heltid i riksdagen när man har fyllt 40, dock helst 50, för att ha livserfarenhet i bagaget istället för makthunger. Politik bör ej ses som ett arbete, precis som Fridolin säger. Arbetar gör man för sig själv och sin familj för att få en inkomst. I riksdagen företräder man väljare. Det arbete man gör där skall inte vara för sitt partis eller för sin egen vinnings skull. Man skall företräda sina väljare, inte sin partibok.

Fridolins syn på maktdelning och demokrati kommer dock i gungning när han säger att;

"Jag tänker inte klaga på att det skrivs för många onödiga motioner, på att riksdagen har för lite makt eller på att det går för långsamt. Allt det är i och för sig intressant, men det är samtidigt småsaker."
Att riksdagen har för lite makt är ingen småsak. Regeringen skall ha minimal makt. I riksdagen sitter de personer som folket valt, de som skall representera medborgarna. Där skall makten ligga och ingen annanstans. Maktens språk har tyvärr även påverkat Fridolin, och det är också beklagansvärt att han hänvisar till Jan Myrdal som är en av de värsta socialister Sverige haft, som samarbetade med nazister och ansåg att staten borde ta hand om barnuppfostran, och inte föräldrarna själva.

Trots allt, även om fridolin tillhör motståndarsidan, så är detta beslut beundransvärt och jag hoppas att det tillkommer lagar och förordningar i Sverige som säger att politiker får sitta i riksdag och regering i max två mandatperioder för att minska maktbegäret och öka antalet livserfarna riksdagsmän.