torsdag, januari 12, 2006

Varning för vargen!

Svensk rätt är i dag ett hån mot medborgarna. En ledare i Göteborgsposten behandlar förra årets mest uppmärksammade fall i media. I det första fallet var det en 14 årig flicka som fick bevittna mordet på sin mor, för att sedan själv bli neddrogad och våldtagen av mördaren. Hovrätten sänkte flickans skadestånd med 100 000 kronor.

I det andra fallet blev en 29-årig man ihjälsparkad inför en rad vittnen av tre män. Under rättegången fegade vittnen ur och ändrade sina historier (utan att tingsrätten ställde sig frågan varför). Det strängaste straffet som utdelades var ett års fängelse.

Om man däremot i nödvärn, för att skydda sina får från en varg, skjuter ihjäl statens gunstling, vargen, då fungerar rättsapparaten strängt och raskt. Ett halvt års fängelse gav ett nödvärnsskott (Se här).

Ett straff är tänkt att avskräcka andra från att begå brott; att brott inte lönar sig. Med det system vänsterblocket byggt upp under allt för långvarigt regeringsinnehav, där fängelsestraff utdelas till personer som handlar i nödvärn, mot ett rovdjur, liksom våldäkt, mord och misshandel bedöms enligt svaga premisser, är det inte konstigt att de som är mest trygga i vårat samhälle i dag, är våra djur.

Halva vår befolkning, den kvinnliga, är rädda när de går ut samtidigt som våldet blir allt grövre, och man har börjat tala om en "våldtäktsepedemi". När rättsstaten sviker, och poliserna blivit färre, har människor börjat ta lagen i egna händer (Se här och här).

När skall politiker vakna? Måste våldet återigen drabba någon minister eller statligt högt positionerad för att saker och ting skall börja hända? Bryr sig inte regeringen om medborgarna?

Konungadömet under attack

De senaste dagarna har konungahusets affärer granskats. Den tredje statsmakten (media) bedriver i sammanhanget inte en objektiv granskning av statschefers ekonomiska förehavanden. Man angriper våran monarki med att konungen är "monark 24 h om dygnet", och eftersom en monark inte får göra affärer med sina tillgångar, så ifrågasätter man om det är moraliskt riktigt eller ej. Monarken har inget brottsligt gjort, utan det man ifrågasätter är hans MORAL, för att han SKATTEPLANERAR.

När kommer granskningen av presidenterna? Putin, Bush, Chiraq, osv. gör alla affärer vid sidan om av den lön de får av staten. Ett statsskick kostar pengar, och en monark bör ha samma rättigheter som andra. Anledningen att man ifrågasätter monarkin är för att Sverige inte är en republik, och det är där skon klämmer.

Världens presidenter behöver inte bekosta en stor del av svenskt kulturarv, men det är en del av konungens uppgift att vårda svenskt kulturarv, likafullt som det ligger i tryggheten och för nationens bästa att ha en statschef som skall företräda svenska folket, och som inte sitter där pga. maktbegär. Det är därför politiker vill komma åt statschefsposten, för att få mera makt över oss medborgare.

För att visa ett tydligt exempel på hur Sveriges republikaner med lögn försöker avskaffa något av det bästa vi har i landet, så har man anklagat konungen Gustav Adolf för att vara "pronazist". Det är helt fel. Var konungen Tysklandsvän? Ja, det var han. Sverige hade fram till 1945 nära band till Tyskland, ända sedan Hansans dagar under medeltiden. Var konungen pronazist? Nej, det var han inte. Det finns en hel del att säga om detta, men republikanerna inriktar sig på att Sverige lät tysk trupp fara genom riket, och därmed dra slutsatsen att konungen var på nazisternas sida. Om man ser till de fakta som finns, som t.ex. den tyske konsuln Schnurres rapport till Berlin 24 juni 1941, som visar att det var Per Albin Hansson som var drivande i frågan, liksom Nils Herlitz dagboksanteckningar från 1941 visar att konungen Gustav Adolf ville undvika en regeringskris då de borgerliga vägrade komma överens med socialdemokraterna om vad som borde göras. Konungen skall då ha hotat med att avgå om inte alla inom samlingsregeringen kunde enas. Socialdemokraternas egna källor säger att "konungen var glad efter att beslutet tagits". Frågan är; var han glad över att regeringen sagt ja till Hitler, eller glad över att ha undvikit en regeringskris i krigstid?

Republikaner bör lämna sin röda partibok för ett ögonblick och se till de fakta som finns att tillgå.