onsdag, april 12, 2006

Att kasta sten i glashus...

... är vad den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anders Ygeman gör, när han beskyller moderaterna för mutbrott. 11,5 miljoner kommer till moderaterna, från ca 15 000 givare. Enligt svensk lag har man rätt att skänka pengar till politisk verksamhet anonymt, och moderaterna har på så vis ingen rätt att bryta mot vare sig lag eller det förtroende som lämnas bidragsgivarna.

Ygemans kritik riktar sig mot att moderaterna som parti kan bli såpass beroende av bidragsgivarna att man låter dem styra politiken. Detta är givetvis enbart ett försök av socialdemokraterna till att svartmåla Alliansen inför valet, men man öppnar för självmål. Den jävighet som Ygeman beskriver, kan i allra högsta grad riktas mot hans eget parti. LO skänkte i 1998 och 2002 års valrörelse ca 80 miljoner kronor till socialdemokratin. Räknar man in de LO-anställda och förtroendevalda som tvingas ställa upp gratis för det socialdemokratiska partiet i valtider är siffran totalt 516 miljoner kronor. Detta innebär att socialdemokraternas mottagande av bidrag i förhållande till befolkning, vida överstiger de bidrag som lämnas till de politiska partierna i USA under valrörelserna.

Dessutom har socialdemokrater bevisligen tagit emot mutor, både inom politik, myndigheter och inom de statliga bolagen; nu senast Systembolagsaffären. Vi börjar se tecken på att detta kommer bli en oerhört smutsig valrörelse där alla medel kommer användas för att vänsterkartellen skall sitta kvar vid maktens grytor.PS. Får ursäkta mitt numera sporadiska bloggande. I tider av hårt arbete och tidsbrist, får bloggandet stå tillbaka DS.

Inga kommentarer: