torsdag, april 20, 2006

Ungdomsarbetslöshet

Carl Johan Swanson har ett lysande inlägg på sin blogg angående arbetslösheten. Totalt är 270 000 ungdomar arbetslösa, varav 68 000 har ett arbete, men vill arbeta mera än vad de gör i dag.

Vad är då vänsterkartellens lösning? Man skall få dessa 270 000 ungdomar i arbete genom att skapa 1 000 plusjobb. Jobb som inte ens är arbeten, utan arbetsmarknads åtgärder. Efter valet får man alltså vackert gå i arbetslöshet igen. Den socialistiska maktkåtheten känner snart inga gränser. Alliansens förslag är en importprodukt från Danmark, där den öppna arbetslösheten är tre (!) procent, och den totala arbetslösheten är 8,5 procent för unga. I Sverige är den 22 procent, och ökar, medan den i Danmark minskar. Den stad i Sverige som har lägst ungdomsarbetslöshet är Malmö. Ungdomarna där har fattat poängen. I Köpenhamn finns jobben. Själv hänvisar Pär Nuder glatt till de franska protesterna. Frankrike har en ungdomsarbetslöshet på 48 procent. Är det verkligen något att jubla över?

Jag säger som Swanson; måtte det snart vara september!

Inga kommentarer: