lördag, april 15, 2006

Tokvänstern styr SSU

Detta säger Eric Erfors i en artikel i Expressen. Striderna inom SSU sägs vara en kamp mellan en vänster- och högerfalang, där Anna Sjödin skall tillhöra "mitten" inom den senare. Erfors menar att det i själva verket rör sig om en vänsterfalang och en avgrundsvänster.

De politiska handlingsprogrammen skulle lika gärna kunna härstamma från 1968 års Sovjetunion. Skåne-distriktet representeras av Kristin Linderoth i Anna Sjödins förbundsstyrelse. Framtidsvisionen är planekonomi och Linderoth kallar sig själv för marxist (!). I det politiska manifestet skall marknadsekonomin skrotas (varför skall människor själva välja vilka varor de skall köpa?) och så även den "kapitalistiska produktionsordningen". Privat äganderätt skall avskaffas. Socialdemokratin ser inget värde i att människor för egen lön bildar familj, skaffar boende, husdjur, volvo och sommarstuga. Det som inte socialdemokratin kontrollerar är för dem ointressant. Det svenska folkets bostäder skall ägas gemensamt. Innebär det att vi alla kan få bo på Herrarna Persson/Steens Gods?

All vår föda och våra bostäder skall tillhandahållas oss "kostnadsfritt". Som av en god ynnest från den framtida svenska diktaturen kommer vi, som i ordförande Maos Kina, att få "gratis risportioner". Tack för det.

Även politruckerna i Stockholm anser att det svenska folket går för långt då vi för våra egna löner handlar utanför det socialdemokratiska partiets kontroll. "Allt som produceras och konsumeras tillhör alla!"

Hur ser SSU på familjerna? Jo, föga förvånande skall barn tvingas in i politisk förskola från tre års ålder. Vi skall alla lära oss att bli goda och lydiga avelsdjur, för framtida socialdemokratiska röster vid valurnorna. Vidare skall djurparker och cirkus avskaffas. Sådant behöver inte barn uppleva. Betyg skall likaså avskaffas och hemläxor förbjudas, då sådant som "överarbete" och "klasskillnader" kan bli konsekvenserna. Erfors ställer frågan om de själva verkligen lever som de lär? Svaret blir nej. Socialdemokraterna struntar inte själva i hemläxor och betyg, och ett problem för dem kan mycket väl vara det att få andra gör det heller. För att SSU:arna skall bli garanterade alla toppjobb framöver, skall utbildning på så vis enbart vara gagnat den politiska eliten.

Vi bör nog titta noggrannare på hur det ser ut i Vitryssland. Om dagens SSU:are blir framtidens socialdemokratiska politiker och bildar regering är vi alla riktigt illa ute.

Inga kommentarer: