fredag, april 21, 2006

IRAN - Vårt största hot

Amir Taheri lyfter sakfrågan angående Irans kärnvapen till sin spets i brittiska Daily Telegraph. Amir är f.d. chefredaktör för Irans största dagstidning, Kayhan.

Han menar att Iran under nuvarande president Mahmoud Ahmadinejad radikaliserats ytterligare och att presidenten ser det som sin livsuppgift att "ta sig an 'de otrogna'", i linje med shiitisk trosuppfattning. Genom ett "lågintensitets krig" skall västvärlden gå under och Islam bli den nya världsreligionen, och Mellanöstern har övertaget.

Islam har fyra gånger så många ungdomar i stridsför ålder än vad väst har med dess åldrande befolkning. Det finns omkring hundra miljoner "ghasis", dvs. "heliga krigare", redo att dö för Islam för att bli martyrer, medan västvärldens ungdomar av i dag är pacifister och inte vill slåss. Islam har också 80 procent av världens oljetillgångar, och kontrollerar på så vis "de otrognas" ekonomi. Dessutom är USA, den enda makt som kan vara motståndare till Iran, hatat av européer liksom europeiska stater ständigt tar avstånd från USA:s politik, pga. Europas intressen i oljan.

I USA har också politiken varit den, sedan Truman, att har man misslyckats i sin utrikespolitik, har man efter att ha förlorat presidentposten lämnat världsscenen för gott. Amir menar att Irans politik är att vänta ut Bush. Genom att ha aktiverat de shiitiska terroristerna i Turkiet, Egypten, Marocko, Yemen, Syrien, Libanon, Pakistan etc. och få igång ett inbördeskrig i Irak, samtidigt som man i två år till kommer att leka det diplomatiska spelet medan man under tiden skaffar kärnvapen, kan världens framtid för alltid förändras. Sådan ser situationen ut.

Vilket val har då Västvärlden? Min mening är den att det är dags att lägga de politiska flosklerna åt sidan. Frågan vi måste ställa oss är vilken utväg som är värst. 10 000 döda européer till följd av terrorbombningar, eller hundratals miljoner dödsoffer till följd av en kärnvapen attack? Låt USA bomba Irans kärnbränsle anläggningar. Vi har inget annat val. Att stänga ner hemsidor som visar Muhammedkarikatyrer hjälper föga. Vi får inte ge efter för Islams extremister. Västvärldens kvinnor skall inte tvinga dölja sig bakom tygskynken. Vi riskerar offra hela våran demokratiska och västerländska kultur! Vi står inför vår samtids största hot. Samtalen är slut, nu krävs aktion.

Inga kommentarer: