lördag, april 15, 2006

Dags att syna Vänstern

Samhället skall krossas! Så uttrycker "osynliga partiet" saken. Sju lokaler med anknytning till Centerpartiet har attackerats, och i veckan utsattes även Moderaterna i Uppsala för en attack. Fönsterrutor har krossats, gatstenar har kastats in, och väggar förstörts med klotter. Nu har SÄPO ryckt in, som ser allvarligt på att man angriper riksdagspartier och med våld försöker få fram sina åsikter.

I Expressen uttrycker "Erik" att det är ett "generationskrig" - "Ni är gamla, rika, har det djävligt bra, har alltid haft det bra. Vi har inget, vi är chanslösa, det finns inga bostäder åt oss, inga jobb."

De som är medlemmar är 16-20 år; dvs. barn och ungdomar. Borde man inte åtminstone gå ur skolan innan man börjar fundera på egen bostad och jobb? Det tycks vara samma typ av människor som söker sig till den yttersta vänstern, som också söker sig till de yttersta religiösa falangerna. Samma sorts "halleluja rörelse" tycks det vara. "En ny tid skall komma, med rättvisa åt alla" - precis som Jehovas vittnen förklarar "harmageddon". De icke-troende går under, bara de "rättfärdiga" lever vidare. Valet man har tycks vara att antingen bli politisk eller religiös dåre.

Vidare försvarar man attackerna med "de blodiga kravallerna i Frankrike". Flera budskap har sprejats på fassader lydandes "Lär av fransoserna för i helvete!" Först och främst: Vilka blodiga kravaller? Det var en rätt så fredlig vänsterdemonstration i Paris, där t.o.m. SSU:s Anna Sjödin, som var närvarande, höll sig borta från våldsamheter. Och nej, vi skall INTE lära oss av fransoserna. En ungdomsarbetslöshet på 46 procent är inte något att eftersträva.

Alliansen vill genomföra den politik som finns i Danmark. Där har man inte LAS, och där är arbetslösheten bland unga nere på 3 procent. Det är bättre att de politiskt "religiöst frälsta socialisterna" inom "osynliga partiet", "nationalsocialistisk front", eller var de nu månde finnas, riktar sina attacker mot de egna leden, som faktiskt är orsak till den höga svenska ungdomsarbetslösheten (i dag strax över 20 procent), och inte på dem som vill lösa problemet.

Inga kommentarer: