tisdag, december 20, 2005

Måttet rågat?

RFSL:s nya kampanj är vedervärdig! I morgon släpps 10 000 arrangerade postvykort. På bilden är en kyrka till hälften full av nazister, och längst fram står en pastor som skall föra tankarna till pingstpastorn Åke Green. Vykortet är en reaktion mot att Green friades i Högsta domstolen. Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tycker att Greens predikan påminner om nazisternas retorik från 30-talet.

Hur verklighetsfrånvända kan människor bli? Har debatten verkligen blivit såpass inskränkt? Jämfört med nationalsocialisternas retorik från 30-talet skulle Greens predikan kunna skrivas in i en barnbok. Green argumenterade helt och hållet utifrån sin tro, vilket skall vara var människas rättighet (läs predikan här). Debatten i Sverige håller på att urarta totalt. När Stockholms moské säljer antisemitisk propaganda där man uppmanar ”var god muslim” att ”döda judiska otrogna” blir det små notiser i tidningarna. När en pingstpastor anser att homosexualitet är en synd blir det ramaskri, rättegång och nu RFSL:s osmakliga kampanj. Hade Green uttryckt sig i samma starka ordalag som finns att tillgå i Stockholms moské; dvs. att ”var god kristen skall döda homosexuella” hade det inte varit något att diskutera. Då hade Green med rätta suttit bakom lås och bom. Så var nu inte fallet och att Green ställdes inför rätta pga. sin tro var något som fick omvärlden att reagera. Såväl Amnesty som brittiska människorättsadvokater bevakade rättegången. Håller RFSL på att bli en extremistisk organisation på yttersta vänsterkanten?

Homosexuella är heller inte någon folkgrupp. Enligt Svenska Akademiens ordbok är folkgrupp en ”sammanfattande benämning på de människor som bor i eller härstammar från samma land eller stat. Ibland men inte alltid är folkgrupp synonymt med nation”. Att umgås med homosexuella är på så vis egentligen ointressant i den meningen. Man tänder på olika människor när man går på krogen, men det är inte några kulturella skillnader i tro, matvanor etc. Beteckningen ”folkgrupp” är således felaktig. Om RFSL ständigt utmanar och agerar extremt när kritik utfärdas, bemöts också kritiken från extrema kretsar. Hatbrotten mot homosexuella ökar i dag, men det beror inte på Greens predikan och det vore löjligt att påstå något liknande. RFSL strävar efter att homosexualitet skall vara något ”normalt”, men då är samtidigt frågan; varför skall man paradera nakna och på alla sätt uppmärksamma att man INTE är som ”alla andra”, liksom ständigt utmana samhället som sådant? Man ber på så vis om en konfrontation, och när den kommer tar man den inte utan agerar naivt och extremt. Det pågår inte någon kamp mellan homosexuella och heterosexuella, men risken är överhängande att det blir så om man inte kan agera i det samhälle man vill bli accepterat av.

2 kommentarer:

Tor Billgren sa...

Ohlson-Wallin tar med bilden upp ett problem som kristenheten inte gärna känns vid. Kristenheten skall givetvis inte per automatik associeras med sina falsche Freunde inom nazistorganisationerna bara för att de båda argumenterar emot homosexuellas villkor, men mönstret och retoriken är djupare än en simpel guilt by association-anklagelse.

Om man studerar nyheter om invandrare, muslimer, judar och kommunister på sajter som Den Svenske Nationalsocialisten, Info 14 och Svenska Motståndsrörelsen, och kategoriserar dem efter vilika kriterier de är utvalda genom, finner man ganska snart att det handlar om nyheter som
- demoniserar ovan nämnda människor
- lyfter fram brottslingar som representanter för gruppen
- utmålar dem som ett hot mot "oss" och resten av samhället
- hotar med att de kommer att "ta över" om vi inte värjer oss
- påstår att de har en otillbörlig maktpåverkan inom såväl lagstiftning som justis
- påstår att de gynnas "i systemet"

Om man sedan studerar en kristen tidning som Världen Idag, finner man att nyhetskriterierna beträffande homosexualitet och homosexuella är precis samma. Demonisering, brottslighet, hot, övertagande, otillbörlig maktpåverkan, gräddfil.

Är Världen Idags nyttjande av dessa kriterier för att beskriva något de inte gillar ärligare än nazisternas nyttjande av samma kriterier för att beskriva något inte de gillar? Eller är det något skumt med att använda dessa kriterier för att beskriva ett fenomen eller vissa folkgrupper? Detta anser jag att Elisabeth Olhson Wallin tar upp med bilden i kyrkan. Därmed inte sagt att jag tycker den är bra. Jag är ingen fan av hennes estetik och bildspråk. Men det är en annan diskussion...

Christian Swedberg sa...

Det finns tyvärr radikaler som tolkar bibeln bokstavstroget, dvs. både NT och GT, vilket är felaktigt då kristendomen bygger på NT. Församlingen i Knutby är en sådan extrem rörelse, som i teori och praktik uppenbarligen är fel ute. Det är i första hand en teologisk fråga, men problemet är att man i Sverige blandar tro med politik. Det är bl.a. därför jag lämnade Svenska Kyrkan för ett tag sedan, när den tagit ställning i rent politiska frågor, vilket innebär att den lutheranska kyrkan för länge sedan upphörde att vara en folkkyrka.

Man skall inte kränka människors friheter pga. politiska målsättningar. Det är här som socialdemokratisk lagstiftning hamnat fel och satt både homosexuella och invandrare i kläm då man lämnat den ”vanliga” lagstiftningen för att stifta speciallagar vilka enbart behandlar homosexuella och invandrare, varför det kan upplevas som att vi inte är lika inför lagen, och är det inte heller i den meningen att man kan hamna inför domstol pga. att man har en enligt sittande regering ”felaktig åsikt”. På samma vis kan det verka stötande att det från statens sida enbart är den svenska kulturen och vår egen religion som sätts i skottgluggen, vilket kan skapa andra konflikter i samhället.

Världen Idag är ingen tidning jag läser, varför jag inte kan yttra mig kring vad som skrivits i den, men det du säger är oroväckande. Att verka i en sådan riktning och slå in på en för människor farlig väg är inte bra på något sätt, men samtidigt inte förvånande då kyrkan i Sverige radikaliserats alltmera då politikerna vägrar släppa taget om den. Hade man låtit människor få ha sina trosuppfattningar i fred hade politiker tvingats välja andra vägar att gå och då hade konflikterna marginaliserats, i stället för att som i dag tvinga på samhället sin politik. Agerar Världen Idag uppenbart fientligt gentemot homosexuella i linje med nazistisk kollektivism och människofientlighet, så bör man kraftigt ifrågasätta dess existens.