fredag, december 23, 2005

Billiga mutor

I den första systemrättegången fälldes alla. Muthärvan tycktes på så vis få en god början, men dessvärre behandlas de f.d. butikscheferna med silkeshandskar. Vi vanliga medborgare hade haft fängelse att se fram emot, men Systembolagets anställda får böter. Vi är på så vis inte lika inför lagen. Bara Vin-Trädgårdhs vice vd Niklas Davidsson, som också fälls för olovlig körning och grovt sjöfylleri, får en villkorlig dom. Vi har sett hur man med rätta har krävt ansvar av och ställt till svars ledande personer inom Skandia och nu eventuellt inom Ericsson och Volvo, men Systembolaget skall värnas.

Det kan också vara värt att veta att i Sverige är det inte dyrt att muta någon. Niklas Davidsson, som fick det strängaste straffet, får böta 51 000 kronor som är mindre än en tredjedel av 190 000 kronor som de 18 butikscheferna i detta mål har mutats med, och bara drygt en tjugondel av den summa som åklagaren hävdar att Vin-Trädgårdh totalt betalat i mutor.

Rättegången som behövdes för att bättra på Systembolagets rykte har på så vis blivit till en fars. Det får bli till att sälla sig till de svenska karavanerna, mot Tyskland.

Inga kommentarer: