tisdag, augusti 08, 2006

Borgerlig valseger bra för Ekonomin

Det spår Dagens Industri. Handelsbankens analytiker Claes Måhlén, menar att förmögenhetsskatten har varit en tillväxtdämpande skatt. Kapital har flytt till utlandet i stället för att stanna kvar hemma i Sverige, och på så vis har Sverige gått miste om ett belopp, som kan ligger på uppemot 500 miljarder kronor. Den svenska kronan har därför gjorts svagare än vad den i realiteten borde vara, vilket också verkat negativt i tillväxten på jobb.

En förväntad utförsäljning av statliga bolag, avskaffad fastighetsskatt, och åtstramningar i bidragssystemen är en annan faktor som skulle stärka ekonomin. Exakt hur mycket en borgerlig valseger påverkar ekonomin positivt, är dock svårt att bedöma, menar Måhlén, eftersom Alliansen också har som målsättning att betala av statsskulden. Och skulle det sedan bli en socialdemokratisk regering nästkommande mandatperiod, kommer det med största sannolikhet återgå till det normala, vilket medför att borgerliga förändringar i sort medför liten eller ingen effekt. M.a.o. de som förstör Sverige, är de som klagar på att de borgerliga inte kan sköta ekonomin, ständigt åsyftandes "minns 90-talet".

När Carl Bildt tillträdde var Sverige inne i en ekonomisk kris. Socialdemokraternas finansminister Kjell-Olof Feldt försökte att bota den svenska sjukan, men fick inte partiet att förnya sin ekonomiska politik, och misslyckades. Partiet tappade förtroendet och det blev en borgerlig regering. När Carl Bildt avgick var Sverige inne i en högkonjunktur. I dag står Kjell-Olof Feldt bakom Alliansens förslag.

Inga kommentarer: