onsdag, februari 08, 2006

Förändra synen på biståndspolitik

Ämnet har berörts förut, men pga. de pågående kravallerna i Palestina har frågan återigen debatterats i medias insändarspalter som i press. Palestina lever helt och hållet på biståndsbidrag, utan egen fungerande industri. USA, Israel och Europa har pumpat in flera miljarer kronor i området, i första hand för att Palestinas ledning skulle få kontroll över landet, bygga upp en fungerande infrastruktur och bekämpa terrorism, men så har ej skett. Det man däremot vet är att Yasir Arafats hustru levt lyxliv i Paris samtidigt som inga förbättringar ägt rum för det palestinska folket och i kampen mot terrorism.

Det Palestina, men även projekten i Afrika, visar är att bistånd inte är lösningen. I Afrika har man byggt vattenledningar, skolor, sjukhus etc. men vad skall afrikanerna med dessa inrättningar till när det saknas utbildning? Problemet är att vattenledningarna förfaller, eftersom ingen kan underhålla dem, liksom skolor och sjukhus gapar tomma när västerlänningar åkt därifrån. Om man inte låter palestinier och afrikaner vara med själva i byggnationen och satsa på utbildning kommer dessa områden aldrig att hämta sig.

För att ta ett lysande exempel, så var Japan i början av 1800-talet fortfarande ett feodalsamhälle. I början av 1900-talet ett i grunden mordeniserat land som kommit i kapp och förbi väst. Det man satsade på var inte att ropa efter ekonomiskt bistånd. Man skickade ut folk världen över för att lära sig, och sedan återkomma till Japan, lära ut sina erfarenheter och satsa hårt på att skapa egen bärkraft. Samma exempel har Sydkorea, Taiwan och på senare tid även Kina följt och fått en betydligt bättre utveckling än biståndsländerna. De asiatiska länderna skall på så vis förmodligen vara glada över att de inte drabbats av europeiska, post-imperialistiska skuldkänslor. Bistånd hade med all förmodan hämmat den asiatiska utvecklingen. Vi i väst måste våga tro på att människor kan klara sig själva. Det krävs bara att man ger dem möjligheten, med rätt verktyg. En säck med pengar löser inga problem.

1 kommentar:

Anonym sa...

så sant så sant..du har rätt! jag kommer använda några av dina uttryck i min uppsats (angiven källa såklart) jag gillar inte den politik vi för i sverige idag: lassa på med pengar bara så har vi gjort vårat för det är vel så att pengar är de som de "fattiga" behöver? Nej och åter nej. Jag skulle så gärna vilja se vad pengarna Sida får egentligen går och används till. Kan det vara så att det slinker ner ett och annat i de höga ämbetsmännens fickor?