tisdag, oktober 31, 2006

Nordh frustar rött

Nu får det vara nog. I valrörelsen hade socialdemokraterna räknat ut att en 18-årig, studerande småbarnsförälder med egen bil och studiebidrag förlorade på den borgerliga politiken. Socialdemokraterna drog dock snabbt tillbaka kampanjen sedan man förstod orimligheten i det hela.

Men TCO ger sig inte utan strid (här). TCO:s ordförande Sture Nordh tänker föra saken till EG-rätten, inför domstol. Man har nämligen räknat ut, att med Alliansens förslag med att höja kravet på antalet arbetade timmar från 70 till 80 h/månad för att få tillgång till a-kassa, så faller halvtidsarbetande småbarnsförälder av kvinnligt kön vid vård av sjukt barn under två dagar i en månads tid, utanför a-kassan. Hur man kommer fram till att just halvtidsarbetande kvinnor drabbas, är att kvinnor oftare är hemma vid vård av sjukt barn. Enligt EG-rätten är direkt såväl som indirekt diskriminering förbjuden, och därför tänker Nordh anmäla regeringen för indirekt diskriminering inför EG-domstolen.

Att det inom familjer ofta ser ut som så att föräldrarna själva bestämt att mannen skall arbeta heltid och att kvinnan själv vill vara hemma med barnet och därför arbetar halvtid eller är helt ledig bekymrar sig inte Nordh över. Ej heller att föräldrar har rätt till betald föräldraledighet och att de fortfarande är ANSTÄLLDA och därför inte behöver ta a-kassa.

Förstår inte Nordh och TCO själva orimligheten? Är det inte dags att sluta leka politiker nu? Nordh har redan efter sina utspel förmodligen en given plats i en ev. socialdemokratisk regering 2010. Som det är nu gör sig TCO och Nordh bara löjliga.

Inga kommentarer: