söndag, juni 04, 2006

Socialdemokratiskt munväder

Den senaste tiden har vi fått höra att det går bra för Sverige och att arbetslösheten är på väg ned. Detta är något som inte är sant, åtminstone om man får tro doktoranden Mikael Svensson. Bifogar hans artikel här nedan från gårdagens Värmlands Folkblad:


Färre arbetslösa med Sveriges sätt att räkna

Den senaste tiden har vi kunnat läsa i VF på ledarplats och av socialdemokrater på debattplats att arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken anses vara mycket lyckosam. Som bekant kan man med statistik bevisa det mesta. Här vill jag försöka sätta lite perspektiv på frågan hur bra det egentligen går för Sverige.

Först och främst skall sägas att när man pratar om att det går bättre för Sverige jämfört med andra rika länder är det inte särskilt sant. Sverige har nämligen som enda land valt att justera statistiken på ett sätt som gör att studenter som egentligen vill ha arbete inte räknas som arbetslösa. I andra länder räknas studenter som samtidigt hellre vill ha arbete och söker arbete som arbetslösa.

För en vecka sedan kom Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning som visade på att arbetslösheten i Sverige ligger ganska still. Detta trots att vi är mitt uppe i en högkonjunktur. SCB:s statistik visar på att 5,5 procent av arbetskraften (vilket är 248000 personer) är arbetslösa. Vad händer om vi justerar det för internationella jämförelser? Om man räknar in studenter som egentligen hellre skulle vilja arbeta (om de hittade ett jobb) så är ungefär 8,5 procent av arbetskraften utan ett arbete. Vilket är en ökning från månaden innan, då den var 7,8 procent. Mitt i en högkonjunktur ökar alltså arbetslösheten! Sysselsättningen (personer med ett arbete) stiger inte heller, utan ligger still. Detta trots att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program, som räknas in som sysselsatta i statistiken, har ökat! Man har för övrigt lyckas pressa in 16000 människor i arbetsmarknadspolitiska program under senaste året, och bort från arbetslöshetsstatistiken.

Om vi sätter Sveriges arbetslöshet i relation till EU:s 25 länder, så gör den siffran att vi hamnar på plats 16 av 25. Av 25 länder i EU har alltså 15 av dem lägre arbetslöshet än Sverige. Men detta måste man räkna lite själv för att komma fram till, eftersom man från socialdemokratiskt håll inte vill räkna arbetslöshet på samma sätt som övriga Europa räknar arbetslöshet.

Om det går lite bättre för Värmland är det givetvs bra. Men arbetslöshetsutvecklingen i Sverige som helhet är inte positiv och den socialdemokratiska politiken kan knappast sägas ha fungerat.


Mikael Svensson, gästdoktorand i nationalekonomi, Universitè de Lausanne och doktorand vid Karlstads och Örebro universitet

Inga kommentarer: