torsdag, juni 08, 2006

Segregerad skola

I förra veckan presenterade Vänstern sitt förslag om slopad läxa (se här) och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Den samlade reaktionen kan sammanfattas i ordet "flum".

Meningen är att slopad läxa skall minska segregeationen i skolan. Vänstern menar att skolan har misslyckats i sin roll att vara en skola för alla, då allt flera ungdomar tidigt slås ut för att man inte lyckas uppnå betyget G i ett eller flera kärnämnen. Medicinen mot denna sjukdom inom skolväsendet heter inte färre, utan mera krav samt en förändring i betygssystemet.

I dag får man t.ex. ett kursbetyg för Mattematik kurs A, Mattematik kurs B, Mattematik kurs C osv. För att minska pressen i skolan är det bättre att slå samman delkurserna till kort och gott en kurs i Mattematik. För att förklara vad det är för sorts mattematik man lärt sig, kan det i betyget heta "Mattematik, inrikting Samhällskunskap", om det är detta gymnasieprogram man valt. Att kurserna är splittrade i en rad olika kursprogram, där vart och ett har sina egna kursmål som skall uppnås under varje termin, skapar en stress och oro inom skolan. Dessutom har man en lärarkår som tvingats kapitulera.

"Elevdemokrati" är ordet, men man skulle snarare kunna benämna det som "elevanarki". Eleverna har tagit över skolan, och ryter någon lärare ifrån, att man som elev inte skall mobba Kalle eller Lisa, kanske till och med sliter tag i eleven i fråga, löper läraren risk för att bli polisanmäld och åtalad. På Bodaskolan där jag spenderade min högstadieperiod, tog hemkunskapsläraren under en lektion tag i klassens bråkstake för att lugna ner honom. Eleven gjorde motstånd men läraren vågade inte bemöta elevens våldsamma beteende. Resultatet blev att läraren blev brutalt misshandlad inför ögonen på oss andra med efterföljande samtal med polis, lärare och krisenhet. Läraren i fråga lämnade sin tjänst dagen efter. Fyra års utbildning åt pipan. Sådan ser verkligheten ut i dag. Att också avskaffa läxorna öppnar för att enbart dem med akademiska föräldrar kommer dra fördel av skolväsendet. Resterande elever slås ut. Vänstern för en kall politik som riskerar lämna svenskarna ute i kylan.

Frågan är om det inte är dags att Vänsterkartellen slutar att prata om de borgerliga förslagen och presenterar egna. Hur kommer fyra år till med vänstern att se ut? Färre läxor, mera våld och färre krav? Ett sådant samhälle tröttnade jag redan på i åttonde klass.

2 kommentarer:

Alexander sa...

Privatisera skolan helt och hallet. Nar foraldrarna pyntar ur egen ficka kommer de stalla stora krav pa att deras bra far en bra undervisning.

Christian Swedberg sa...

Jag tror inte alls att lösningen är fler privatskolor. Föräldrar bryr sig om och ställer krav på skolan, oavsett vad, eftersom det är deras barn vi talar om. Problemet är snarare att så länge politiker och politiskt tillsatta styr skolan, bryr de sig inte om vad föräldrarna säger. De tar skattepengarna och gör vad de vill lika fullt.

Skolpeng och alternativ i skolan är bättre. Låt gärna föräldrar, lärare eller företag starta skolor, och låt våra unga själva göra sina livsval, utan att det kostar skjortan. Privatskolor är inte det samma som friskolor.