lördag, maj 20, 2006

"Alla skall med"

Sodialdemokraternas slogan för årets val är "Alla skall med, så enkelt är det". För att åter belysa svensk utrikespolitik i detta nu, gäller detta motto också Vitryssland. Socialdemokratin har under bara några få veckors tid satt Sverige på skam bland våra vänner, men vi har blivit hyllade bland våra fiender, dvs. de som är fiender till det svenska samhället, inte till Socialdemokratin.

Vitryssland ligger bara 80 mil från Sverige. Ett land där säkerhetspolisen fortfarande heter KGB, och där övervakningen av medborgarna är rigorös. Reaktionen på valfusket i Vitryssland och mot Lukasjenkos arresteringar av oppositionella, lät inte vänta på sig. Den 16 maj ålade George W Bush den vitryska statsledningen med inreseförbud, och uttalade att USA också kommer att bannlysa alla dem som gör affärer med diktaturen. Vart detta ställer Sverige är ännu oklart.

Borås Tidning har belyst vår Regerings förehavanden. Det gäller satellitföretaget SES Sirius, i vilka Regeringen är delägare. De har erbjudit Vitryssland att sända diktaturreklam över Europa, 24 timmar om dygnet. Regeringens ansvarige i affären är Thomas Östros, som än så länge har vägrat uttala sig. Den som i stället har fått komma med kommentar är statens ägarrepresentant i Sirius styrelse; Bo C Johansson, samt Sirius marknads- och kommunikationschef; Anna-Karin Modigh.

Johansson: - Informationsutbyte brukar väl alltid vara bra.

Modigh: - Vi tar aldrig ansvar för vad som sänds på våra satelliter.

Johanssons kommentar ekar om Regeringens moralitetsuppfattning, dvs. att de inte har någon (informationsutbyte med diktaturer brukar väl aldrig vara bra?). Modigh's kommentar svarar för hela Regeringens agerande under samtliga år de har suttit vid makten: "Vi tar aldrig ansvar..." Frågan är bara: När tog Lars Ohly över utrikespolitiken?

Inga kommentarer: